Dette går pengene til

Støtter du WWF, kan du være trygg på at vi bruker pengene dine på best mulig måte.

Slik fordeler WWFs inntekter seg

Innsamlingkontrollens logo

WWFs arbeid utføres over hele verden. Vår faglig sterke stab jobber med viktige naturvernprosjekter i Norge. I tillegg støtter WWF i Norge internasjonale WWF-prosjekter i en rekke land.

Vi jobber for å redde truede arter, bremse klimaendringene, bevare Norges unike skoger, ta vare på Arktis og redde havet fra forsøpling.

Våre inntekter brukes slik:

  • 88 prosent går direkte til naturvernarbeid
  • 9 prosent brukes til å samle inn støtte til eksisterende og nye prosjekter
  • 3 prosent går til administrasjon

WWF er medlem av Innsamlingskontrollen.

Her finner du en oversikt over noen av våre seire i fjor.

Kakediagram som viser fordelingen av WWFs inntekter i 2019

WWFs årsmeldinger

Ønsker du å støtte WWF?

Jeg vil gi

Støtt arbeidet for at ingen flere dyr skal dø ut!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Hold meg oppdatert på WWF sitt arbeid (vi lover å ikke spamme deg):

Fant du det du lette etter?