Tigeren kan forsvinne fra en tredel av sine leveområder | WWF Norway

Tigeren kan forsvinne fra en tredel av sine leveområderPosted on 27 February 2018
Antall ville tigere i verden er redusert dramatisk de siste hundre årene. Nå viser en ny rapport fra WWF og 10 andre organisasjoner at de gjenværende tigrene lever svært utsatt. Tigeren kan forsvinne fra en tredel av sine nåværende leveområder.
© Martin Harvey / WWF
En ny studie avdekker at tigeren står i fare for å forsvinne fra minst en tredel av sine leveområder. Årsaken er at områdene ikke gir tigeren god nok beskyttelse fra farer som krypskyting og konflikt med mennesker. – Tigerens overlevelse er truet, advarer WWF. 

På bare hundre år har verden fått 95 prosent færre tigere. Mens det rundt forrige århundreskifte vandret flere enn 100.000 tigere fritt fra Tyrkia i vest til Russland og Korea i øst, er de i dag i underkant av 4.000 dyr igjen – og de har svært lite igjen av sine opprinnelige leveområder å boltre seg på. Den nye rapporten fra WWF og ti andre miljøorganisasjoner i nettverket CATS Partnership, viser at de gjenværende tigrene lever en svært utsatt tilværelse, også i områder der de skal være beskyttet.

Tigerens overlevelse er truet
Rapporten «Safe Havens for Wild Tigers: A Rapid Assessment of Management Effectiveness against Conservation Assured Tiger Standards» tar for seg mer enn hundre områder i verden der det er anslått at til sammen 70 prosent av verdens ville tigere holder til. Kun 13 prosent av disse områdene har tilfredsstillende forvaltning. Undersøkelsen viser at tigeren står i fare for å forsvinne fra minst en tredel av områdene der den lever i dag.
– Tallene som kommer fram i denne rapporten viser at tigerens overlevelse er truet. Et høyt antall av verneområdene der tigeren lever, blir ikke forvaltet godt nok. Det betyr for eksempel at tigrene ikke blir godt nok beskyttet mot krypskyting eller at det ikke er gode tiltak for å hindre konflikter mellom lokalsamfunn og tigere, sier seniorrådgiver Zanete Andersone-Lilley i WWF Verdens naturfond.
Det er offisielt 12 land som fortsatt har ville tigere: Bangladesh, Bhutan, Kina, Indonesia, India, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russland, Thailand og Vietnam.

Årsak: Mennesker
Ulovlig jakt og tap av leveområder utgjør de største truslene mot verdens tigere. 85 prosent av områdene som er undersøkt i rapporten, har ikke godt nok vakthold til å beskytte mot krypskyttere.
– Vi ser den samme utviklingen for tigere som vi ser for dyrebestander over hele verden. WWFs Living Planet Report viser at 60 prosent av verdens bestander av pattedyr, fugl, fisk og reptiler er blitt borte bare siden 1970. Hovedårsaken er at leveområdene forsvinner, kombinert med klimaendringer og ulovlig jakt. Eller kort oppsummert: Menneskers handlinger, sier Zanete Andersone-Lilley.

Mangler viltvoktere
De aller fleste av områdene som får kritikk for manglende forvaltning, er i Sørøst-Asia. Det er spesielt dramatisk ettersom det nettopp er der antallet tigere har hatt den mest omfattende nedgangen det siste tiåret. Funnene viser at det er avgjørende med statlige investeringer i verneområder for å sikre langvarige løsninger for så vel tigeren som for alle de andre ville dyrene som bor i de samme områdene.
 – Mange naturvernområder er svært underbemannet. En gjennomsnittlig blokk i en hvilken som helst asiatisk by har trolig flere sikkerhetsvakter enn det er viltvoktere i verneområder. Det er et akutt behov for finansiering, spesielt i Sørøst-Asia, for å sikre at tigerbestanden kan ta seg opp i disse områdene, sier Michael Baltzer som leder WWF-initiativet Tigers Alive.
 
Antall ville tigere i verden er redusert dramatisk de siste hundre årene. Nå viser en ny rapport fra WWF og 10 andre organisasjoner at de gjenværende tigrene lever svært utsatt. Tigeren kan forsvinne fra en tredel av sine nåværende leveområder.
© Martin Harvey / WWF Enlarge