Avskoging i regnskogen, Colombia

Pandemier og naturen: Hva er sammenhengen?

Naturen er vår sterkeste allierte mot fremtidige pandemier. Ved å beskytte dyrenes naturlige leveområder, beskytter vi vår egen helse.

Vi trenger mer natur

Vårt overforbruk av naturen utgjør en stor trussel for folkehelsa. En rekke tidligere epidemier og sykdomsutbrudd har startet ved at virus har tatt spranget over fra ville dyr og husdyr til mennesker.

Noen eksempler fra de siste tiåra er hiv/aids, ebola, fugleinfluensa, svineinfluensa, sars, mers og ikke minst covid-19. Disse har tatt livet av flere titalls millioner mennesker over hele verden.

Risikoen for at helt nye og hittil ukjente sykdommer går fra dyr til mennesker, øker i takt med inngrepene våre i naturen.

Vi må redusere risikoen

Covid-19-utbruddet i 2019, understreker hvordan alt henger sammen med alt, og at klimaendringer og presset på naturen gjør oss ekstremt sårbare – både som individer, lokalsamfunn og land.

Virus som smitter fra dyr til mennesker vil bli vanligere i takt med at mennesker trenger seg inn i urørt natur, ifølge FNs miljøprogram. For å ta vare på vår egen helse, må vi også ta vare på naturens.

Naturen er vår sterkeste allierte mot fremtidige pandemier.

Vi trenger mer natur, ikke mindre. Og koronaen viste oss tydelig at det er et stort behov for å endre vårt forhold til naturen, og dermed redusere risikoen for at noe liknende kan skje igjen.

Jo mer vi tar oss til rette på en måte som ikke er bærekraftig, dess mer setter vi egen helse og velferd på spill.

Koronapandemien

Koronapandemien er ulikt alt vi har opplevd i vår tid. Etter de globale nedstengningene i starten av mars 2020 ble livene våre satt på vent i flere år. Viruset har tatt mange millioner liv og ført til enorme menneskelige lidelser, samfunnsendringer og økonomiske tap verden over. Konsekvensene fortsetter, lenge etter at nedstengningene var over.

Koronaviruset, også kalt SARS-CoV-2, var helt nytt for menneskeheten da de første sykdomstilfellene ble registrert i den kinesiske Hubei-provinsen i desember 2019, før den bredte seg ut over verden det påfølgende året.

Selv om flere av de første tilfellene ble knyttet til et marked i den kinesiske byen Wuhan, hvor det både ble omsatt ville og tamme dyr, er det ikke bekreftet at viruset hadde sitt egentlige opphav der. Flere studier har imidlertid slått fast at det etter all sannsynlighet stammer fra flaggermusarter, men ble overført til oss mennesker via et annet dyr.

Ulike deler fra ville dyr til salgs på et marked i Kina.
Deler fra ville dyr blir ofte solgt som naturmidler med påståtte helsegevinster. Her er blant annet tigerbein og -klør til salgs på et marked ved Fugong i den kinesiske provinsen Yunnan i 2006.

Økt bevissthet

En stor spørreundersøkelse utført i Thailand, Myanmar, Vietnam, USA og Hong Kong, ett år etter at pandemien startet, viste en økt forståelse for sammenhengen mellom naturinngrep og folkehelse.

Et klart flertall mener vi må ta tak i grunnleggende forhold for å begrense fremtidig pandemirisiko.

Hele fire av fem sier at de er redde for liknende utbrudd hvis vi fortsetter som før, og at myndigheter må ta grep som å stenge høyrisikomarkeder og stanse avskogingen, ifølge undersøkelsen som ble utført av Globescan på vegne av WWF.

Videre sier nær én av tre at de enten har begrenset eller avsluttet inntaket av ville dyr som følge av helsekrisen.

Funnene er offentliggjort i rapporten «COVID-19: One Year Later: Public Perceptions about Pandemics and their Links to Nature», som du kan laste ned her (PDF).

– Covid-19-pandemien har brakt konsekvensene av menneskelig aktivitet i naturen hjem til oss alle. Folk er bekymret og krever handling for å ta tak i hovedårsakene til sykdomsutbrudd fra dyr, sa daværende generalsekretær i WWF International, Marco Lambertini.

En sterk naturavtale

I desember 2022 forhandlet verdens ledere frem en ny global naturavtale, en avtale som er like viktig for naturen som Parisavtalen er for klimaet.

