Samarbeid med Agva Kraft

Agva Kraft er et heldigitalt energiselskap som er opptatt av å gjøre det de kan for å forhindre den menneskeskapte globale oppvarmingen.

Siden man ikke kan styre hvor den fysiske strømmen kommer fra til hver enkelt husstand, styrer de pengestrømmen ved hjelp av den europeiske ordningen med opprinnelsesgarantier. Dette innebærer at grønn produksjon får en merinntekt, og at det dermed blir mer attraktivt å produsere grønn strøm.

Agva Kraft deler filosofien om at den grønneste strømmen er den du ikke bruker, men at det nødvendige innkjøpet bør kjøpes fra opprinnelsesgaranterte kanaler. I tillegg til at selskapet tilbyr 100 prosent opprinnelsesgarantert fornybar energi til sine kunder, støtter de også arbeidet WWF Verdens naturfond gjør for å bremse klimaendringene og stanse tapet av natur.

Dette samarbeidet, og tips til hvordan du kan spare strøm i hjemmet ditt, kan du lese mer om på Agva Kraft sine hjemmesider. Deres kunder har delt erfaringer med Agva Kraft på Trustpilot.

Fant du det du lette etter?