Dette går pengene til

Støtter du WWF, kan du være trygg på at vi bruker pengene dine på best mulig måte.

Slik fordeler WWFs inntekter seg

WWFs arbeid utføres over hele verden. Vår faglig sterke stab jobber med viktige naturvernprosjekter i Norge. I tillegg støtter WWF i Norge internasjonale WWF-prosjekter i en rekke land.

Vi jobber for å redde truede arter, bremse klimaendringene, bevare Norges unike skoger, ta vare på Arktis og redde havet fra forsøpling, overfiske og ødeleggende gruvedrift.

I 2020 hadde vi TV-aksjonen, noe som førte til at andel kostnader til naturvernarbeid er lavere enn den vanligvis er. Inntektene WWF hadde i 2020 ble fordelt slik:

  • 74,2 prosent gikk direkte til naturvernarbeid
  • 7,6 prosent ble brukt til å samle inn støtte til eksisterende og nye prosjekter
  • 2,4 prosent gikk til administrasjon
  • 15,8 var kostnader til TV-aksjonen

WWF er medlem av Innsamlingskontrollen.

Her finner du en oversikt over noen av våre seire i fjor.

Logoen til Innsamlingskontrollen

WWFs årsmeldinger

Ønsker du å støtte WWF?

Jeg vil gi

Støtt arbeidet for at ingen flere dyr skal dø ut!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Hold meg oppdatert på WWF sitt arbeid (vi lover å ikke spamme deg):

Fant du det du lette etter?