• Grønn liste

Kamskjell

Pecten maximus

Kamskjell, eller stort kamskjell, er en delikatesse som i Norge fanges kun ved dykking.

Spis med god samvittighet

Fisket av kamskjell har liten eller ingen negativ effekt på miljøet.

Fangstmetoder

Kamskjell høstes kun ved dykking i Norge. Det er også et begrenset oppdrett. Minstemål for kamskjell er 10 cm.

Vår anbefaling

Fiskeriet regnes som godt forvaltet. Spis med god samvittighet. Man bør imidlertid unngå utenlandske kamskjell som er fanget med miljøskadelige fangstmetoder som bunnskrape og trål.

Skal du høste kamskjell selv, så er det viktig at du leser om hvilke områder som er åpne og lukket for høsting av levende muslinger her:
https://www.mattilsynet.no/