WWF klager på jaktvedtak for minst 29 ulver | WWF Norway

WWF klager på jaktvedtak for minst 29 ulverPosted on 02 August 2018
Altfor mange ulver kan bli skutt under årets lisensjakt, mener WWF som nå har sendt klage på rovviltnemndenes jaktvedtak.
© Bjørn Tore Bjørsvik / WWF-Norge
Altfor mange ulver kan bli skutt denne høsten og vinteren, dersom fylkespolitikerne får det som de vil, mener WWF Verdens naturfond.

De regionale rovviltnemndene, som består av fylkespolitikere, vedtok tidligere i sommer hvor mange ulver som skal kunne skytes når lisensjakten starter denne høsten og vinteren. Totalt vil nemndene at 12 ulver skal skytes utenfor ulvesonen, og at tre hele familiegrupper innenfor ulvesonen skal utryddes. Kvoten de har satt er altfor høy, og tilfredsstiller ikke lovens krav, mener WWF Verdens naturfond.

– Rovviltnemndene har fått et oppdrag om å forvalte den norske bestanden av ulv. Årets vedtak om hvor mange ulver som skal skytes under lisensjakten, viser at rovviltnemndene i stedet misbruker sitt mandat for å få en omkamp om Stortingets rovviltforlik. Det må de ikke få slippe unna med, mener WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell.

Totalfredet ulv
Ulven er totalfredet i Norge. Felling kan derfor bare unntaksvis tillates dersom både grunnvilkårene og tilleggsvilkårene for slik felling er oppfylt. Disse vilkårene er ikke oppfylt i årets ulvevedtak, skriver WWF i sin klage.  Vedtaket tar heller ikke hensyn til eksisterende kunnskap, og er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag, påpeker miljøorganisasjonen.

Vil skyte tre familier
Fylkespolitikerne legger opp til å skyte ut tre hele familiegrupper i revirene Slettås, Mangen og Hobøl, i tillegg til at tolv streifulver skal kunne felles utenfor ulvesonen. Vedtaket innebærer i praksis at alle ulver som beveger seg gjennom Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold utenfor ulvesonen kan felles. Dette er et helt vilkårlig tiltak all den tid de fleste ulvene som utgjør skade kommer vandrende inn fra Sverige om våren eller sommeren, etter at lisensfellingsperioden er avsluttet. Til sammen betyr vedtaket at minst 29 ulver innenfor og utenfor ulvesonen i region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark), kan skytes denne høsten og vinteren. Flere miljøorganisasjoner har klaget på dette vedtaket.

Hva skjer videre?
  • Nemndene skal behandle klagesakene på et eget møte, før saken sendes videre til uttalelse fra Miljødirektoratet.
  • Den endelige avgjørelsen i saken fattes av Klima- og miljødepartementet til høsten
  • WWF har anket avgjørelsen fra Oslo tingrett i vår, der tingretten fant at fjorårets kvotevedtak for lisensfelling i region 4 og 5 ikke var lovstridige.  Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er ikke berammet ennå.
Mindre ulv i Skandinavia
Ifølge Rovdata ble det i løpet av sesongen 2017-2018 registrert 70 – 71 ulver med tilhold kun i Norge, samt 45 ulver med tilhold i grenserevir på begge sider av grensen mot Sverige. Ulvebestanden i hele Skandinavia ble beregnet til å være om lag 410 dyr.
– Sverige har varslet at de ikke vil gjennomføre lisensjakt kommende sesong, fordi det er for få ulver i Sverige. Da er det absurd at det legges opp til at minst 29 ulver kan skytes i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo. I tillegg kommer lisensfellingskvoter på 14 ulver i resten av Norge. Ulvene i Sverige og Norge er faktisk del av den samme, sørskandinaviske ulvebestanden, som svenskene nå prøver å redde, sier Solhjell.

Vil du være med å hjelpe ulven og de andre norske rovdyrene?
Bli rovdyrfadder!
 
Altfor mange ulver kan bli skutt under årets lisensjakt, mener WWF som nå har sendt klage på rovviltnemndenes jaktvedtak.
© Bjørn Tore Bjørsvik / WWF-Norge Enlarge
Mens Sverige alyser årets lisensjakt fordi det er for få ulver, legger Norge opp til jakt på minst 29 ulver. Det er absurd, mener WWFs Bård Vegar Solhjell.
© Ilja C. Hendel/WWF Verdens naturfond Enlarge