Yellowfin tuna svømmer i vann

En bærekraftig havøkonomi i det sørvestindiske hav

Det sørvestindiske hav er matfat og arbeidsplass for millioner av mennesker. Her finnes også sårbare arter og naturtyper, men området er under sterkt press fra blant annet overfiske.

WWF Verdens naturfond får penger fra Norad for å støtte WWFs landkontorer i Kenya, Tanzania, Mosambik, Sør-Afrika og Madagaskar for å få stanse ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiskeri og skape en bærekraftig havøkonomi.

Hvorfor jobber WWF med bærekraftig havøkonomi utenfor Afrika?

Mennesker over hele verden er avhengige av havet for mat, energi og arbeidsplasser. Nå er havet truet, og det truer livsgrunnlaget til millioner av mennesker. Å ta bedre vare på havet er derfor en forutsetning for å nå en rekke bærekraftsmål.

Fiskeriene sørvest i det Indiske hav er under press fra overfiske som skyldes ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiskeri. I tillegg til at bestandene trues av overfiske, så ødelegges leve- og gyteområder av UUU-fiske og annen skadelig økonomisk aktivitet. Dette fører til at en rekke bestander har blitt drastisk redusert de siste årene. Spesielt utsatt er tunfisk og reker. Overfiske i disse områdene truer ikke bare naturen, men også mattilgangen og arbeidsplassene til kystbefolkningen.

Derfor må vi bidra til å stanse UUU-fiske og få på plass en bærekraftig havøkonomi for å ta vare på naturmangfold, kutte klimagassutslipp og bidra til at lokalbefolkningen får mat og arbeidsplasser.

Dette gjør WWF:

  • Styrker sivilsamfunn i arbeidet med fiskeri og bærekraftig havøkonomi.
  • Bidrar til å utvikle bærekraftig havpolitikk i regionen.
  • Sørger for at tilgangen til fiskeressursene fordeles på en rettferdig måte.
  • Får på plass tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske.
  • Sørger for at investeringer følger bærekraftsprinsipper og at investeringer i den bærekraftige havøkonomien styrkes.

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?