Dykker observerer døde haier på havbunnen, alle har fått hai-finnene kuttet av og er blitt kastet levende overbord for å drukne.

Kampen mot overfiske og ulovlig fiske

Vi tømmer havet for fisk i en hastighet verden ikke har sett maken til. WWF jobber for å hindre ulovlig fiske, overfiske og bifangst.

Derfor jobber WWF mot overfiske og ulovlig fiske

Havet er vårt matfat

Fisk og annen sjømat utgjør livsgrunnlaget for kystsamfunn verden over. Tre milliarder mennesker har i dag fisk og annen sjømat som en viktig næringskilde og havet vil være en stadig viktigere matkilde etter hvert som verdens befolkning øker.

Havet tømmes for fisk

Havet har nådd sin smertegrense. I dag er 93 prosent av verdens fiskebestander overbeskattet eller fullt utnyttet. Mange bestander nærmer seg kollaps på grunn av for stort press på fiskeressursene.

Truede arter kan dø ut

Moderne fiskeutstyr er svært effektivt. Når det fiskes, får utstyr som for eksempel snurpenot og trål med seg en rekke uønskede arter. Slik bifangst rammer ofte sårbare og truede dyr, som havskilpadder, haier, hvaler, seler, delfiner og sjøfugl.

Enkelte truede arter er også utsatt for målrettet ulovlig fiske. Finner blir ofte kuttet av levende hai for bruk i haifinnesuppe og skall av havskilpadder ender opp som brilleinnfatning og suvenirer.

Haien er utsatt for overfiske som ofte er uregulert og ulovlig. Haifinnene er ettertraktet som hovedingrediens i "haifinnesuppe". I tillegg rammes den ofte av bifangst - det vil si at den havner i garn som egentlig var ment for annen fisk.

Haien - en av de mest truede dyregruppene

Hvert år dør mer enn 100 millioner haier på grunn av fisket etter haifinner. I deler av Asia er haifinnesuppe en delikatesse, noe som fører til høye priser på finnene og et betydelig overfiske av hai. I dag er mer enn 1/3 av alle verdens haier og skater utrydningstruet!

Også langs norskekysten er situasjonen dramatisk for en del av haiene. Normalt har vi hvert fall minst ni ulike haiarter i norske farvann. Men antallet haier har sunket dramatisk siden det industrielle fisket skjøt fart på midten av det forrige århundret.

For å ta vare på verdens haier kreves det en bedre beskyttelse av haiene og et bærekraftig fiske i Norge og i verden for øvrig.

3 ting du kan gjøre

  1. Bli havfadder! WWF jobber for at ingen flere arter skal dø ut. Ditt bidrag støtter oss i denne kampen.
  2. Bruk WWFs sjømatguide når du handler fisk og annen sjømat.
  3. Finn miljøvennlig fisk i butikken. Se etter logoen til ASC (sertifisert oppdrettsfisk) eller MSC (sertifisert villfanget fisk).

WWF jobber for:

  • at norske myndigheter skal gjøre fisket i Norge mer bærekraftig ved å redusere overfiske, bygge opp igjen utrydningstruede bestander, bekjempe ulovlig fiske og legge om fiskeriforvaltningen til å ta bedre vare på alle arter og leveområder i havet.
  • at norske myndigheter bidrar til en sterk global avtale om naturmangfold i internasjonalt farvann, og at eksisterende regelverk om bærekraftig fiske blir iverksatt både i Norge og globalt.
  • at det skal utvikles bedre fangstmetoder for å unngå bifangst.
  • å øke sporbarheten i fiskerier i hele verden, som blant annet vil si at forbruker skal vite hvor sjømaten kommer fra. Dette reduserer muligheten for ulovlig fiske.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Hva er MSC?

Marine Stewardship Council (MSC) er en sertifiseringsordning for bærekraftige fiskerier, opprettet av WWF og Unilever i 1996.

MSC bruker et miljømerke som kun gis til de fiskeprodusentene som oppfyller miljøstandarden, og bruker dermed forbrukerens kjøpekraft til å fremme bærekraftig forvaltning av fiskeriressurser.

Standardens utgangspunkt er at fiskebestander skal forvaltes slik at både selve arten og økosystemet rundt ivaretas. For å sikre dette må en rekke kriterier innfris.

MSC-merket er å finne på mer enn 25 000 sjømatprodukter over hele verden, med over 300 MSC-sertifiserte fiskerier i 34 land. Dette utgjør nesten 14 prosent av global villfanget sjømat. Målet er å øke andelen til en tredjedel innen 2030.

Fant du det du lette etter?