• Grønn liste
  • Gul liste

Rødspette

Pleuronectes platessa

Rødspette er Europas viktigste flyndrefisk, økonomisk sett. I norske farvann er rødspetta i dag på bedringens vei etter et tidligere overfiske.

Spis med god samvittighet

Fiskepresset har de siste årene vært høyere enn det havforskerne anbefaler, men bestanden er i bedre forfatning og den er godt innenfor føre-var-grensene.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Greit valg, men ikke for mye

Rødspette er et greit valg, men spis den ikke for ofte.

Fangstmetoder

Trål, snurrevad og garn. Rødspette tas ofte som bifangst i tungefisket.

Vår anbefaling

Rødspettebestanden i Nordsjøen er i ferd med å bygge seg opp igjen. Kjøp ikke rødspetter som er under 30 cm, ettersom fisken da ikke har rukket å forplante seg.