Tusen plastfrie byer i verden innen 2030

Tjuefem plastfrie asiatiske byer innen 2021 og tusen plastfrie byer globalt innen 2030. Det er målet for et nytt WWF-ledet program, som er blant de største av sitt slag i verden.

Hele åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten spres overalt, selv til de mer øde og avsidesliggende stedene på jorden. Det er funnet plast i sjøisen i Arktis og på de største havdypene.

Storparten av plastsøppelet havner i havet fra utviklingsland og land i vekst på grunn av dårlig eller manglende avfallshåndtering. Tidligere i år bestemte Utenriksdepartementet seg for å innvilge en søknad fra WWF Verdens naturfond om støtte til programmet «No Plastic in Our Oceans!».

– Livet i verdenshavene er truet av klimaendringer, overfiske, forsøpling og ødeleggelse av leveområder. Det nye programmet blir en av WWFs hovedsatsinger globalt i arbeidet for å redde livet i havet. Dette er en viktig mulighet for oss til å bidra til global endring, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Hva handler dette arbeidet om?

Norad støtter WWFs arbeid mot plast i havet

WWF Verdens naturfond har en samarbeidsavtale med Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid). Norad støtter WWFs programarbeid i Hong Kong og 24 byer i pilotlandene Filippinene, Indonesia, Vietnam og Thailand.

For detaljer om tittel og verdi for kontrakter over 500.000 kroner, vennligst klikk her (PDF).

Plastprogrammet retter seg i første rekke mot Hong Kong og 24 byer i pilotlandene Filippinene, Indonesia, Vietnam og Thailand. Det har følgende mål:

  • Få på plass et globalt rammeverk som kan bidra til at enkeltland engasjerer og forplikter seg i arbeidet mot marin forsøpling.
  • Legge til rette for samarbeid om løsninger med aktører i næringslivet.
  • Sørge for utvikling av produsentansvarsordninger, det vil si at produsenter av plast har ansvar for plastproduktene fra produksjon til de blir avfall.
  • Bidra til at byer forplikter seg til å stanse plastforsøplingen, utvikle nye lokale tiltak og legge til rette for en global bevegelse av plastforsøplingsfrie byer.
  • Starte arbeidet med å etablere programmet i afrikanske land.

Satsing mot plast i Kina også

Nylig ble plastarbeidet utvidet med en egen avtale for arbeid mot marin forsøpling i Kina. Landet er den største kilden til plast i havet. Avtalen er på 34 millioner kroner fordelt på fire år.

– Hvis vi skal løse problemet med marin forsøpling globalt, må vi arbeide i Kina. Kina står i dag for de største utslippene av plast til havet, men kan bli det ledende landet for å finne globale løsninger på problemet, sier Bård Vegar Solhjell.

Har du spørsmål om WWFs arbeid for plastfrie byer globalt?

Fant du det du lette etter?