Hovedbilde

Bli havfadder

Siden 1970 har én tredel av livet i havet forsvunnet. Det er ikke for sent å snu utviklingen, men da må vi handle nå. Bli med oss i kampen for et levende hav!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Jordas blå hjerte

Vi er i ferd med å kvele havet. Det dekker 70 prosent av kloden vår. Det gir oss oksygen, sørger for at vi har ferskvann å drikke og mat på bordet. Men jordas blå hjerte er i ferd med å slutte å slå.

Årsakene er mange og sammensatte. Overfiske, plastforsøpling, ødeleggelse av havbunnen, klimaendringer, forsuring og forurensning er blant truslene som driver havet mot kollaps.

Havene pleide å være fulle av liv, men på bare 50 år har vi mistet over én tredel av dette livet. Nå haster det å berge det vi har igjen.

Vi må handle nå!

Den dystre utviklingen kan være overveldende, men det er viktig å huske at det ikke er for sent å snu den.

Hvis vi handler nå, kan vi skape et hav som bugner av liv og overskudd som våre fremtidige generasjoner kan høste av.

WWF har kjempet for havet på mange fronter i lang tid. De siste årene har vi blant annet fått gjennom et forbud mot unødig engangsplast i Norge, og vår ide om en global juridisk bindende avtale mot plast i havet er på vei til å bli en realitet. TV-aksjonen vi hadde i 2020 samlet inn over 239 millioner til konkrete prosjekter i asiatiske land som står for mesteparten av klodens plastforsøpling.

Arbeidet vårt har gitt gode og viktige resultater, men vi er langt fra å være i mål.

Derfor fortsetter vi arbeidet for å sikre livet i havet, som er et livsviktig matfat, arbeidsplass for millioner verden over, og uendelig verdifullt i seg selv.

Og vi trenger din hjelp!

 • Nedgangen siden 1970 i fiskebestandene vi høster fra

  50 %

 • Året havene kan være for varme for koraller

  2050

 • Antallet tonn plast som havner i havet hvert år

  9 mill.

Dykker under vann med fiskegarn og død hummer.

Fjordene våre dør

Flere områder langs norskekysten har de siste årene opplevd store forandringer. Oslofjorden er et av områdene som sliter mest.

– Det har blitt verre og verre over tid, med varmere vann og mer forurenset havbunn. Oslofjorden pleide å ha bortimot Norges rikeste dyreliv. Hval og tunfisk, mengder av torsk, sild og brisling og andre arter som ga grunnlag for større fiskerier, sier marinbiolog Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond.

Havforskere sier vi må verne minst 30 prosent av havet innen 2030. Men vi i Norge er blant de dårligste i klassen på dette, og har bare vernet rundt én prosent av våre områder til nå.

Mye av livet som en gang var i Oslofjorden kan komme tilbake dersom vi lytter til forskerne og verner mer, reduserer avrenning og fisker litt mindre.

Mengden plast i havet øker for hvert år

Mellom 9 og 14 millioner tonn med ny plast havner i havet hvert eneste år.

Mengden bare øker for hvert år, noe som gjør plastforsøplingen til en av verdens raskest voksende miljøkriser. Det er et naturproblem, et klimaproblem og et folkehelseproblem. Årsakene er sammensatte, og derfor må løsningene også være det.

Derfor jobber vi i WWF på et stort antall ulike fronter for å stenge «plastkrana» både lokalt, nasjonalt og globalt. Les mer om vårt arbeid på våre spesialsider om plastkrisen.

Dette gjør WWF

WWF kjemper for å bevare leveområder både i havet og på land, for å gi deg, våre barn, naturen og verdens ville dyr en bærekraftig framtid. Vi jobber for å:

 • ansvarliggjøre bedrifter, myndigheter og forbrukere slik at det blir slutt på at plast havner i naturen.
 • forbedre avfallshåndtering, særlig i utviklingsland der dette ofte er mangelfullt.
 • få på plass en global rettslig bindende avtale mot plastsøppel i havet.
 • skape en bærekraftig fiskeindustri.
 • stanse dagens naturødeleggelser og bremse klimaendringene.
 • sørge for at Norge verner 30 prosent av alle norske havområder innen 2030.

