Plastforsøpling ved kysten på Filippinene

Grieg Foundation finansierer WWF-prosjekt for å redusere plastforsøpling av havet

Innen 2023 skal plastforsøplingen i tre filippinske havnebyer halveres. Målet er at prosjektet skal kunne kopieres i havnebyer verden over.

Plastforsøpling er verdens raskest voksende miljøproblem. Over en tredel av verdens plastavfall ender opp i naturen. Utfordringene er særlig store i Sørøst-Asia hvor byområder og elever står for en stor andel av plasten som havner i havet.

Grieg Foundation har inngått et samarbeid med WWF Verdens naturfond om et prosjekt hvor ambisjonen er 50 prosent reduksjon av tilførselen av plastavfall i havet fra tre store havnebyer i Filippinene innen 2023.

Grieg Foundation eier 25 prosent av Grieg Gruppen, som har lange tradisjoner innenfor den maritime næringen. Gruppen driver globale virksomheter i flere havbaserte sektorer, og vil kunne bidra med verdifull innsikt i hvilke utfordringer som må løses for å redusere plastforsøplingen.

Filippinene er et av landene som bidrar mest til plastforsøpling i havet. Utfordringen med plast er enorm for et land hvor store deler av befolkingen er avhengig av fiske.

– Havet har gitt Grieg Gruppen muligheter til å bidra til vekst og arbeidsplasser, men også et stort ansvar. Vi som lever av og med havet og som høster fra fellesskapets ressurser er forpliktet til å drive bærekraftig. Vi er stolte av at Grieg Foundation har inngått dette samarbeidet med WWF, og at vi i Grieg Gruppen kan få bidra med vår spisskompetanse, erfaring og lokalkunnskap.  Dette prosjektet er viktig både for livet i havet, for lokalbefolkningen og for bærekraftig forvaltning av våre marine ressurser, sier Gry Larsen, Leder Bærekraft og Samfunn i Grieg Gruppen.

Innovative løsninger

Prosjektet vil starte med en kartlegging av plastforsøplingsproblemet i samarbeid med lokale havnemyndigheter og organisasjoner som er ansvarlige for avfallshåndtering i de tre utvalgte havnene.

Prosjektet har som mål å involvere både lokale og globale aktører i å utvikle innovative løsninger for å redusere plastforsøplingen i havner.

For å definere strategiske tiltak har Deloitte, på oppdrag for WWF, skrevet rapporten Targeting the challenge of plastic pollution in ports and maritime companies in the Philippines – Screening of examples of solutions to tackle plastic waste in ports and maritime companies (PDF). Rapporten har følgende anbefalinger: 

 • På kort sikt anbefales utdannings- og bevissthetsprogrammer, plastinnsamling og ryddeprogram i lokalsamfunn, tekniske installasjoner for plastinnsamling og tilbakekjøpsprogram for plastavfall.
 • På mellomlang sikt foreslås løsninger for å forbedre innsamling og sortering av plastavfall, samt systemer for datainnsamling og rapportering om avfallshåndtering. 
 • På lang sikt anbefales blant annet forbud mot gjenstander av engangsplast og samarbeid mellom det offentlige og private for å effektivisere avfallshåndtering.

Viktig samarbeid med søppelplukkere

I prosjektet samarbeider vi også med lokale søppelplukkere. De uformelle avfallsarbeiderne er nøkkelaktører i å tette gapene i avfallshåndteringen gjennom å samle og gjenvinne verdifulle materialer. Dermed setter de materialene tilbake inn i økonomien.

For denne marginaliserte og sårbare gruppen mennesker er det å samle, sortere og selge plastavfall en måte å tjene til livets opphold.

Gjennom vårt samarbeid med Plastic Bank får søppelplukkere bedre arbeidsvilkår. Når søppelplukkere samler, sorterer og selger plastavfallet til sin lokale skraphandler som tilhører Plastic Bank, får de ikke bare bedre betalt men også tilgang på sikkerhetsutstyr, helsehjelp og matstøtte.

Kunnskapen skal deles globalt

Erfaringer og løsninger fra prosjektet vil bli presentert for relevante aktører i havnebyer og kystnære områder andre steder i verden. Slik vil kunnskapen fra prosjektet spres videre, og bidra til å redusere plastforsøplingen globalt.

– Samarbeid med næringslivet driver innovasjon, bidrar til mer bærekraftig utvikling og gir gode resultater for naturen. I WWF ser vi frem til å jobbe sammen med Grieg Gruppen om å bidra til å løse plastkrisen. Med støtten fra Grieg Foundation og kompetansen fra selskapene i Grieg Gruppen skal vi sammen med WWF Filippinene jobbe for å vise hvordan havnebyer kan løse problemet med plastforsøpling, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

– Vi har satt av betydelige midler til dette prosjektet som del av vår forpliktelse til bærekraftmålet om å bevare livet i havet og bærekraftig forvaltning av verdens marine ressurser. Vi har stor tro på at WWF i dette prosjektet kan være med å finne løsninger på den store plastforsøplingsutfordringen verden står ovenfor. Vi er spesielt stolte av at selskapene i Grieg Gruppen vil være med å bidra med sin spisskompetanse til dette viktige prosjektet, sier styreleder Elna-Kathrine Grieg i Grieg Foundation.

Clean Ports, Clean Oceans: Improving Port Waste Management in the Philippines

 • September 2022

  WWF og Grieg lanserer “Strategic Action Plan for Maritime Plastic Litter of MARINA”, en handlingsplan basert på grunnstudien. Planen beskriver handlingene som skal implementeres i havnene for å redusere plastforsøplingen.

 • September 2022

  Den første nasjonale grunnstudien av havner i Filippinene presenteres på konferansen International Marine Debris Conference i Busan i Sør-Korea.

 • Juni 2022

  Prosjektavtale signeres sammen med Maritime Industry Authority (MARINA) med mål om å redusere marin plastforsøpling.

 • Mars 2022

  Flere gode lokale løsninger for å redusere plastforsøplingen velges ut! Det inngås et samarbeid med blant andre Plastic Bank for å forbedre innsamlingen av plastavfall i lokalsamfunnet rundt havnene og samarbeider med den uformelle avfallssektoren. Det inngås også et samarbeid med Plastic Flamingo, som samler opp plastavfall og lager nye produkter fra avfallet.

 • Januar 2022

  Grunnstudien for de tre havnene, og den nasjonale grunnstudien om håndtering av plastavfall i havner på Filippinene, ferdigstilles. Grunnstudiene samler data om hvordan plastavfall håndteres i havner og i lokalsamfunn rundt havnene.

 • Desember 2021:

  Det gjøres en utlysning for potensielle løsninger som skal innføres som pilotprosjekter i tre forskjellige havner i Filippinene.

 • Oktober 2021

  Rapporten «Targeting the challenge of plastic pollution in ports and maritime company in the Philippines» utviklet av Deloitte Norge, publiseres. Rapporten samler løsninger for å redusere plastforurensning i havne- og maritim sektor og gir anbefalinger for prosjektet.

 • Juni 2021

  Prosjektavtale signeres med Philippine Ports Authority (PPA), myndigheten som er ansvarlig for de tre havnene hvor prosjektet skal implementeres; Port of Batangas, Cagayan de Oro og Manila North Port.

 • Oktober 2020

  Prosjektet settes i gang!

Fant du det du lette etter?