Bilde av Reine i Lofoten sett fra luften. Bratte fjell og hav.

Fem gode grunner til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Visste du at Norge har verdens største kaldtvannskorallrev? At de største sjøfuglkoloniene i fastlands-Europa ligger i Norge? Eller at Norge er fødestuen til den største torskestammen i verden?

Alt dette finner vi i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. En natur i verdensklasse og blant de mest produktive havområdene som finnes på planeten vår. Et verdifullt og helt unikt naturområde som vi må ta ekstra godt vare på – og ikke noe vi kan risikere å ødelegge med olje- og gassaktivitet.

Hva står på spill?

Havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – ofte kalt LoVeSe – er gyteområdet for verdens største torskebestand, i tillegg til en rekke andre fiskearter. Hele 70 prosent av all fisk som fiskes langs norskekysten og i Barentshavet antas å ha vært innom LoVeSe i løpet av livet – gjerne i egg-og larvefasen, den perioden de er mest sårbare for påvirkning fra petroleumsaktivitet.

Her finner vi også verdens største kaldtvannskorallrev – Røstrevet. Korallrevene er blant Norges aller mest artsrike naturtyper, og et viktig leveområde for mange fiskeslag. Korallene vokser sakte, kun 1-2 mm i året, og er svært sårbare for påvirkning.

Det er ikke bare under overflaten LoVeSe er unikt. På Røst og Værøy holder fastlands-Europas største sjøfuglkoloni til. Her hekker nesten 20 prosent av norskekystens hekkende sjøfugler. For eksempel er Røst den største hekkeplassen i Norge for den sterkt truede lundefuglen.

Ikke verdt risikoen

Når det bores etter olje og gass, er det alltid en fare for at uhell og ulykker kan skje – og lekkasjer har skjedd flere ganger i forbindelse med olje- og gassutvinning i Norge.

På den smale sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen, må en eventuell olje- og gassvirksomhet skje relativt nære land. Et utslipp vil kunne nå kystlinjen på kort tid, og dermed påføre enda større skader på dyr og natur.

I havområder der dyrelivet har sine viktigste leve-, gyte- og oppvekstområder, som i LoVeSe, mener havforskerne og de miljøfaglige etatene i Norge at denne risikoen ikke er verdt å ta. Konsekvensene ved et oljeutslipp blir rett og slett for store for dyrelivet og for de andre næringene som også finnes i de samme havområdene, som fiskeri. Fiskerinæringen sier også nei, og det samme gjør flertallet i befolkningen.

En torsk ved havbunnen.
En hunntorsk fotografert før hun skal gyte. Bildet er tatt i Lofoten.


Leteaktiviteten i seg selv kan også utgjøre en risiko. Seismikkskyting, lydbølger som benyttes for å kartlegge og overvåke olje- og gassreservoarer, kan skade dyr som lever i området, forstyrre hvalers kommunikasjon og skremme vekk fisk.

Om det er et område som har så stor naturverdi at det ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet, så er det Lofoten–Vesterålen.

Erik Olsen, tidligere leder forskningsprogrammet for Olje og Fisk ved Havforskningsinstituttet.

JA til fornybare næringer i Lofoten, Vesterålen og Senja

Hvert år kommer turister fra hele verden for å oppleve den spektakulære og helt unike naturen som finnes i dette fantastiske området. Ville fjell som stuper rett ned i en fjæresone i en eksplosjon av farger og videre ut i et hav som bugner av liv. Hvalsafari, fuglesafari, naturfotografering, surfing og lokal sjømat er noe av det turistene kommer for – aktiviter som avhenger av intakt natur og et friskt hav.

Området gir også grunnlag for et svært rikt fiske og dermed enorme verdier for både lokalsamfunnet, den norske fiskerinæringen og utenlandske fiskere som vi deler våre farvann med. Norsk sjømat har et godt internasjonalt omdømme og vil kunne bli betydelig svekket ved en oljeutvinning, og ikke minst et eventuelt oljeutslipp i forbindelse med petroleumsaktivitet i LoVeSe.

