Hjelp oss å stanse plastforsøplingen!

Alle dyr og leveområder i havet blir påvirket av den enorme mengden plast som havner der, og sjøfugl er spesielt utsatt. WWF jobber for å stanse plastforsøplingen av havet.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Nå spiser vi plast

Du og jeg spiser et kredittkort i uka!

Plasten er over alt. Den er i vannet vi drikker, maten vi spiser og lufta vi puster. Plast forsvinner ikke slik som organiske materialer, men brytes ned til mindre og mindre biter. Til slutt er ikke plasten lenger er synlig med det blotte øyet, men har endt opp som mikroplast og nanoplast.

Selv om denne plasten er så liten at vi ikke kan se det, betyr ikke det at det ikke er der. Vi mennesker kan få i oss så mye som 2000 plastbiter hver eneste uke, eller 5 gram, tilsvarende vekten av ett kredittkort!

Havet er hjem til millioner av arter

Livet begynte i havet. Det er anslått at verdenshavene i dag er hjem til over to millioner ulike arter, og mer enn 90 prosent av livet her kan fortsatt være uoppdaget!

Men dette enorme myldret av liv er i ferd med å forsvinne. Bare siden 1970 har nesten 40 prosent av dyrene blitt borte, og nå er vi i tillegg i ferd med å fyllet havet med søppel.

Søppel i havet øker i mengde

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet! Og mengden bare øker for hvert år. Dersom utviklingen fortsetter, anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050. Da kan vekten av plast i havet ha oversteget vekten av fisk der.

Hele 94 prosent av plasten som havner i havet, synker til bunns. Det betyr at det vi ser flytende i vannskorpa og liggende på strender, kun er toppen av isfjellet. Derfor er det ekstremt viktig å få stanset tilførselen av plast før den når havet. Når plasten først har havnet på havets bunn, er det mye vanskeligere å bli kvitt den.

Det meste av søppelet kommer fra land

80 prosent av søppelet som havner i havet kommer fra aktivitet på land. Det kan være en plastpose som blåser bort, en sneip som kastes på bakken eller avfall fra storindustrien som dumpes. Aktiviteter på havet, som fiskerier, petroleumsindustri og shipping, utgjør altså kun 20 prosent.

Havskilpadde reddes av WWF i Pakistan

Livet i havet

Alle dyr og leveområder i havet blir påvirket av plastsøppel. Alt fra de minste plankton til de største hvalene får i seg plast, og for stadig flere dyr er plast en direkte dødsårsak.

Ettersom tiden går, brytes plasten opp i stadig mindre biter. Til slutt ender det opp som det vi kaller mikroplast og nanoplast. Dette er veldig små, nesten usynlige plastbiter. Men de er fortsatt like skadelige. Kanskje enda mer skadelige enn den store plasten, og dessverre nesten helt umulig å rydde opp når de først er endt opp i havet.

Sjøfugl er spesielt utsatt. En undersøkelse av sjøfuglarten havhest i Nordsjøen viste at at hele 9 av 10 fugler har plast i magesekken.

Dette gjør WWF for å stoppe forsøplingen av havet

Mindre plast må havne i havet

Det aller viktigste vi kan gjøre for å snu utvik­lingen, er å hindre nytt søppel fra å havne i havet. Derfor jobber vi både nasjonalt og internasjonalt for å få til dette.

  • Vi jobber for å få plass en global rettslig bind­ende avtale mot plastsøppel i havet.
  • Vi jobber for å få på plass gode avfalls­hånd­terings­systemer, spesielt i utvik­lings­land.
  • Vi jobber for å få på plass et obligatorisk produsentansvar for alle plastprodusenter innen 2021.

For å få til alt dette trenger vi deg med på laget!

WWFs plastprosjekter i Asia

Store deler av plastforsøplingen i verdens hav, stammer fra Sørøst-Asia. Årsaken til forsøplingen er at avfallshåndteringen ikke fungerer. Mange steder finnes det ikke noe system i det hele tatt. Da ender søppelet opp i elvene.

WWF er nå i gang med flere prosjekter i Sørøst-Asia for å stanse forsøplingen av havet! Vi er på plass i Indonesia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Kina og Filippinene. Prosjektene dreier seg først og fremst om etablering av avfallshåndteringssystemer og forbedring av eksisterende systemer.

Vi skal drive opplysningsarbeid, holdningskampanjer og samarbeide tett med lokalbefolkningen. I tillegg jobber vi politisk for å få på plass strengere regelverk og forpliktende avtaler for å stanse forsøplingen.

Havet trenger din hjelp

Havet fylles med stadig mer plast. Vi vil stoppe forsøplingen og redde livet i havet! Bli med oss i kampen for å få en slutt på at plast og annet søppel havner i havet og tar livet av dyrene som bor der. Livet i havet trenger din hjelp. Bli havfadder i dag og støtt arbeidet for å redde livet i havet.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?