Indonesia

På øya Java i Indonesia bor fire millioner mennesker langs en av verdens mest forurensede elver.

Elven Ciliwung starter oppe i fjellene, der den renner med rent og friskt vann. På sin 117 kilometer lange ferd mot havet, renner elva gjennom utallige landsbyer og Indonesias hovedstad Jakarta. Jo nærmere Ciliwung kommer Jakarta, desto høyere blir tettheten av plast og annet avfall.

Forurensningen truer artsmangfoldet i elva, og både mennesker og dyr mister gradvis livsgrunnlaget. Hvert år transporteres tusen tonn plast ut i havet her, blant annet på grunn av manglende søppelhåndtering langs elva.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi blant annet:

  • Finne løsninger for innhenting, sortering og resirkulering som vil stoppe plastforsøplingen langs 35 kilometer av Ciliwung.
  • Sørge for at 96.000 mennesker får søppelhåndteringstilbud. Dette legger til rette for å redusere mengden plastforsøpling til naturen med omlag 3500 tonn innen utgangen av 2024.
  • Ansvarliggjøre bedrifter i håndtering av avfall fra egen virksomhet, gjennom å opprette ordninger for utvidet produsentansvar.
  • Etablere nye og oppgradere eksisterende sorterings- og gjenvinningsstasjoner, for å øke andelen plast som resirkuleres. Målsetningen er å resirkulere minst 10 000 tonn plast i løpet av prosjektperioden.
  • Forhindre at 292 tonn avfall havner i havet ved å installere 15 elvebarrierer i Ciliwungelva.

Bygger gjenvinningsstasjoner

I Indonesia har WWF jobbet for å få lokale myndigheter med på laget, og i september 2021 signerte myndighetene både i Depok og Bogor politiske erklæringer om å bli plastsmarte (Plastic Smart Cities Declarations).

I Bogor har midler fra TV-aksjonen blitt brukt til å bygge en ny og revitalisere en eksisterende gjenvinningsstasjon, i samarbeid med lokale myndigheter.

Arbeidere sorterer plastavfall ved et gjenvinningsanlegg i den indonesiske byen Bogor.
Etter at WWF var med på å legge ned grunnsteinen i 2022, er nå gjenvinningsanlegget i den indonesiske byen Bogor i full drift.

Disse har vært operasjonelle fra høsten 2023.

Stasjonene utvikles med en sirkulærøkonomi, hvor organisk avfall brukes til å produsere dyrefor og gjødsel, plastavfall enten resirkuleres eller gjenvinnes til nye produkter som stoler og bord, og farlig avfall sendes videre til sikker håndtering.

Erfaringene fra Bogor brukes nå i planlegging av tilsvarende prosjekter i Jakarta.

I tillegg til målet om å øke resirkulering av plast, er det svært viktig å redusere mengden avfall som sendes til landfyllingen så mye som mulig, siden kapasiteten der er sprengt.

Fant du det du lette etter?