Halen til en knølhval som dykker ned i havet, med en fiskebåt i bakgrunnen.
En knølhval dykker ned i havet utenfor Andøya i Vesterålen.

Debatten om petroleumsaktivitet i områdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja har pågått i snart 25 år og prosessen har gitt stor kunnskap om naturen der og dens verdi. Alle miljøfaglige råd har oppigjennom vært svært tydelig i sin sak – en petroleumsaktivitet i disse sårbare havområdene er ikke forenelig med å ta godt nok vare på de unike naturverdiene.

Her er fem gode grunner til å holde leting etter olje og gass langt unna Lofoten, Vesterålen og Senja:

 1. Havområdene utenfor LoVeSe er helt unike, og blant de aller mest produktive havområdene som finnes på planeten vår. Her finner vi blant annet verdens største kaldtvannskroallrev, fastlands-Europas største sjøfuglkoloni og hekkeområde for truede fuglearter samt gyteområdet for verdens største torskebestand og en rekke andre fiskearter.

  Dette er naturverdier som vi ikke bare skal ta vare på for vår egen del, men som vi har et internasjonalt ansvar for å forvalte på en bærekraftig måte.

 2. Havforskningsinstituttet sier tydelig nei til petroleumsaktivitet i LoVeSe. Dette gjør også de miljøfaglige rådene fra statens egne rådgivingsorgan på miljø og fiskeri; Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet. De er samstemte i at petroleumsaktivitet i disse havområdene ikke er forenelig med å ta godt nok vare på de unike naturverdiene. Det er rett og slett ikke verdt risikoen.

 3. For å nå målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må verden halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 og være utslippsfri innen 2050. I en rapport fra høsten 2023 slår det Internasjonale energibyrået (IEA) fast at det ikke er nok å bare satse mer på fornybar energi – det er ikke rom for nye utbygginger av olje- og gassfelt dersom verden skal nå 1,5-gradersmålet.

  Petroleumsvirksomhet i LoVeSe er ikke bare uansvarlig med tanke på den unike naturen i området, det er også uansvarlig å lete etter mer olje og gass når vi vet at vi må fase ut all fossil energi i løpet av de neste par tiårene for å nå målene i Parisavtalen.

 4. Å si nei til petroleumsaktivitet i LoVeSe, er samtidig å si et klart og tydelig JA! til områdets (og landets) viktigste fornybare næringer, nemlig fiskeri og turisme, som begge er avhengige av et friskt hav fullt av liv.

 5. Tidligere undersøkelser har vist at flertallet av Norges befolkning, flertallet av befolkningen i Nord-Norge og alle kommunene i Lofoten sier nei til petroleumsaktivitet i LoVeSe. 
Bilde av Reine i Lofoten sett fra luften. Bratte fjell og hav.
Petroleumsaktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke forenelig med å ta godt nok vare på de unike naturverdiene som finnes her.

WWF jobber for å stanse naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Dyrelivet og resten av den verdifulle naturen i havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja er allerede under press på grunn av klimaendringer, plastforsøpling og annen menneskelig påvirkning. Olje- og gassvirksomhet vil utgjøre en ytterligere trussel mot dyrene og naturen i området. Derfor jobber vi for å holde petroleumsvirksomhet langt unna dette unike havområdet for all framtid.

Slik kan du bidra

 • Stem på et politisk parti som ikke ønsker å lete etter olje og gass i LoVeSe.
 • Bli havfadder i WWF og støtt arbeidet vårt for et levende hav og et oljefritt LoVeSe.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Bilde: © Wild Wonders of Europe / Orsolya Haarberg / WWF

Har du spørsmål om WWFs arbeid mot oljevirksomhet i sårbare områder?

Fant du det du lette etter?