Bli kjent med artene du kan finne i din ville hage

Finn frem kikkert og kamera og se hvem som kommer på besøk i hagen din.

Bli kjent med de ville artene

En stor utfordring for de ville artene er at de mangler leveområder. En annen stor utfordring er at vi ikke kjenner nok til disse artene vi kan være så heldige å støte på. Det er enklere å kjempe for arter vi har et forhold til, enn arter som er helt fremmede for oss.

Ved å gjøre hagen, balkongen eller fellesområdet litt villere, så er du med på å gi en hånd til den ville, norske naturen og alle artene som lever her – men du blir samtidig også uunngåelig klokere på den norske naturskatten.

Her er noen dyre- og plantearter du kan være så heldig å finne i din ville hage:

admiralsommerfugl

Admiral

Vanessa atalanta

Admiral flyr i perioden mai til oktober, og er å finne over hele Norge.

Les mer om sommerfugler i vårt dyreleksikon

Rødknapp

Rødknapp

Knautia arvensis

Rødknapp blomstrer i juni-august og er å finne i lyse og åpne områder. Rødknapp er en veldig populær blomst for den truede rødknappsandbia (Andrena hattorfiana).

Sitronsommerfugl

Sitronsommerfugl

Gonepteryx rhamni

Sitronsommerfuglen flyr i perioden juli til september og april til juli. Den er vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet.

Les mer om sommerfugler i vårt dyreleksikon

Nordpadde

Nordpadde

Bufo bufo

Nordpadde er den eneste paddearten i Norge. Den finnes Finnes i Sør-Norge og nord til Nordland. På dagtid oppholder den seg gjerne under en stubbe eller et liggende tre.

Blåmeis

Blåmeis

Cyanistes caeruleus

Blåmeisen er en av våre minste meiser, og finnes i vanlig i løv- og blandingsskog i lavlandet nord til Finnmark.

Rødstrupe

Rødstrupe

Erithacus rubecula

Rødstrupa er en art i fluesnapperfamilien og finnes først og fremst i skyggefull og tett skog over det meste av landet.

Tiriltunge

Tiriltunge

Lotus corniculatus

Tiriltunge vokser på åpne enger, gjengrodde beiter og langs veier. Blomstene bestøves hovedsakelig av bier. Frøene sitter i belgkapsler, og slynges ut når kapselen tørker inn.

Praktsandbie

Praktsandbie

Andrena cineraria

Praktsandbie er relativt vanlig i hele Sør-Norge. Den besøker mange ulike plantearter og er heller ikke uvanlig i tettbygde strøk.

Les mer om bier i vårt dyreleksikon

Ryllik

Ryllik

Achillea millefolium

Ryllik er å finne over hele landet i ulike typer slåtte- og beitemark, tørrbakker og skog. Den blomstrer fra juni til oktober.

Engringvinge

Engringvinge

Coenonympha pamphilu

Engringvinge flyr fra juni til midten av august. Den er et vanlig syn i Sør-Norge til Sør-Trøndelag, hvor den er å finne på enger, gressmarker og i veikanter.

Les mer om sommerfugler i vårt dyreleksikon

Flaggspett

Flaggspett

Dendrocopos major

Flaggspetten lever i både løvskog, barskog og blandingsskog over hele landet. Den kan også besøke både hager og parker, inkludert fuglebrettet på vinterstid.

Les mer om hakkespetter i vårt dyreleksikon

Grønn løvgresshoppe

Grønn løvgresshoppe

Tettigonia viridissima

Grønn løvgresshoppe er en av de største norske gresshoppene. Den er relativt vanlig på det sentrale Østlandet og langs hele Sørlandskysten.

Piggsvin

Piggsvin

Erinaceus europaeus

Piggsvinet er mest tallrike i kystområdene fra Østfold til Rogaland, men finnes også i hele Sør-Norge nord til Trøndelag.

Klatremus

Klatremus

Myodes glariolus

Klatremusa er en av de vanligste korthalemusene i Norge. Den finnes over det meste av landet nord til Nordland.

Nordfirfisle

Nordfirfisle

Zootoca vivipara

Nordfirfisle er en av to øglearter som lever i Norge. Den er å finne over hele landet, med størst utbredelse på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag.

Buttsnutefrosk

Buttsnutefrosk

Rana temporaria

Buttsnutefrosken er en av tre froskearter som lever i Norge, og har den videste utbredelsen av alle norske amfibier. Den er å finne over hele landet

Neslesommerfugl

Neslesommerfugl

Aglais urticae

Neslesommerfuglen flyr i perioden juli til september og april til mai. Den er å finne over hele landet, først og fremst på lune, blomsterrike steder i nærheten av nesler.

Les mer om sommerfugler i vårt dyreleksikon

Tiriltungeblåvinge

Tiriltungeblåvinge

Polyommatus icarus

Tiriltungeblåvinge finnes over hele Norge. De trives i varme, tørre, lyse og åpne områder med mye blomster, og er på vingene fra juni til juli og august til midten av september.

Les mer om sommerfugler i vårt dyreleksikon

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?