Bli havfadder

Alle dyr og leveområder i havet blir påvirket av den enorme mengden plast som havner der. Vi har bare ett hav, og vi må jobbe sammen hvis vi skal redde det!

For kort tid siden gikk årets TV-aksjon av stabelen, der hele Norge engasjerte seg for WWFs bekjempelse av plastforsøpling i havet. Vi er utrolig takknemlig for all innsats, støtte og alle bidrag. Dette gir oss ny giv til å fortsette kampen for et rent hav fullt av liv, ikke fullt av plast. For det er nå arbeidet begynner.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Vi ser kun seks prosent av søppelet

Alle er vel enige om at plast ikke hører hjemme langs kysten og på strender. Selv om det er viktig at vi fortsetter å rydde denne plasten, er dessverre problemet enormt mye større enn det øyet kan se.

Hele 94 prosent av plasten som havner i havet, synker til bunns. Det betyr at det vi ser flytende i vannskorpa og liggende på strendene, kun er toppen av isfjellet. Derfor er det ekstremt viktig å få stanset tilførselen av plast før den når havet. Når plasten først har havnet på havets bunn, er det mye vanskeligere å bli kvitt den.

Plastsøppel på strand
Hele 94 prosent av plasten som havner i havet, synker til bunns. Det betyr at det vi ser langs kysten og på strendene, kun er toppen av isfjellet.

Søppel i havet øker i mengde

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet, og mengden bare øker for hvert år. Dersom utviklingen fortsetter, anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050.

80 prosent av søppelet som havner i havet kommer fra aktivitet på land. Det kan være en plastpose som blåser bort, en sneip som kastes på bakken eller avfall fra storindustrien som dumpes. Aktiviteter på havet, som fiskerier, petroleumsindustri og shipping, utgjør altså kun 20 prosent.

 • MENGDEN PLAST I HAVET PER MINUTT

  15 tonn

 • ANDELEN PLAST SOM KOMMER FRA LAND

  80 prosent

Plasten er overalt

Plasten er overalt. Den er i vannet vi drikker, maten vi spiser og lufta vi puster.

Plasten forsvinner ikke, men brytes opp i stadig mindre biter. Til slutt ender det som det vi kaller mikroplast og nanoplast. Dette er veldig små, nesten usynlige plastbiter, men de utgjør fortsatt en fare for livet i havet,.

Plast er funnet på de mest utilgjengelige steder, som ved Nordpolen og i verdens dypeste havområde, Marianergropen.

Fredrik Myhre

Vi må handle nå, hvis vi skal redde havet

– Uansett hvilket dyr vi i WWF jobber for å redde, så handler det om å finne globale løsninger på de problemene vi mennesker skaper. Hadde ikke alle de store problemene verden opplever i dag vært menneskeskapte, så hadde jeg vært pissredd. Men siden det er vi mennesker som står bak, kan vi også endre våre vaner og skape løsninger, sier Fredrik Myhre, marinbiolog og seniorrådgiver for fiskeri og havmiljø i WWF Verdens naturfond.

Dette gjør WWF for å stoppe forsøplingen av havet

WWF stiller krav til norske myndigheter og næringsliv

WWF krever at det opprettes en ordning som pålegger plastprodusenter og importører ansvaret for hele plastens kretsløp, og som gjelder for alle plastprodukter.

Vi har ingen oversikt over all plasten som kommer ut på markedet idag, ei heller hvilken type plast det er og hvorvidt plasten kan materialgjenvinnes. Det finnes ingen regler for hvilke typer plast og blandinger av plasttyper som selges i Norge, eller regulering av hvordan plasten skal merkes.

Strengere og bedre regler for hele plastens verdikjede må på plass, slik at vi kan være sikre på at det er forurenser som betaler og at produktene på markedet kan brukes om igjen. Reglene må følge plasten fra den formes i designprosessen, til den brukes som resirkulert materiale i andre enden.

Vi trenger nå en nasjonal plaststrategi, som setter miljøet i fokus, for å minimere både plastforbruk og -avfall. Norge har også en infrastruktur for avfallshåndtering preget av store forskjeller mellom kommunene. Vi jobber for at disse utjevnes, slik at vi kan finne effektive løsninger både kommunalt og nasjonalt.

WWFs plastprosjekter i Asia

Store deler av plastforsøplingen i verdens hav, stammer fra Sørøst-Asia. Årsaken til forsøplingen er at avfallshåndteringen ikke fungerer. Mange steder finnes det ikke noe system i det hele tatt. Da ender søppelet opp i elvene, og mye av dette havner til slutt i havet.

Dette er bakgrunnen for at de innsamlede midlene fra årets TV-aksjon går til prosjekter i fire land i denne regionen: Thailand, Vietnam, Indonesia og Filippinene.

Prosjektene dreier seg først og fremst om etablering av avfallshåndteringssystemer og forbedring av eksisterende systemer. I tillegg skal vi drive opplysningsarbeid, holdningskampanjer og samarbeide tett med lokalbefolkningen. Vi jobber også politisk for å få på plass strengere regelverk og forpliktende avtaler for å stanse forsøplingen.

Barn på Filippinene og plast
Når avfallssystemene mangler, havner ofte søppelet i elvene - slik som her på Filippinene. Til slutt ender det i havet.

Bli med oss i kampen for et renere hav!

WWF kjemper for å bevare leveområder både i havet og på land, for å gi deg, våre barn, naturen og verdens ville dyr en bærekraftig framtid. Vi jobber for å:

 • Forbedre avfallshåndtering, særlig i utviklingsland der dette ofte er mangelfullt.
 • Ansvarliggjøre bedrifter, myndigheter og forbrukere slik at det blir slutt på at plast havner i naturen. 
 • En global rettslig bind­ende avtale mot plastsøppel i havet.
 • Få på plass et obligatorisk produsentansvar for alle plastprodusenter på det norske markedet innen 2022.
 • Stanse dagens naturødeleggelser og bremse klimaendringene.
 • Bekjempe naturkriminalitet og ulovlig handel med truede arter.
 • Arbeide for en ny global naturavtale i 2021, som skal bidra til å stoppe tapet av verdens natur. WWF vil kjempe med nebb og klør for at den blir ambisiøs og forpliktende.

Din støtte gjør en forskjell!

Livet begynte i havet. Her finnes utallige arter, og mange av dem gjenstår det fortsatt å oppdage. Men dette enorme myldret av liv er i ferd med å forsvinne. Bare siden 1970 har nesten 40 prosent av dyrene blitt borte, og nå er vi i tillegg i ferd med å fylle havet med søppel.

Fremtiden vår avhenger av at både mennesker og dyr får et godt livsgrunnlag på jorda. Sammen skal vi stoppe plastforsøplingen av verdens hav!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Havskilpadde reddes av WWF i Pakistan

Fant du det du lette etter?