Gode resultater fra klimasmart naturvernarbeid | WWF Norway

Gode resultater fra klimasmart naturvernarbeidPosted on 08 March 2018
WWF har installert et solcelledrevet borehull og en vanntank i landsbyen Mutemwa, sørvest i Zambia. Målet er at dette skal redusere konflikter mellom mennesker og ville dyr om drikkevann.
© WWF Verdens naturfond / Melissa de Kock
Vann til 375 husholdninger fra et solcelledrevet borehull, treplanting, sikring av elvebredder mot flom, og vellykkede satsinger på klimasmart jordbruk. Dette er bare noen av de gode resultatene i et WWF-drevet program i sju afrikanske land.

Klimaendringene er allerede merkbare i en rekke afrikanske land sør for Sahara. Langvarige tørkeperioder og ukontrollerte regnskyll ødelegger avlinger og folks levebrød, og bidrar til økt konflikt mellom ville dyr og mennesker om blant annet drikkevann og leveområder. Vannmangel påvirker også migrasjonsmønstrene til de ville dyrene, og tilgangen rovdyr har på byttedyr.

– I juni 2011 begynte WWF-kontor i det sørlige og østlige Afrika å integrere klimatilpasning i naturvernarbeidet sitt. Det skjedde gjennom et regionalt WWF-program: Africa Adaptation Initiative (AAI), som ble iverksatt av kontorene i Madagaskar, Mosambik, Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia og Zimbabwe, forteller Melissa de Kock, seniorrådgiver for klimatilpasning hos WWF Verdens naturfond.

Hun har hatt ansvar for gjennomføringen av programmet – på vegne av WWF i Norge, som har stått for finansieringen ved hjelp av midler fra Norad.

– Målet har vært å gjøre en samordnet innsats for å sikre at naturvern- og utviklingsarbeidet vårt er klimasmart, slik at vi på best mulig måte kan ivareta både naturmangfold og folks levebrød i en tid hvor disse er truet av klimaendringene.

Borehull, treplanting og klimasmart jordbruk
– Første del av programmet er nå avsluttet, og vi har oppsummert de gode resultatene, sier de Kock.

Blant dem er:
  • Vann til 375 husholdninger fra et solcelledrevet borehull
  • Mini-værstasjon som skaffer data til det lokale meteorologiske kontoret, og som også forsyner skoler med informasjon til bruk i undervisning.
  • Hele 18.000 tre-stiklinger er blitt plantet og 45 hektar elvebredd inkludert i planer for bærekraftig forvaltning (for å redusere sårbarhet for flom). I tillegg har det aktuelle lokalsamfunnet fått etablert et veksthus for å dyrke flere stiklinger til videre arbeid.
  • Et pilotprosjekt for klimasmart jordbruk ble gjennomført hos 21 husholdninger. Det økte avkastningen på avlingene med 30-100 prosent – blant annet takket være en banan-type som er mer motstandsdyktig mot klimaendringene.
  • Utvikling av en rekke nasjonale planer for flere klimatilpasningstiltak.
– Vi synes at vi gjør god fremgang når det gjelder å tilpasse arbeidet vårt til de mange utfordringene som klimaendringene skaper, så vi er fornøyde så langt. Dette vil jo være en prosess som ikke stanser med det første; vi vil måtte fortsette å jobbe med håndtering av klimarisiko og de negative følgene av klimaendringene, sier de Kock.

Klimasmart-arbeidet fortsetter ut 2020
Programmet skal nå – fortsatt med støtte fra Norad – iverksettes i de 12 afrikanske landene hvor WWF arbeider: Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo, Kamerun, Gabon og Sør-Afrika – i tillegg til de sju som allerede har vært inkludert i arbeidet.

– I tillegg til å utvikle strategier og planer for klimatilpasning, skal vi gjøre sårbarhetsvurderinger – det vil si at vi kartlegger hvor utsatt folk og dyr er for klimaendringer og hvordan de vil bli påvirket av dem. Det vil også bli iverksatt tiltak for klimatilpasning i prioriterte naturvernområder, til beste for både mennesker og dyr. Og vi kommer til å fortsette med integrering av klimatilpasning i naturvern- og utviklingsarbeidet vårt, sier de Kock og fortsetter:

– Denne neste fasen skal vare ut 2020. Vi skal også samarbeide tett med sivilt samfunn i landene som omfattes av programmet – for å støtte dem blant annet i politisk påvirkningsarbeid, kapasitetsbygging og klimatilpasning.
 
 
WWF har installert et solcelledrevet borehull og en vanntank i landsbyen Mutemwa, sørvest i Zambia. Målet er at dette skal redusere konflikter mellom mennesker og ville dyr om drikkevann.
© WWF Verdens naturfond / Melissa de Kock Enlarge
Øvre del av Zambezi-elven i distriktet Sesheke i Zambia, hvor landsbyboere kan fortelle at det er blitt mindre vann de senere årene.
© WWF Verdens naturfond / Melissa de Kock Enlarge
Mini-værstasjon i landsbyen Mutemwa, sørvest i Zambia. Stasjonen skaffer data blant annet til det lokale meteorologiske kontoret.
© WWF Verdens naturfond / Melissa de Kock Enlarge