• Rød liste

Uer

Sebastes sp.

Det finnes tre typer uer i norske farvann. Vanlig uer, lusuer og snabeluer.

Styr unna

Vanlig uer er sterkt utrydningstruet, mens snabelueren har en bedre tilstand.

Fangstmetoder

Trål, garn, line, jukse og snurrevad.

Vår anbefaling

Det tillates i dag et for stort fiske på vanlig uer, til tross for forskernes anbefaling om at alt fiske bør stanses. Bestanden av snabeluer er derimot på vei til å ta seg opp igjen, etter 20 års målrettet arbeid.

Det er ofte umulig å få informasjon om hva slags uerart som ligger i fiskedisken. Styr derfor unna all uer.

Anbefalt i stedet:
Hyse.