• Rød liste

Norsk hummer

Homarus gammarus

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå etter en lang periode med overfiske. Tyvfiske etter hummer er også utbredt og er en trussel mot bestanden.

Styr unna

Styr unna norsk hummer i fiskedisken.

Fangstmetoder

Teiner.

Vår anbefaling

Urapportert og ulovlig fiske gir store problemer for den norske hummerbestanden. Det har vært en jevn nedgang i antall hummer fra slutten av 1940- tallet og bestanden er i dag på et historisk lavt nivå. I all hovedsak skyldes dette dårlig forvaltning over tid.

Anbefalt i stedet
: Kongekrabbe.