Dette går pengene til

WWF Verdens naturfond støtter og arbeider med prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Støtter du WWF, kan du være trygg på at vi bruker pengene dine på best mulig måte.

Slik fordeler WWFs inntekter seg

WWFs arbeid utføres over hele verden. Vår faglig sterke stab jobber med viktige naturvernprosjekter i Norge.

I tillegg støtter WWF i Norge internasjonale WWF-prosjekter i en rekke land. Du kan lese mer om arbeidet vårt lengre ned på siden.

Lurer du på hva vi har fått til i det siste? Se våre største seire for natur og miljø på denne siden.

Logoen til Innsamlingskontrollen

WWFs årsmeldinger

Vi jobber blant annet med å:

Palmer i flom

Bremse klimaendringene

Klimaendringene er i ferd med å forvandle jorda til det ugjenkjennelige. WWF jobber blant annet for å øke kunnskap og ambisjoner for norsk og europeisk klimapolitikk, styrke satsing på grønne og bærekraftige løsninger både i Norge og i utviklingsland, og sørge for at penger som investeres går til virksomheter som opererer i tråd med 1,5 graders målet. Les mer om WWF sitt klimaarbeid her.

Fjellgorilla

Redde truede arter

Menneskers påvirkning og inngrep i naturen utsetter verdens arter for et sterkt press. WWF jobber for å bevare de truede artene og deres leveområder. Les mer om vårt arbeid med truede arter i Norge og i verden her.

Isbjørn

Ta vare på Arktis

Varmere klima og smeltende havis endrer Arktis dramatisk. For dyrene og menneskene som lever lengst nord på kloden vår, er verden i ferd med å forsvinne. WWF jobber for å verne marine områder over hele Arktis, beskytte sårbare arter ved iskanten og verne om verdifulle områder som trues av petroleumsblokker og annen risikofylt aktivitet. Les mer om vårt arbeid i Arktis her.

Skog

Bevare Norges unike skoger

Skogen er et digert skattkammer av yrende dyreliv, planter, lukter, smaker og opplevelser. Om skogen forsvant, ville konsekvensene vært katastrofale for alt liv. WWF jobber for å bevare skogen og verne 10 prosent innen 2025. Vi jobber mot rasering og hogst av gammelskog og fjerning av miljøskadelige subsidier til skogsbilveier. Les mer om vårt arbeid med skog her.

Havskilpadde

Redde livet i havet

Havet dekker over 70 prosent av jordoverflaten. Havet er viktig for alle verdens arter, og gir oss både oksygen og mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. WWF jobber for å bevare livet i havet, hindre plastforsøpling og ødeleggende gruvedrift på havbunnen. Vi jobber også verden over for en bærekraftig fiskeindustri ved å redusere overfiske, bygge opp truede bestander og bekjempe ulovlig fiske. Les mer om vårt arbeid med hav her.

Ønsker du å støtte WWF?

Jeg vil gi

Sammen i kampen for verdens dyr og natur!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om vårt arbeid for verdens natur og dyr, i henhold til vår personvernpolicy. Du kan når som helst takke nei til informasjon fra oss.

Fant du det du lette etter?