• Rød liste

Uer

Sebastes sp.

Det finnes tre typer uer i norske farvann. Vanlig uer, lusuer og snabeluer.

Styr unna

Vanlig uer er sterkt utrydningstruet, mens snabelueren har en bedre tilstand. Det er likevel veldig vanskelig å skille mellom artene i fiskedisken, så vi anbefaler å styre unna.

Fangstmetoder

Trål, garn, line, jukse og snurrevad.

Vår anbefaling

Det tillates i dag et for stort fiske på vanlig uer, til tross for forskernes anbefaling om at alt fiske bør stanses. Bestanden av snabeluer er derimot på vei til å ta seg opp igjen, etter 20 års målrettet arbeid.

Det er ofte umulig å få informasjon om hva slags uerart som ligger i fiskedisken. Styr derfor unna all uer.

Anbefalt i stedet:
Sei.