Ber om krafttak for kritisk truede elefanter

Den afrikanske skogselefanten har fått status som kritisk truet, mens savanneelefanten får status som sterkt truet, i en ny oppdatering fra Den internasjonale naturvernunionens rødliste for truede arter.

Publisert 25. mars 2021

En familiegruppe med afrikanske savanneelefanter i Maasai Mara National Reserve, Kenya.
En familiegruppe med afrikanske savanneelefanter i Maasai Mara National Reserve i Kenya. Savanneelefanten er nå klassifisert som sterkt truet.

Den nye klassifiseringen kommer etter at det ble bestemt at det man tidligere kalte den afrikanske elefanten nå skal behandles som to ulike arter: savanneelefant og skogselefant. Disse to nydefinerte artene lever i forskjellige deler av Afrika, henholdsvis på savannene i øst og sør, og skogene i Vest- og Sentral-Afrika.

Etter denne nye oppdelingen rangerer Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) savanneelefanten som sterkt truet og skogselefanten som kritisk truet.

Trenger større innsats

At en art er kritisk truet betyr at det er ekstremt høy risiko for at arten dør ut. Jakten på elfenben og nedbygging av leveområder er i ferd med å utrydde elefantene. Nå må det en skikkelig innsats til for å redde verdens elefanter, krever WWF Verdens naturfond og Wildlife Conservation Society.

– For å redde elefantene trenger vi større innsats både fra nasjonale myndigheter og det internasjonale samfunnet for å styrke arbeidet med gjenoppbygging og stabilisering av elefantbestandene. Ulovlig handel med ville dyr og dyredeler må stoppes. Andre trusler, som klimaendringer og ødeleggelse av natur og leveområder, må adresseres umiddelbart, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

En afrikansk skogselefant-kalv sammen med familien sin i nasjonalparken Dzanga-Ndoki i Den sentralafrikanske republikk.
En ung afrikansk skogselefant sammen med familien i nasjonalparken Dzanga-Ndoki i Den sentralafrikanske republikk.

Tap av leveområder

Større og større deler av elefantenes leveområder blir brukt av mennesker, blant annet til landbruk for det lokale og globale markedet. Når elefantene søker tilbake til disse områdene vil konfliktnivået mellom mennesker og dyr øke.

Opprettelse av verneområder som drives av lokalbefolkningen er en viktig løsning på dette. I Namibia, der WWF har jobbet i mange år for å bidra til naturvern i samarbeid med lokalsamfunn, har de lokale myndighetene lyktes i å oppnå stabile bestander av elefanter og andre ville dyr.

– Lokalsamfunn og urfolk spiller en avgjørende rolle for å ta vare på verdens ville dyr, og for at mennesker skal kunne leve i harmoni med
naturen, sier Andaur.

Klimaendringer truer også elefanter

En annen trussel for verdens elefanter er klimaendringene. Klimaendringer fører til mindre frukt i skogen, som er en viktig kilde til mat for elefanten. I tillegg er elefanter sårbare for store endringer i temperatur, så en varmere klode kan ha negative konsekvenser for dem og for andre dyr. Andre konsekvenser er økt risiko for sykdom og redusert evne til å reprodusere, i tillegg til konflikter med mennesker fordi elefantene søker mot landsbyer på jakt etter vann.

– Selv om det finnes noen lyspunkt i arbeidet for å bevare elefanten, er situasjonen for disse fantastiske dyrene kritisk mange steder. Det er en utvikling vi må snu. Alle kan bidra, enten det er gjennom pengestøtte, ved å endre forbruksmønstre som truer elefantens leveområder, eller ved å redusere våre egne klimagassutslipp, avslutter Andaur.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.