WWF har jobbet for en slik ambisiøs og forpliktende naturavtale i mange år, slik at vi kan løse naturkrisen og sikre mennesker et godt livsgrunnlag på jorda i fremtiden. Land må bli enige om at vi skal stanse tap av naturen ved at vi restaurerer, verner og bruker naturen på en måte som gjør at den fornyes i stedet for at den ødelegges.

En global naturavtale skulle egentlig komme på plass i oktober 2020, men det møtet ble utsatt nettopp på grunn av koronakrisen. Først på tampen av 2022 var den endelig i boks.

Dette er en unik mulighet til å skape en bedre balanse i forholdet vårt til naturen, vårt felles hjem. Sammen kan vi sikre at en ny naturavtale ivaretar både mennesker og natur på en best mulig måte for alle parter.

Pandemier rammer alle. Men covid-19 har også vist at både mennesker og myndigheter i fellesskap kan utrette store ting i møtet med en krise.

Derfor er det nå viktigere enn noen gang at vi står sammen, og former fremtiden for oss selv og alt levende i vårt felles hjem!

WWF krever:

 • En stans i ødeleggelsen og forringelsen av natur, og mer bevaring og restaurering.
 • En stans i all utryddelse av arter som følge av menneskelig aktivitet.
 • At myndigheter og andre samfunnsaktører bidrar til å få slutt på all ulovlig handel av dyr og planter, og prioriterer bekjempelsen av denne typen kriminalitet.
 • Økt støtte til internasjonale avtaler og organisasjoner som jobber for bærekraftig handel og høsting fra naturen, for eksempel Cites.

Dette kan du gjøre:

 • Støtt WWFs arbeid i kampen mot ulovlig handel og ikke bærekraftig bruk av naturen ved å bli fadder!
 • Være med og redusere overforbruket av naturen, og bidra til den globale dugnaden slik at vi alle holder oss innenfor planetens tålegrenser.
 • Ikke vær turisten som bidrar til ulovlig jakt og handel. Sjekk at du ikke kjøper suvenirer eller gjenstander som inneholder deler fra truede dyr eller planter.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Pandemiutbrudd:

 • 12. februar 2022

  Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

 • April 2021

  WHOs rapport om opprinnelsen av covid-19 ble publisert 30. mars 2021, viser at viruset sannsynligvis stammer fra flaggermusarter, men ble overført til mennesker via et annet dyr.

 • Januar 2021

  De første vaksinene mot korona fikk en betinget og midlertidig godkjenning av det europeiske legemiddeldirektoratet EMA og Europakommisjonen i desember 2020.

 • Vinteren 2020

  Kinesiske myndigheter identifiserer koronaviruset, SARS-CoV-2, som fører til sykdommen covid-19. Viruset smitter lett og sprer seg raskt over hele verden. Det første tilfellet i Norge registeres i slutten av februar, og 2. april er tallet cirka én million smittede globalt.

 • Desember 2013

  Historiens største ebolautbrudd starter i Vest-Afrika, trolig etter at en liten gutt ble smittet av flaggermus. Totalt dør over 11.300 personer i Guinea, Liberia og Sierra Leone, i tillegg til noen få fra andre land.

 • September 2012

  Det første tilfellet av MERS-smitte blir rapportert. Viruset, kalt MERS-CoV, smitter hovedsaklig gjennom kontakt med kameler, og er påvist blant dyr i Midtøsten, Afrika og Sør-Asia. Utbruddet regnes som pågående og det finnes ingen vaksine eller spesifikk kur.

 • 11. juni 2009

  WHO erklærer den såkalte svineinfluensaen for å være en pandemi. Opptil 600.000 mennesker ha dødd av smitten det første året. Pandemien var offisielt over 10. august 2010, men viruset fortsetter nå å sirkulere som en sesonginfluensa.

 • Februar 2003

  SARS-viruset blir offisielt identifisert, etter at det først ble påvist blant mennesker i Guangdong-provinsen i Kina i november året før. Det har ikke vært bekreftede smittetilfeller siden 2004, men forskere frykter at det kan bryte ut igjen når som helst.

 • 5. juni 1981

  Den offisielle startdatoen for aids-epidemien. Hiv-virusene som forårsaker sykdommen stammer opprinnelig fra primater, og hoppet trolig over til mennesker en gang tidlig på 1900-tallet. Det har ifølge WHO så langt tatt livet av rundt 32 millioner mennesker.

Fant du det du lette etter?