• Gul liste
  • Rød liste

Reker

Pandalus borealis

Forvaltningen av rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak skjer dessverre ikke i tråd med vitenskapelige anbefalinger fra havforskerne, og det er betydelig bifangst av små og store fisk i deler av rekefiskeriene.

Greit valg, men ikke for mye

Reker fanget i Barentshavet, ved Grønland, Island og Svalbard er ok valg av og til.

Styr unna

Reker fanget i Nordsjøen og Skagerrak har større miljøutfordringer enn i nord og bør styres unna.

Fangstmetoder

Reker fiskes med store og små reketrålere.

Vår anbefaling

Hovedproblemet til den dårlige forvaltningen av rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak har vært stor, uregistrert dumping av småreker i fiskeriet.

Etter press fra WWF, ble områder der det fanges for mange småreker i fangstene stengt for videre fiske. I tillegg ble minstemålet økt, for å prøve å redusere fangsten av småreker.

Dessverre er det fremdeles betydelige utfordringer i fisket, med tanke på for eksempel bifangst av småfisk og større konsumfisk. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har lenge anbefalt å ta bort krepseåpningen i sorteringsristen, samt å ta bort oppsamlingspose som brukes til å fange arter som torsk. Dette har dessverre ikke skjedd frem til nå.

MSC-sertifiserte reker fra Barentshavet er det beste valget for reker og kan velges av og til i sjømatdisken.