Plastforsøpling ved kysten på Filippinene

Grieg Foundation finansierer WWF-prosjekt for å redusere plastforsøpling av havet

I 2020 startet WWF og Grieg Foundation prosjektet "Clean Ports, Clean Oceans" med mål om å halvere plastforsøplingen i tre filippinske havner på tre år.

Plastforsøpling er verdens raskest voksende miljøproblem. Utfordringene er særlig store i Sørøst-Asia hvor byområder og elver står for en stor andel av plasten som ender opp i havet.

Filippinene er et av landene som bidrar mest til plastforsøplingen i havet. Utfordringen med plast er enorm for et land hvor store deler av befolkingen er avhengig av fiske.

I 2020 inngikk Grieg Foundation et samarbeid med WWF Verdens naturfond om et prosjekt hvor ambisjonen var 50 prosent reduksjon av tilførselen av plastavfall i havet, fra tre store havnebyer i Filippinene innen 2023.

FANTASTISKE RESULTATER

Nå er prosjektet avsluttet, og resultatene er klare. Plastforsøplingen i de tre havnene har i gjennomsnitt blitt redusert med hele 53 prosent. Samtidig har selve mengden plastavfall blitt redusert med gjennomsnittlig 34 prosent, og resirkuleringen av plastavfall har økt med 33 prosent.

Disse resultatene er gjort mulig blant annet gjennom et banebrytende forbud mot engangsplast i de tre havnene, og opprettelsen av to anlegg for materialgjenvinning samt flere innovative løsninger og samarbeid, både i havnene og lokalsamfunnene rundt.

– Vi er stolte av resultatene i dette prosjektet. Grieg Foundation gikk sammen med WWF som del av vår forpliktelse til bærekraftmålet om å bevare livet i havet og bærekraftig forvaltning av verdens marine ressurser. Det er spesielt viktig for oss at læringen fra dette prosjektet overføres til andre land og andre havner. For å løse den store plastforsøplingsutfordringen verden står ovenfor, er det avgjørende at læringen blir delt og tatt i bruk. Vi er stolte av at selskapene i Grieg Gruppen også har engasjert seg og bidratt med sin spisskompetanse. Samarbeid en nøkkel til gode resultater, sier styreleder i Grieg Foundation, Elna-Kathrine Grieg.

Ved hjelp av en Trash Trap, "søppelfanger", hindres plasten fra elven Bitan-ag i å renne ut i havet.

Kunnskapen skal deles globalt

Erfaringer og løsninger fra prosjektet skal bli presentert for relevante aktører i havnebyer og kystnære områder andre steder i verden.

- Dette prosjektet er et testament til hvor verdifullt samarbeid på tvers av sektorer kan være. Med støtten fra Grieg Foundation og kompetansen fra selskapene i Grieg Gruppen har vi klart å finne løsninger som er lokale men samtidig overførbare til andre havner, og kan på sikt bidra til å løse plastkrisen globalt. Det er vi stolte av, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

VIKTIG SAMARBEID MED LOKALSAMFUNN

I prosjektet har vi også samarbeidet tett med lokalsamfunn, som uformelle søppelplukkere. De uformelle søppelplukkerne er nøkkelaktører i å tette gapene i avfallshåndteringen gjennom å samle og sortere verdifulle materialer. Dermed setter de materialene tilbake inn i økonomien.

For denne marginaliserte og sårbare gruppen mennesker er det å samle, sortere og selge plastavfall en måte å tjene til livets opphold.

Søppelplukkerne selger ofte plasten videre til lokale skraphandlere. Gjennom vårt samarbeid med organisasjonen Plastic Bank får søppelplukkere bedre arbeidsvilkår. Når søppelplukkere samler, sorterer og selger plastavfallet til sin lokale skraphandler som er med i samarbeidet med Plastic Bank, får de ikke bare bedre betalt, men også tilgang på sikkerhetsutstyr, helsehjelp og matstøtte.

Clean Ports, Clean Oceans: Improving Port Waste Management in the Philippines

 • September 2022

  WWF og Grieg lanserer “Strategic Action Plan for Maritime Plastic Litter of MARINA”, en handlingsplan basert på grunnstudien. Planen beskriver handlingene som skal implementeres i havnene for å redusere plastforsøplingen.

 • September 2022

  Den første nasjonale grunnstudien av havner i Filippinene presenteres på konferansen International Marine Debris Conference i Busan i Sør-Korea.

 • Juni 2022

  Prosjektavtale signeres sammen med Maritime Industry Authority (MARINA) med mål om å redusere marin plastforsøpling.

 • Mars 2022

  Flere gode lokale løsninger for å redusere plastforsøplingen velges ut! Det inngås et samarbeid med blant andre Plastic Bank for å forbedre innsamlingen av plastavfall i lokalsamfunnet rundt havnene og samarbeider med den uformelle avfallssektoren. Det inngås også et samarbeid med Plastic Flamingo, som samler opp plastavfall og lager nye produkter fra avfallet.

 • Januar 2022

  Grunnstudien for de tre havnene, og den nasjonale grunnstudien om håndtering av plastavfall i havner på Filippinene, ferdigstilles. Grunnstudiene samler data om hvordan plastavfall håndteres i havner og i lokalsamfunn rundt havnene.

 • Desember 2021:

  Det gjøres en utlysning for potensielle løsninger som skal innføres som pilotprosjekter i tre forskjellige havner i Filippinene.

 • Oktober 2021

  Rapporten «Targeting the challenge of plastic pollution in ports and maritime company in the Philippines» utviklet av Deloitte Norge, publiseres. Rapporten samler løsninger for å redusere plastforurensning i havne- og maritim sektor og gir anbefalinger for prosjektet.

 • Juni 2021

  Prosjektavtale signeres med Philippine Ports Authority (PPA), myndigheten som er ansvarlig for de tre havnene hvor prosjektet skal implementeres; Port of Batangas, Cagayan de Oro og Manila North Port.

 • Oktober 2020

  Prosjektet settes i gang!

Fant du det du lette etter?