• Grønn liste

Reker

Pandalus borealis

Rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak har inntil nylig ikke vært godt nok forvaltet, men nå er det gjennomført forbedringer.

Spis med god samvittighet

Nå er hele det norske rekefisket MSC-sertifisert.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Fangstmetoder

Reker fiskes med store og små reketrålere.

Vår anbefaling

Hovedproblemet til den dårlige forvaltningen har vært stor, uregistrert dumping av småreker i fiskeriet. Etter press fra WWF ble områder der det fanges for mange småreker i fangstene stengt for videre fiske. I tillegg er minstemålet økt fra 6 cm til 6,5 cm for å prøve å redusere fangsten av småreker.

Spis MSC-sertifiserte reker, enten de kommer fra Barentshavet eller Nordsjøen og Skagerrak. Norske reker kan trygt velges i fiskedisken.