Dette kan DU gjøre

 • Bruk stemmeretten din for havet. Politikerne har makt til å gjøre noe med utfordringene havet står overfor – om velgerne ber dem om å gjøre det.
 • Bli «plastsmart» – det vil si å ikke forbruke mer plast enn du trenger, kutte unødvendig engangsplast og alltid sørge for at avfallet ditt havner i riktig søppeldunk når du er ferdig med det
 • Skal du ha sjømat på menyen, kan du enkelt se til WWFs Sjømatguide for råd om hva som er greit å spise og hva du bør styre unna.
 • Spis opp maten din! Å redusere matsvinn, enten det er kjøtt, fisk eller grønnsaker, er bra for både klima, naturen og lommeboken.
 • Bli havfadder, og støtt WWFs kamp for havet!

Fremtiden vår avhenger av at både mennesker og dyr får et godt livsgrunnlag på jorda.

Sammen kan vi kan bevare et levende hav!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Bilde: © Shutterstcok / Kryszthof Bargie /WWF
 • April 2024

  Det fjerde forhandlingsmøtet for en global plastavtale, INC-4, avsluttes i Ottawa, Canada. Selv om majoriteten av land er for globale, bindende regler som er felles for alle land, klarte de ikke å bli enige om dette i Ottawa. Dette vil være et sentralt punkt under neste, og siste forhandlingsmøte som vil ta plass i Busan i november.

 • 23. april 2024

  Gode nyheter i kampen mot plast i havet! Det annonseres at det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast videreføres, og regjeringen setter av én milliard kroner over de neste fire årene til bekjemping av plastforsøpling i lav-og mellominntektsland.

 • November 2023

  Det tredje forhandlingsmøtet for en global plastavtale, INC-3, avsluttes i Nairobi uten en formell plan for videre arbeid de neste månedene. WWF var til stede under forhandlingsmøtet. Majoriteten av land ønsker en sterk og ambisiøs avtale, men dessverre er det en liten gruppe land som ønsker en frivillig og svakere avtale som trenerer prosessen, og hindrer videre progresjon.

 • Mai 2023

  Verdens land møtes i Paris for det andre forhandlingsmøtet, INC-2, for en global plastavtale. Under møtet ble det enighet om å utvikle et nullutkast av avtaleteksten. WWF var til stede i Paris.

 • November 2022

  FN-landene møtes i Uruguay for å starte forhandlingene for en ny, global plastavtale. Dette møtet kalles INC-1. WWF var til stede!

 • September 2022

  Under FNs generalforsamling i New York lanserer mer enn 80 globale selskaper, finansinstitusjoner og organisasjoner, i samarbeid med WWF og Ellen MacArthur Foundation, en næringslivskoalisjon for global plastavtale. Koalisjonen tar til orde for blant annet strengere krav og reguleringer på plast.

 • August 2022

  Norge og Rwanda går sammen med 18 andre land og danner en høyambisjonskoalisjon for å stoppe plastforurensing innen 2040.

 • 02. mars 2022

  FNs miljøforsamling vedtar forhandlingsmandatet for en global og rettslig bindende plastavtale.

 • September 2021

  15 nye land erklærer sin støtte til en global plastavtale under ministerkonferansen i Genève. Totalt 119 land har nå uttrykt sin støtte!

 • September 2021

  Verdens første ministerkonferanse om plastforurensing og marin forsøpling avholdes i Genève.

 • August 2021

  23 ledende finansinstitusjoner og bedrifter slutter seg til oppropet, og legges inn i rekka av nå over 80 institusjoner som støtter WWFs krav om en global plastavtale.

 • Juli 2021

  Forbudet mot engangsartikler av plast trer i kraft i Norge. Forbudet inkluderer blant annet bestikk, tallerkener, sugerør og bomullspinner av plast. Det samme gjelder for matbeholdere og drikkebegre av isopor.

