• Gul liste

Rødspette

Pleuronectes platessa

Rødspette er Europas viktigste flyndrefisk, økonomisk sett. I norske farvann er rødspetta i dag på bedringens vei etter et tidligere overfiske.

Greit valg, men ikke for mye

Rødspette er et greit valg, men spis den ikke for ofte.

Fangstmetoder

Trål, snurrevad og garn. Rødspette tas ofte som bifangst i tungefisket.

Vår anbefaling

Rødspettebestanden i Nordsjøen er i ferd med å bygge seg opp igjen. Kjøp ikke rødspetter som er under 30 cm, ettersom fisken da ikke har rukket å forplante seg. MSC-sertifiserte rødspetter er det beste valget og kan velges av og til.