Brunbjørn omgitt av høstfarger

Bli naturfadder

Den norske naturen bygges ned bit for bit, og stadig flere av artene våre trues av utryddelse. Bli med i kampen for en villere norsk natur.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Naturen bygges ned bit for bit

Vi nordmenn er veldig glade i og stolte av naturen vår. Ideen om endeløs villmark som strekker seg så langt øyet kan se stikker dypt. Men visste du at det i 2018 ikke var mer enn 12 prosent av Norges areal som kunne defineres som villmark?

En motorveg her, et hyttefelt der, en skog som blir gjort om til parkeringsplass, et vindkraftverk i et landskap som før var uten inngrep.

Gaupe
Alle våre fire store norske rovdyr – bjørn, gaupe, ulv og jerv – er oppført på norsk rødliste for arter enten som kritisk truet eller sterkt truet.

Sammen kan vi snu utviklingen!

Av alle truede arter i Norge, står 75 prosent i fare på grunn av utbygging i naturen. Likevel har ikke myndighetene gode nok systemer for å kontrollere det. Det er som et saktegående tog mot en naturkrise.

I desember 2022 ble det endelig klart at verden får en ny global avtale for mennesker og natur. Naturavtalen har som mål å stanse og reversere tap av natur, og gi oss mer natur, innen 2030. For å få snudd naturtapet må verden, inkludert den norske regjeringen, oppfylle målene i naturavtalen, og det raskt!

Kurve
Verdens bestander av virveldyr, altså pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og fisk, har stupt med gjennomsnittlig 69 prosent siden 1970, ifølge WWFs Living Planet Report 2022.

Flere tusen arter i Norge er truet av utryddelse

Nesten 5000 arter er oppført på Artsdatabanken sin Rødliste. Dette er mer enn én av fem arter som lever i Norge.

Det står dårlig til med mange av våre kjente og kjære arter som villrein, hare, hummer, villaks, lundefugl, pinnsvin og bjørn. Også mange av småfuglene og pollinatorheltene våre sliter.

Hovedtrusselen mot våre norske arter er at vi forandrer og ødelegger leveområdene deres.

Truslene mot de norske skogene

Vi har et imponerende antall ulike skogtyper i Norge og nesten 60 prosent av alle norske arter lever i skog.

Dessverre er skog det økosystemet som kommer dårligst ut i vurderingen over hvordan det står til i naturen vår. I Norsk Rødliste for arter 2021 slås det fast at om lag halvparten av de utrydningstruede artene i Norge trues av skogbruk.

Det er særlig effekter av flatehogst som gir negativ effekt på artene. Derfor jobber WWF for å verne mer av skogen i Norge.

Dette gjør WWF:

  • Vi jobber for at alle skal ha rett til nærnatur. Nærnatur er viktig for naturmangfoldet og det er viktig for folks helse.
  • Vi jobber for å påvirke politikken i Norge, både på lokalt og nasjonalt nivå. Om rovdyr skal skytes, skoger vernes, natur nedbygges til fordel for hyttefelt, kjøpesentre eller motorveier - alt dette bestemmes politisk. Derfor jobber vi i WWF med å påvirke politikken i mer klima- og naturvennlig retning.
  • Vi jobber for å styrke det norske skogvernet. Det er viktig for klimaet, gjennom naturlig karbonlagring, og for alle de truede artene som lever i skogen.
  • Vi jobber for at det skal etableres flere nasjonalparker, for at komplette økosystemer skal kunne beskyttes. Østmarka nasjonalpark er et eksempel på sak vi har har kjempet og fått gjennomslag for.
  • Vi jobber for å få på plass en naturavgift, slik at utbygger må betale for å restaurere natur ved større utbygginger slik som hytteutbygging og veiutbygging.
  • Vi jobber for at det skal være levedyktige bestander av store rovdyr i norsk natur. De store rovdyrene spiller en viktig rolle for komplette økosystemer.

Bli med oss i kampen for en levende norsk natur!

Heldigvis finnes det også noen lyspunkter. Fjellrevbestanden tar seg sakte, men sikkert opp, etter mange års målrettet bevaringsarbeid. Haiarten pigghå går fra å være klassifisert som sterkt truet til sårbar. Dette er takket være blant annet WWFs arbeid for å endre forvaltingen av arten.

La oss sørge for at de som kommer etter oss kan oppleve den fantastiske naturen vår.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Bilde: © naturepl.com / Asgeir Helgestad / WWF

Fant du det du lette etter?