Klimaseier: Nei til gasskraftverk i Øst-Afrika | WWF Norway

Klimaseier: Nei til gasskraftverk i Øst-AfrikaPosted on 05 December 2014
Skal vi bekjempe fattigdom og klimaendringer, må verdens fattige få fornybar strøm. Her fra en mini-solcellepark i distriktet Kasese i Uganda, hvor WWF bidrar til ren energi-prosjektet The Champion District.
© WWF-Norge/Will Boase
Venstre, KrF og regjeringspartiene ble under budsjettforhandlingene enige om en viktig politisk føring når det gjelder norsk utviklingsbistand: Norfund skal ikke innbefatte naturgassinvesteringer i sin investeringsportefølje i utviklingsland.
 
– Vi er svært glad for at Venstre og KrF har lykkes i å få regjeringen til å snu i denne saken. Norsk bistand bør ikke brukes til å bygge gasskraftverk. Norsk bistand til energisektoren i Sør bør fortsatt gå til fornybar energi, sier Marte Ness, seniorrådgiver ved WWF-Norges klima- og energiteam.
 
Stor effekt av Norfunds investeringer
Norge gir mye bistand til mer fornybar energi i sør, og Norfund får en stor del av denne kaka. Deres investeringer i fornybar energi i perioden 2000-2013 utgjorde cirka 4,76 milliarder kroner, noe som tilsvarer 39 prosent av total norsk bistand til ren energi i perioden.
 
– Regjeringen ga i sitt forslag til statsbudsjett Norfund grønt lys til å investere i gasskraftverk i Øst-Afrika. Det skjedde samtidig med at investeringsbehovet i fornybar energi langt fra er dekket. Investeringene verden over må øke dramatisk for å hindre de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Her spiller Norfund en viktig rolle. Derfor har WWF jobbet for at de skal fortsette med det, forklarer Ness.   
 
Norfund utløser investeringer i fornybar energi som er langt større enn sitt eget bidrag; de går aldri inn et prosjekt alene. For hver krone Norfund investerer i et solkraftverk eller vindpark, skaffer de 5 til 10 kroner fra andre investorer.
 
– Effekten blir desto større når vi vet at Norfund går inn i mer risikable prosjekter i fattige land og med sitt bidrag er med på å redusere risiko til et akseptabelt nivå for sine medinvestorer. Slik er våre bistandspenger via Norfund med på å realisere enda flere solkraftverk og vindparker enn det som hadde vært mulig uten Norfund, sier Ness og fortsetter:
 
– WWF respekterer at utviklingsland ønsker å utnytte sine ikke-fornybare resurser slik rike land som Norge har gjort og gjør. Vi mener likevel at norske bistandsmidler heller skal brukes til å gjøre langsiktig bærekraftige fornybar energiløsninger tilgjengelig i størst mulig skala.
 
Krav til kommende stortingsmelding
Klimaendringer er et problem av global skala som ikke vil kunne løses uten en massiv opptrapping av fornybar energiproduksjon, verden over. Samtidig vet vi at fornybar energi også kan dekke verdens voksende energibehov og bidra til fattigdomsreduksjon og utvikling.
 
Utenriksministeren har tidligere varslet at arbeidet med klima skal gis økt prioritet i Norges utenriks- og utviklingspolitikk. WWF ønsker denne satsingen velkommen.
 
– Til våren skal regjeringen legge frem en stortingsmelding som skal gi føringer for hvordan Norge kan skape næringsutvikling i Sør som også bekjemper fattigdom. Regjeringen bør vektlegge næringsutvikling og grønne jobber innen ren og fornybar energi. Slik kan jobbskaping og næringsutvikling bidra til å løse de store klimautfordringene vi står overfor, noe som igjen vil komme fattige i Sør – de som rammest hardest av klimaendringer – til gode, sier Marte Ness.
 
Skal vi bekjempe fattigdom og klimaendringer, må verdens fattige få fornybar strøm. Her fra en mini-solcellepark i distriktet Kasese i Uganda, hvor WWF bidrar til ren energi-prosjektet The Champion District.
© WWF-Norge/Will Boase Enlarge