 • Juni 2021

  Ny FN-erklæring vedtas i New York. 74 land ber om at forhandlingene om en ny rettslig bindende global plastavtale skal starte så snart som mulig. Dette er også første gang Norge konkret forplikter seg til å jobbe for at den globale plastavtalen skal være rettslig bindende.

 • Februar 2021

  På FNs digitale miljøforsamling annonserer Ecuador, Kenya og Russland sin støtte, og dermed er det totalt 68 land som har sagt at de ønsker en global plastavtale. På slutten av konferansen annonserer også Ecuador, Ghana og Tyskland at de inviterer til ministerkonferanse til høsten.

 • Oktober 2020

  EUs medlemsland forplikter seg på ministernivå til å jobbe for en ny global avtale mot plastforsøpling.

 • Oktober 2020

  TV-aksjonen 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plastforsøpling av havet. Totalt ble over 239 millioner kroner samlet inn til konkrete prosjekter i landene hvor problemet er størst.

 • Juli 2020

  55 land oppretter en gruppe ved FNs hovedkontor i New York som skal jobbe for å få på plass en ny global avtale. Norge tar på seg ansvaret med å lede gruppen sammen med Maldivene og Antigua & Barbuda.

 • Mars 2020

  Europakommisjonen støtter og vil arbeide for en global avtale mot plastforsøpling i sin plan for EUs sirkulærøkonomi.

 • Oktober 2019

  På Our Ocean-konferansen i Oslo forplikter Norge seg til å jobbe for at en global avtale mot plast i havet skal komme på plass innen 2023.

 • Mai 2019

  Basel-konvensjonen vedtar at kontrollen av den internasjonale handelen med plastavfall skal skjerpes. Norge har vært sterk pådriver.

 • Mai 2019

  Regjeringen vedtar et forbud mot unødvendig engangsplast, etter lang tids påvirkning fra WWF.

 • April 2019

  De nordiske landene (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island) vedtar en nordisk plasterklæring, hvor de tar til orde for en ny global avtale mot plast i havet. Det er Norges klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, som har tatt initiativet.

 • Oktober 2018

  WWF har lenge bedt om et havfond som kan håndtere de fire store truslene mot havet, der marin forsøpling er en av disse. Nå er dette endelig på plass!

 • Juli 2018

  Hurtigruten stanser all bruk av unødvendig engangsplast, blant annet etter jevnlige samtaler om temaet med WWF.

 • Juni 2018

  Regjeringen øker bistandsprogrammet mot marin forsøpling til 280 millioner kroner for 2018, etter innspill fra WWF.

 • Mai 2018

  FNs første ekspertgruppemøte om marin forsøpling blir avholdt i Nairobi, Kenya. WWF legger for første gang frem ideen om en global og bindende avtale mot plastforsøpling av havet. Stillehavslandene er de første som uttrykker støtte for en slik avtale og uttrykker støtte til global avtale i sin regionale handlingsplan.

 • Februar 2018

  Avfallsmeldingen legges frem. Den forplikter blant annet til oppdatering av en helhetlig stratgi mot marin forsøpling, skal hindre at gummigranulat fra kunstgressanlegg kommer på avveie, og gir Sjøfartsdirektoratet mandat tilå bekjempe marin forsøpling til havs. Alt var innspill fra WWF.

 • Desember 2017

  Norge fremmer tanken om en nullvisjon for plast i havet på FNs miljøforsamlings møte i Nairobi. Visjonen, som er basert på en idé fra WWF, blir vedtatt.

 • Oktober 2017

  Regjeringen lanserer en returordning for fritidsbåter i Norge, for å hindre at båter kommer på avveie i naturen. WWF har etterspurt dette lenge.

 • Oktober 2017

  Regjeringen lanserer et bistandsprogram mot marin forsøpling på 150 millioner kroner, etter innspill fra WWF.

 • 2016

  WWF bidrar til at ordningen "Fishing for litter" blir etablert som et prøveprosjekt.

 • 2012

  WWF arrangerer for første gang sin egen Strandryddedag i samarbeid med Hold Norge Rent. Arrangementet blir årlig.

Fant du det du lette etter?