Slik skal Norge nå klimamålene fra Paris | WWF Norway

Slik skal Norge nå klimamålene fra ParisPosted on 15 June 2017
– Regjeringen bør lytte til sitt eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og begynne å investere i utslippskutt her hjemme, fremfor å betale for klimakvoter i andre land, sier Nina Jensen i forbindelse med klimameldingen som regjeringen snart legger frem.
© Morten Larsen
Regjeringens klimamelding er varslet i morgen. I den må klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjøre rede for hvordan Norge skal nå klimamålene som ble avtalt i Paris. WWF Verdens naturfond forventer en strategi for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.
 
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har varslet at regjeringen skal legge fram en klimamelding før Stortinget avslutter i vår med en overordnet strategi for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.

– Utviklingen akkurat nå går feil vei. Vi mister natur og vi når ikke klimamålene vi har satt oss. I løpet av de neste fire årene må vi i stedet sikre at tapet av natur stanser og at klimautslippene kuttes drastisk. Vi tåler ikke enda en runde der klimatiltak blir nedprioritert og den norske oljeekspansjonen i nord får fortsette som om ingenting har skjedd. Nå trenger vi en klimamelding spekket med tiltak for omstilling og utslippskutt i hele Norge, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
 
Halvparten er ikke nok
Det er ventet at regjeringens klimamelding i hovedsak vil dreie seg om transport, avfall, landbruk og bygg.

– Dessverre har norsk klimapolitikk snevret seg inn til kun å gjelde noen deler av samfunnet. Det blir helt merkelig å legge fram en klimastrategi som kun omhandler halvparten av de norske utslippene, sier Jensen.

Resten av utslippene er underlagt EUs kvotesystem, som per i dag ikke fungerer godt nok for å redusere utslipp i tråd med målene i Paris-avtalen, eller skape en omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge.

Helgesen har bekreftet at en oversikt over sektorvise utslipp også blir et tema, men ikke fordelingen av utslippskuttene mellom ulike sektorer. Det mener WWF er uheldig.

– Industri, næringsliv og andre deler av samfunnet trenger forutsigbarhet. Da er det avgjørende med konkrete tiltak og oversikt over utslippstall i alle sektorer slik at vi planlegger for omstilling for hele Norge, sier Jensen og fortsetter:

– Regjeringen bør lytte til sitt eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og begynne å investere i utslippskutt her hjemme, fremfor å betale for klimakvoter i andre land, fortsetter hun.
 
Taper penger på å vente
I Dagens Næringsliv i dag trekker Vidar Helgesen fram en ny rapport fra OECD som viser at sterkere klimatiltak vil gi et økonomisk løft på 5 prosent globalt. Landene som ikke omstiller seg i tide, vil møte et tap på minst 2 prosent. For land som Norge, som eksporterer fossil energi, viser rapporten enda større tap hvis vi venter med å omstille oss.
 
– Denne rapporten må finleses av Finansdepartementet, som ofte stopper klimatiltak som vil føre til en grønn omstilling, men som ikke nødvendigvis betaler seg umiddelbart. Å fortsette som før har en mye høyere kostnad. Det er på tide å se mulighetene, ikke ulempene som ligger i å investere i sterkere klimatiltak, sier Nina Jensen.
 
Noen må ta over lederskapet
Etter at det er blitt klart at president Donald Trump vil trekke USA ut av den globale klimaavtalen, mener WWF at Norge må være blant landene som øker sine ambisjoner. Derfor er det skuffende hvis regjeringen nå legger frem en melding som kun vil kutte utslipp i noen deler av norsk økonomi, mener WWF.

Etter Trumps uttrekk har Norges regjering bekreftet at vi fortsatt står bak Paris-avtalen. I forbindelse med ratifiseringen av Paris-avtalen, vedtok Stortinget at Norge skal godtgjøre sine utslipp fra 2030.

– Løftet om å gjøre Norge klimanøytralt må følges opp med konkret handling som bidrar til at de globale utslippene flater ut innen 2020. At USA trekker seg fra dugnaden, er en invitasjon til andre om å ta lederskap. Vi må få en ambisiøs klimastrategi mot 2030 som viser at regjeringen mener alvor med at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, i tillegg til at vi må bidra til mer utslippskutt utenfor Norge, sier Jensen.
 
– Vi er fortsatt med
Etter at Trump varslet at han vil trekke USA ut av Paris-avtalen, har det kommet sterke reaksjoner verden over. Ingen land har sagt at de ønsker å følge Trumps eksempel. Totalt 1.600 amerikanske delstater, byer, selskaper og universiteter har dessuten bekreftet at de vil bidra til at USA likevel når klimamålene sine, under mottoet We Are Still In.

Dette er et initiativ som også Vidar Helgesen har støttet. Også stadig flere byer, selskaper og land trekker frem hvor viktig klimamålene er for å drive frem en ny og grønnere økonomisk utvikling.

– Vi har derfor store forventninger til at Helgesens tanker får gjennomsyre tiltakene i den nye klimameldingen, sier Jensen.  
 
 
 
 
 
 
 
– Regjeringen bør lytte til sitt eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og begynne å investere i utslippskutt her hjemme, fremfor å betale for klimakvoter i andre land, sier Nina Jensen i forbindelse med klimameldingen som regjeringen snart legger frem.
© Morten Larsen Enlarge