Filippinene

Filippinenes hovedstad Manila er et viktig handelssentrum. Dessverre er også byen hardt rammet av forsøpling.

På grunn av manglende avfallshåndtering havner 214 tonn søppel i gater, elver og kanaler hver dag i verdens tettest befolkede by. Forsøplingen fører til at avløps- og dreneringssystemer blir blokkert, noe som skaper oversvømmelser og forurensning av fisk og drikkevann.

WWF samarbeider med lokale myndigheter i Manila. Målet er å stoppe alt utslipp av plast til naturen gjennom konkrete planer og innsats i alle samfunnsledd.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi blant annet:

  • Legge til rette for forbedret avfallshåndtering i nesten en tredjedel av Manila by.
  • Øke kapasiteten til 81 virksomheter på resirkulering og gjenvinning av plast.
  • Samarbeide med seks bedrifter for at disse skal fase ut bruken av engangsplast.
  • Samarbeide med lokale aktører for å sikre drift av ni gjenvinningsstasjoner.
Plastsøppel på stranda ved landsbyen Donsol på Filippinene.

Godt i gang med arbeidet for å stanse plastforsøplingen i Manila

Med midlene fra TV-aksjonen skal prosjektteamet arbeide for å oppdatere tiårsplanen for avfallshåndtering i Manila by og styrke finansieringen av tiltak i lokalsamfunnene.

Teamet i Filippinene deltar i myndighetenes koordineringsorgan for avfallshåndtering, og avfallskartleggingen som prosjektet har foretatt brukes aktivt inn i organets arbeid.

I juli 2022 vedtok Filippinene en ny lov om produsentansvar. Her må selskaper blant annet forplikte seg til å gjenvinne plast tilsvarende 80 prosent av egen produksjon innen 2025. Dette komplementerer TV-aksjonens aktiviteter og gir mulighet for å koble lokale gjenvinningsstasjoner med store produsenter.

Vi er svært takknemlige for støtten fra Norge!

Joel Palma, direktør for WWF-Filippinene

Fant du det du lette etter?