Indonesia

På øya Java i Indonesia bor fire millioner mennesker langs en av verdens mest forurensede elver.

Eleven Ciliwung starter oppe i fjellene, der den renner med rent og friskt vann. På sin 117 kilometer lange ferd mot havet, renner elva gjennom utallige landsbyer og Indonesias hovedstad Jakarta. Jo nærmere Ciliwung kommer Jakarta, desto høyere blir tettheten av plast og annet avfall.

Forurensningen truer artsmangfoldet i elva, og både mennesker og dyr mister gradvis livsgrunnlaget. Hvert år transporteres tusen tonn plast ut i havet her, blant annet på grunn av manglende søppelhåndtering langs elva.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi blant annet:

Elv fylt med søppel
Elva Ciliwung var full av plastsøppel da vi besøkte Indonesia før oppstarten av TV-aksjonsprosjektene våre.
  • Finne løsninger for innhenting, sortering og resirkulering som vil stoppe plastforsøplingen langs 35 kilometer av Ciliwung.
  • Sørge for at 96.000 mennesker får søppelhåndteringstilbud. Dette legger til rette for å redusere mengden plastforsøpling til naturen med nesten 3678 tonn innen utgangen av 2024. Prosjektet dekker et område på størrelse med Oslo og Bergen til sammen.
  • Ansvarliggjøre bedrifter i håndtering av avfall fra egen virksomhet, gjennom å opprette ordninger for utvidet produsentansvar.
  • Øke mengden innsamlet avfall fra organisasjoner og virksomheter som ikke omfattes av eksisterende renovasjonstjenester fra myndigheter med 600 tonn innen 2024.
  • Forhindre at 292 tonn avfall havner i havet ved å installere 15 elvebarrierer i Ciliwungelva.

Bygger gjenvinningsstasjoner

I Indonesia har WWF jobbet for å få lokale myndigheter med på laget, og i september 2021 signerte myndighetene både i Depok og Bogor politiske erklæringer om å bli plastsmarte (Plastic Smart Cities Declarations).

I Bogor skal midler fra TV-aksjonen bygge to gjenvinningsstasjoner, i samarbeid med lokale myndigheter. Stasjonene utvikles med en sirkulærøkonomi, hvor organisk avfall brukes til å produsere dyrefor og gjødsel, plastavfall enten resirkuleres eller gjenvinnes til nye produkter som stoler og bord, og farlig avfall sendes videre til sikker håndtering.

Målet er å redusere mengden avfall som sendes til landfyllingen så mye som mulig. På gjenvinningsstasjoner som ikke har utstyr til å gjenvinne plast, reduseres mengden som sendes til landfylling med 70 prosent.

Fant du det du lette etter?