Forbud mot engangsplast fra juli

Endelig er datoen satt! Om under fire måneder blir en rekke engangsprodukter av plast forbudt i Norge.

Publisert 15. mars 2021

Hånd som holder plastbestikk og isoporbeholder til take-away.
Plastbestikk og matbeholdere i isopor er blant produktene som nå forbys.

– Dette var en nyhet som vakte jubel i WWF. Vi har kjempet hardt i mange år for å få på plass forbudet mot engangsplast, og endelig er målstreken i sikte, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Loven trer i kraft 3. juli 2021, og forbyr blant annet bestikk, tallerkener, sugerør og bomullspinner av plast. Det samme gjelder for matbeholdere og drikkebegre som er laget av isopor og gjerne brukes til take-away.

Også engangsprodukter av biobasert og biologisk nedbrytbar plast blir forbudt. Det vil si at plast som fremstilles av landbruksvekster som poteter, mais og sukkerrør i stedet for olje, omfattes av loven.

Norge bak EU i kampen mot plast

WWF har jobbet systematisk siden 2017 for å få et slikt forbud på plass. En viktig delseier kom i 2019, da regjeringen la fram lovforslaget – to måneder etter at EU hadde vedtatt et forbud mot engangsartikler av plast i sine medlemsland.

– Norge har ofte tatt en lederrolle i miljøspørsmål internasjonalt, men når det kommer til plastforsøpling her hjemme har vi hengt et stykke bak de flinkeste i klassen. Så det er på høy tid at vi får på plass dette lovverket, sier Andaur.

En milepæl for miljøet

Plastforsøpling er et av verdens raskest økende miljøproblem, og plasten truer alt dyreliv så vel som menneskers helse. I Norge havner 8400 tonn plast i naturen hvert eneste år. Det utgjør to kilo per person, som er seks ganger høyere per innbygger enn i Sverige og Danmark.

– Engangsplast skaper enorme mengder unødvendig avfall, og er en vesentlig årsak til den samlede plastforsøplingen, så dette er en milepæl for alle gode krefter som står i kampen mot plastforsøplingen, sier Andaur.

Syns du det er viktig at vi får stanset plastforsøplingen?

Så bra! Vil du bli med oss i kampen mot plast i naturen?

Ok, da er vi uenige om det.

Hvis du vil, kan du gjerne lese mer om plast og dens påvirkning på naturen her.

Arbeidet mot plast på avveie fortsetter

For å hindre at plast havner i naturen, må vi begrense mengden plast som finnes på markedet. I tillegg må all plast samles inn igjen og resirkuleres etter bruk, uansett form og tilstand.

WWF jobber nå for at norske myndigheter skal få på plass en helhetlig strategi for reduksjon og håndtering av plast. Planen må ta for seg hele plastens kretsløp, og ha som mål å stanse alt utslipp av plast i norsk natur. 

Her er WWFs seks krav, som vi la frem for norske myndigheter i mai 2020.