Regjeringen vil skyte tre nye ulvevalper | WWF Norway

Regjeringen vil skyte tre nye ulvevalperPosted on 07 February 2018
Tre ulvevalper som overlevde vinterens lisensjakt skal nå skytes. - Dette er lovstridig, mener WWF.
© Anita Price
Klima- og miljødepartementet har i dag bestemt at tre ulvevalper som overlevde jakten i januar, skal skytes. – Vi hadde forventet mer av den nye klima- og miljøministeren Ola Elvestuen, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

– Vi mener at vedtaket om å skyte disse tre ulvevalpene er like lovstridig som vedtaket om lisensjakt i januar. Ulven er en kritisk truet art i Norge som vi har et spesielt ansvar for å ta vare på, sier Ingrid Lomelde i WWF.
Klima- og Miljødepartementet (KLD) har i dag bedt Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn om å ta ut tre ulvevalper i Julussa- og Osdalsrevirene. Disse valpene ble født i 2017, og overlevde jakten i januar der 16 ulver ble skutt.
 
I strid med norsk lov
 – Vi hadde forventet mer av den nye klima- og miljøministeren Ola Elvestuen. Det er allerede skutt 16 ulver i de to revirene i Julussa og Osdalen, og vi mener både det jaktvedtaket og vedtaket som er kommet i dag er i strid med norsk lov. Det er et paradoks i en tid hvor vi har mistet halvparten av dyrelivet på kloden at vi i Norge har en ulveforvaltning som holder den kritisk truede ulven permanent nede på randen av utryddelse, sier Lomelde.

Ulverettssak i april
WWF har saksøkt staten for å få en rettslig gjennomgang av ulveforvaltningen i Norge. Rettssaken starter 23. april.
–  Vi venter fortsatt på avgjørelsen fra Borgarting Lagmannsrett om hvorvidt lisensjakten må stanses i påvente av den rettslige gjennomgangen av norsk ulveforvaltning i Oslo tingrett i april.  Da framstår det som helt absurd at KLD i mellomtiden gir Miljødirektoratet i oppdrag å ta ut ytterligere tre ulver, sier Lomelde.

 
Tre ulvevalper som overlevde vinterens lisensjakt skal nå skytes. - Dette er lovstridig, mener WWF.
© Anita Price Enlarge