• Gul liste
  • Rød liste

Kveite

Hippoglossus hippoglossus

Kveite deles i to bestander, en sør for Stad og en nord for Stad.

Greit valg, men ikke for mye

Kveite fanget nord for Stad er et greit valg. Kveite fra oppdrett er også et greit valg.

Styr unna

Styr unna kveite som er fanget sør for Stad. Den sørlige bestanden antas å være betydelig overfisket.

Fangstmetoder

Kveite fiskes med garn, trål, snurrevad eller line. Linefiske etter kveite har mindre bifangst enn de andre fangstmetodene. Det er også oppdrett på kveite.

Vår anbefaling

Kveite er svært følsom for overfiske. Den er ikke truet av utryddelse i norske farvann, men bestanden sør for Stad antas å være svak. Nord for Stad viser kveitebestanden en stigning og tilstanden er bedre.

Etterspør kveite fisket nord for Stad, og unngå kveite fisket sør for Stad.