Bilde-collage av lundefugl, hare, gaupe og pinnsvin.

Bli naturfadder

Majestetiske fjell, vide vidder, dype skoger og brusende elver – norsk natur er vill og vakker. Men den er ikke så uberørt som du kanskje tror.

Naturen vår bygges ned bit for bit, og stadig flere av artene våre blir truet av utryddelse. Bli med oss i kampen for norsk natur og dyrene som lever der.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Et saktegående tog mot naturkollaps

Vi nordmenn er veldig glade i og stolte av naturen vår. Ideen om endeløs villmark som strekker seg så langt øyet kan se stikker dypt. Men visste du at det i 2018 ikke var mer enn 12 prosent av Norges areal som kunne defineres som villmark?

En motorveg her, et hyttefelt der, en skog som blir gjort om til parkeringsplass, et vindkraftverk i et landskap som før var uten inngrep. Alle disse endringene forringer naturen vår bit for bit.

Ikoner av truede arter og Artsdatabankens klassifisering av truet kategori
Nå i november ble Artsdatabankens rødliste over truede arter oppdatert for første gang siden 2015. Stadig flere arter havner på rødlista som truet, på grunn av oss mennesker.

Naturen vår bygges ned bit for bit, og stadig flere av artene våre blir truet av utryddelse.

– Ni av ti arter som er truet i Norge er påvirket av arealbruk. Til tross for det, finnes det ikke gode nok systemer for å sikre at vi ikke bygger ned den sårbare og truede naturen vår. Det er som et saktegående tog mot naturkollaps, og det er vi nødt til å gjøre noe med, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Flere tusen arter i Norge er truet av utryddelse

Nylig oppdaterte Artsdatabanken sin rødliste for truede arter i Norge. Nesten 5000 arter er oppført i den, mer enn én av fem arter som lever i Norge. I den nye oppdateringen går 333 nye arter inn som truet og 513 arter står det dårligere til med.

Det står dårlig til med mange av våre kjente og kjære arter som villrein, hummer, lundefugl, pinnsvin og bjørn. Også mange av småfuglene våre sliter!

Brunbjørn i skogen
Brunbjørnen er sterkt truet.

Alle de store rovdyrene er truet av utryddelse

Tidligere var de norske bestandene av rovdyr mye større enn de er i dag. Etter at de er blitt fredet, har bestandene av de fire store rovdyrene vokst i Norge.

Bestandene av ulv, gaupe, jerv og bjørn holdes imidlertid fortsatt nede på et så lavt nivå at de er truet av utryddelse. Dagens forvaltning og ulovlig jakt gir dem ingen mulighet til å ta seg opp til et levedyktig nivå.

Det finnes rundt 400 gauper, rundt 150 brunbjørn, rundt 400 jerver og mellom 109 og 114 ulver i Norge. WWF jobber for å øke bestandene i Norge av alle de fire store rovdyrartene.

Bli med oss i kampen for en levende norsk natur

Heldigvis finnes det også noen lyspunkter. Fjellrevbestanden tar seg sakte, men sikkert opp, etter mange års målrettet bevaringsarbeid. Haiarten pigghå går fra å være klassifisert som sterkt truet til sårbar. Dette er takket være blant annet WWFs arbeid for å endre forvaltingen av arten.

La oss sørge for at de som kommer etter oss kan oppleve den fantastiske naturen vår. Bli med oss i kampen for en levende, norsk natur!

To barn i skogen bærer en kurv med hvitveis mellom seg
Naturen gir oss fantastiske opplevelser og gode minner for livet. La oss sørge for at de som kommer etter oss også har en levende natur rundt seg.

Flest truede arter i skogen

Skogen er et viktig leveområde for mange norske arter. Men visste du at nesten halvparten av alle artene som er truet i Norge er arter som holder til i skogen? Og at de er truet på grunn av måten vi driver skogbruk på?

Det kan kanskje virke rart, fordi det er mye skog i Norge. Men dagens intensive skogbruk med flatehogster og granplantasjer gjør skogen ulevelig for veldig mange arter som er avhengige av gammel naturskog med gamle og døde trær for å overleve.

Kun tre prosent av skogen i Norge er eldre enn 160 år, og det hugges fortsatt også i gammel skog. Til tross for at Stortinget – etter press fra blant andre WWF – har vedtatt at ti prosent av skogen skal vernes, er det bare rundt fire prosent som faktisk er vernet i dag.

Bilde av en eventyrskog med falne og døde trær, mose og gamle grantrær
De gamle naturskogene er fulle av liv. Her lever mange arter som er avhengige av døde trær for å overleve.

Naturen nær oss

Nærnatur er den naturen vi har tettest på oss, det er hverdagsnaturen vår som vi kan oppleve der vi bor. Nærnaturen kan være parker, skog, våtmark, kyst og kulturlandskap. Men også her er naturen truet. Sangen fra småfuglene stilner og det finnes færre pinnsvin i hagen.

Å plukke blåbær i skogen, å fange krabber i fjæra eller å følge med på ekornet som svinser oppover trestammen - slike opplevelser gir oss ro i sjelen. Det er på tide at vi tar vare på naturen, som gir oss så mye.

Vi i WWF jobber for at folk skal ha rett til nærnatur, til gode for artene som lever der og vår egen helse.

To grønnfinker flakser i luften
Grønnfinken er en kjent og kjær gjest på fuglebrettet vinterstid. Den kom inn på Artsdatabankens rødliste for truede arter for første gang i november 2021.

Klimaendringer påvirker artene

Når været blir varmere, våtere og villere som følge av klimaendringene er det mange dyr, fugler og planter som får det tøffere.

Mange fjellvandrere kjenner godt til issoleie, en hardfør blomst som lever i karrige og tøffe forhold på fjellet. Issoleien vokser gjerne i såkalte snøleier, forsenkninger der snøen samler seg om vinteren og smelter sent på forsommeren.

Når det blir mindre snø, og snøen som er der smelter tidligere om våren som følge av varmere klima, tørker snøleiene ut. Det gjør livet vanskelig for issoleien som nå har gått inn på rødlisten. Når det blir kortere snøsesong sliter også artene som skifter farge om vinteren, som hare, rype og fjellrev.

Små hvite blomster med gult øye vokser på steingrunn.
Issoleie er kjent for mange fjellvandrere, som den planta som vokser høyest til fjells i Norge. Arten går fra å være "nær truet" til "sårbar" på Artsdatabankens rødliste. Klimaendringer regnes som hovedgrunnen til artens tilbakegang.

Dette gjør WWF:

  • Vi jobber for at alle skal ha rett til nærnatur. Nærnatur er viktig for naturmangfoldet og det er viktig for folks helse.
  • Vi jobber for å styrke det norske skogvernet. Det er viktig for klimaet, gjennom naturlig karbonlagring, og for alle de truede artene som lever i skogen.
  • Vi jobber for at det skal etableres flere nasjonalparker, for at komplette økosystemer skal kunne beskyttes. Østmarka nasjonalpark er et eksempel på sak vi har har kjempet og fått gjennomslag for.
  • Vi jobber for å få på plass en naturavgift, slik at utbygger må betale for å restaurere natur ved større utbygginger slik som hytteutbygging og veiutbygging.
  • Vi jobber for at det skal være levedyktige bestander av store rovdyr i norsk natur. De store rovdyrene spiller en viktig rolle for komplette økosystemer.

Bli naturfadder!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?