Vietnam

I byen Hué havner minst to tonn plastsøppel ut i naturen hver dag, en mengde som tilsvarer minst 130.000 plastposer.

Hué er den gamle keiserlige hovedstaden i Vietnam. Byen ligger nær Parfymeelvens utløp til Sørkinahavet.

Innbyggerne i Hué er allerede i gang med en storstilt innsats for en grønnere by, både gjennom grasrotengasjement og samarbeid mellom lokale myndigheter, næringsliv og lokalbefolkning.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi blant annet:

WWF-ansatte i Vietnam sorterer og kartlegger plastsøppel
I Vietnam har WWF jobbet mye med å få kartlagt plastsøppelet, slik at vi kan ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for å stanse forsøplingen.
  • Introdusere kildesortering i alle bydeler i Hué.
  • Spare naturen for opp mot 200 tonn plastsøppel i året.
  • Etablere bedre avfallshåndtering i og rundt Hué, et område større enn Stavanger.
  • Jobbe med 50 skoler for redusere plastbruk og gi opplæring om avfallshåndtering og konsekvensene plast på avveie har for helse og miljø.
  • Påvirke 150 bedrifter til å ta grep for å redusere plastavfall.

Resirkulering og stenging av landfylling

I Hué samarbeider WWF med det lokale renovasjonsselskapet. Sammen har de introdusert kildesortering av resirkulerbart avfall, glass, restavfall og farlig avfall.

I tillegg jobber WWF med å sikre gode rutiner for stengingen av byens landfylling, slik at plast fra fyllinga ikke blåser bort og havner i havet og nærmiljøet etter at driften er avviklet. Dette er viktige tiltak for å bedre den generelle avfallshåndteringen i byen.

Nå jobber teamet med å identifisere løsninger for videre kildesortering, og gjenvinning av ikke-resirkulerbar plast. Her skal de samarbeide med uformelle søppelplukkere og byens bedrifter.

En fisker i Vietnam står og sorterer garnet sitt

Plasten truer levebrødet hans

Fiskeren Tran Van Cuong fra Vietnam fanger av og til mer søppel enn fisk. Han frykter for fremtiden i et stadig tøffere yrke.

– Plasten skaper mange problemer. Mesteparten av det ligger på havbunnen, så det er nesten umulig å fange fisk der, sier han.

Etter at han lærte mer om problemet for noen år siden, begynte han å ta med plastfangsten tilbake til land for gjenbruk og resirkulering.

– Jeg har spredt oppmerksomhet om problemet til andre fiskere, og opplever at det hjelper. Jeg var den første fiskeren i Hue til å samle inn plastsøppel fra havet. Nå er det flere titalls andre som gjør det, forteller han.

Fiskerne er blant de lokale næringene WWF jobber med i Hue med midler fra TV-aksjonen.

WWF skal blant annet bidra til at bruken av engangsplast kuttes ved 50 fiskebåter og opp til ti oppdrettsanlegg. Gjennom dette og andre målrettede tiltak i byen, skal vi spare naturen for over 125 tonn plastsøppel i året.

– Tusen takk, Norge!

– Takket være innsatsen fra det norske folk, kan vi ta nødvendige grep for å begrense plastforsøplingen av naturen vår, forteller Dr. Van Ngoc Thinh, direktør ved WWFs kontor i Vietnam.

– Dette skal vi få til gjennom opplæring av unge, bevaring av biomangfold og opprustning av lokale avfallshåndteringssystemer, sier Thinh.

Kunnskap er viktig. Ved å lære opp elever og lærere i avfallshåndtering og konsekvensene som plast på avveie har for helse og miljø, kan vi sammen skape en bedre fremtid.

WWF Verdens naturfond var med og besøkte noen av skolene, for å se på det viktige arbeidet som blir gjort. Her møtte vi mange av morgendagens ambassadører for en plastfri natur.

Videoen viser ulovlige dumpingplasser, eller såkalte hot spots.

Rydding av ulovlig dumpingplasser eller "hot spots"

Tenk deg at du lever et sted der det ikke er noen som kommer og henter søpla som du og naboene dine produserer hver dag. Dette er tilfelle for mange mennesker som lever i Vietnam.

– Systemene for avfallshenting og håndtering slik vi kjenner det her hjemme, eksisterer rett og slett ikke en rekke steder utenfor de store byene. Slik var det også utenfor byen Hué som vi besøkte, forteller Eirik Skarsbø, kommunikasjonsrådgiver i WWF Verdens naturfond.  

Dermed blir det å kjøre søpla ut av landsbyen og tippe det i naturen eneste løsningen for mange. Her blir poser med blandet avfall, plast og matrester samlet sammen med rester av byggematerialer, knust glass og gammel hønsenetting.

Dette blir liggende åpent i naturen. Disse ulovlige søppelfyllingene blir ofte referert til som «Hot spots». Dyr, insekter og fugler roter rundt i søpla og drar det utover. Vind og tidevann fører det videre, og mye av det ender i skogen eller i havet.    

Sammen med lokalbefolkningen, har WWF prosjekter hvor vi rydder opp disse ulovlige dumpingplassene. Sammen samler vi avfallet, og får det sendt til et sted det kan bli tatt hånd om på en ordentlig måte. Dette er med på å vise viktigheten av å holde naturen rundt oss fri for søppel.  

– I Vietnam er det svært viktig at søppelhåndteringen styrkes. Derfor skal midlene TV-aksjonen brukes til å etablere bedre avfallshåndtering sammen med lokale myndigheter. Ved at avfallet faktisk blir tatt hånd om, unngår vi at det havner i naturen, sier Skarsbø.  

Fant du det du lette etter?