• Gul liste
  • Rød liste

Hyse (kolje)

Melanogrammus aeglefinus

Det finnes to bestander av hyse i Norge. Både nordøstarktisk hyse og hysen som du finner Nordsjøen og Skagerrak er i grei forfatning.

Greit valg, men ikke for mye

Hyse kan du spise av og til dersom den er MSC-sertifisert. Se etter MSC-merket for det beste valget i fiskedisken for denne arten.

Styr unna

Vi anbefaler at du styrer unna hyse uten MSC-sertifisering i fiskedisken.

Fangstmetoder

Trål, snurrevad, line, garn og jukse.

Vår anbefaling

Det er dessverre en nedgang i den gytende populasjonen de siste årene, i tillegg til at fiskedødeligheten har økt og kvotene settes over de vitenskapelige rådene. Det finnes også betydelig utkast av småfisk i dette fiskeriet. Men fremtiden ser lysere ut dersom bestanden forvaltes i henhold til vedtatte internasjonale regler.

Hyse kan du spise av og til dersom den er MSC-merket. Spør etter denne i din butikk.