• Rød liste

Norsk hummer

Homarus gammarus

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå. Tyvfiske etter hummer er svært utbredt og er i dag den største trusselen mot bestanden.

Styr unna

Styr unna norsk hummer i fiskedisken.

Fangstmetoder

Teiner.

Vår anbefaling

Urapportert og ulovlig fiske gir store problemer for den norske hummerbestanden. Det har vært en jevn nedgang i antall hummer fra slutten av 1940- tallet og bestanden er i dag på et historisk lavt nivå. I all hovedsak skyldes dette dårlig forvaltning over tid.

Anbefalt i stedet
: Reker eller kongekrabbe.