Et insekt på oransje blomster.

Bli kjent med artene du kan finne i din ville hage

Finn frem kikkert og kamera og se hvem som kommer på besøk i hagen din.

Bli kjent med de ville artene

I Norge er det påvist 30.346 arter i dyreriket, 9168 arter i soppriket og 4773 arter i planteriket. 23.405 arter ble vurdert til en ny og oppdatert Rødliste for arter i 2021, og 4957 arter havnet på Rødlista. Blant disse er 2752 oppført som truet. Det vil si at veldig mange av Norges ville dyr, planter og sopp står i fare for å dø ut her til lands.

Ved å gjøre hagen, balkongen eller fellesområdet litt villere, så er du med på å gi en hånd til den ville, norske naturen og alle artene som lever her – men du blir samtidig også uunngåelig klokere på den norske naturskatten.

Finn frem kikkert og kamera og se hvem som kommer på besøk i hagen din, og hvem du selv støter på ute i naturen.

Her er noen dyre- og plantearter du kan finne i din ville hage:

admiralsommerfugl
Rødknapp

Rødknapp

Knautia arvensis

Rødknapp blomstrer i juni-august og er å finne i lyse og åpne områder. Gjerne på tørre enger, i grøftekanter, kratt og veikanter.

Artigfakta: Rødknapp har også blitt kalt raudknapp, raudkrone, drængkallknapp, ungkarsknapp og kjerringhatt. Rødknapp er en veldig populær blomst for den truede rødknappsandbia (Andrena hattorfiana).

Sitronsommerfugl

Sitronsommerfugl

Nordpadde

Nordpadde

Bufo bufo

I Norge finnes det kun én paddeart: Nordpadde. En vill hage vil være et utmerket leveområde for ei padde, som gjerne finner ett eller to steder den oppholder seg på om dagen. Det kan være under en stubbe eller et liggende tre, under og mellom blottlagte røtter, under løs bark, innimellom steiner og fliser eller i museganger.

Blåmeis

Blåmeis

Cyanistes caeruleus

Blåmeisen er en av våre minste meiser, og finnes i vanlig i løv- og blandingsskog i lavlandet nord til Finnmark.

Rødstrupe

Rødstrupe

Erithacus rubecula

Rødstrupa er en art i fluesnapperfamilien og finnes først og fremst i skyggefull og tett skog over det meste av landet.

Tiriltunge

Tiriltunge

Lotus corniculatus

Tiriltunge vokser på åpne enger, gjengrodde beiter og langs veier. Blomstene bestøves av insekter, i hovedsak bier. Frøene sitter i belgkapsler, og slynges ut når kapselen tørker inn.

Artigfakta: Det latinske artsnavnet corniculatus kommer av det latinske ordet cornus som betyr horn, og refererer til tiriltungens belg.

Praktsandbie

Praktsandbie

Ryllik

Ryllik

Achillea millefolium

Ryllik er å finne over hele landet i ulike typer slåtte- og beitemark, tørrbakker og skog. Den blomstrer fra juni til oktober.

Engringvinge

Engringvinge

Flaggspett

Flaggspett

Dendrocopos major

Flaggspetten lever i både løvskog, barskog og blandingsskog. Den kan også besøke både hager og parker, inkludert fuglebrettet på vinterstid.

Artigfakta: Flaggspetten hakker så mye at den sliter ned tre nebb hvert år! Heldigvis vokser nebbet hele tiden.

Les mer om hakkespetter i vårt dyreleksikon

Grønn løvgresshoppe

Grønn løvgresshoppe

Tettigonia viridissima

Grønn løvgresshoppe er en av de største norske gresshoppene. Den er relativt vanlig på det sentrale Østlandet og langs hele Sørlandskysten.

Piggsvin

Piggsvin

Erinaceus europaeus

Piggsvinet er mest tallrike i kystområdene fra Østfold til Rogaland, men finnes også i hele Sør-Norge nord til Trøndelag.

Klatremus

Klatremus

Myodes glariolus

Klatremusa er en av de vanligste korthalemusene i Norge. Den finnes over det meste av landet nord til Nordland.

Nordfirfisle

Nordfirfisle

Zootoca vivipara

Nordfirfisle er en av to øglearter som lever i Norge. Den er å finne over hele landet, med størst utbredelse på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag.

Buttsnutefrosk

Buttsnutefrosk

Rana temporaria

Buttsnutefrosken er en av tre froskearter som lever i Norge, og har den videste utbredelsen av alle norske amfibier. Den er å finne over hele landet

Neslesommerfugl

Neslesommerfugl

Aglais urticae

Neslesommerfuglen flyr i perioden juli til september og april til mai. Den er å finne over hele landet, først og fremst på lune, blomsterrike steder i nærheten av nesler.

Les mer om sommerfugler i vårt dyreleksikon

Tiriltungeblåvinge

Tiriltungeblåvinge

Polyommatus icarus

Tiriltungeblåvinge er å finne i hele Norge, bortsett fra i det nordligste og østligste Finnmark. De trives i varme, tørre, lyse og åpne områder med mye blomster. Du kan også være så heldig å se den i hagen mens den svinser høyt og lavt.

For å øke sjansene for å få besøk av denne blå skjønnheten, sørg for å ha forskjellige arter av erteblomstfamilien i hagen eller på balkongen din, for eksempel tiriltunge - som navnet tilsier lever larvene til den vakre, blå sommerfuglen på dem.

Artigfakta: Det finnes 16 arter blåvinger i Norge.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?