• Grønn liste

Hyse (kolje)

Melanogrammus aeglefinus

Det finnes to bestander av hyse i Norge. Både nordøstarktisk hyse og hysen som du finner Nordsjøen og Skagerrak er i grei forfatning.

Spis med god samvittighet

Hyse kan du spise med god samvittighet, dersom den er MSC-sertifisert. Se etter MSC-merket for miljømessig bærekraftig sjømat.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Fangstmetoder

Trål, snurrevad, line, garn og jukse.

Vår anbefaling

Det er dessverre en nedgang i den gytende populasjonen de siste årene, i tillegg til at fiskedødeligheten har økt og kvotene settes over de vitenskapelige rådene. Det finnes også betydelig utkast av småfisk i dette fiskeriet. Men fremtiden ser lysere ut dersom bestanden forvaltes i henhold til vedtatte internasjonale regler.

Hyse kan du spise med god samvittighet, dersom den er MSC-merket. Spør etter denne i din butikk.