• Rød liste

Ål

Anguilla anguilla

Den europeiske ålen som finnes i norske farvann er utrydningstruet. Etter syv års fiskeforbud, er det nå åpnet for et forsøksfiske.

Styr unna

Bestanden er sårbar og på et historisk lavmål i mange områder.

Fangstmetoder

Ruse.

Vår anbefaling

Den europeiske ålen som finnes i norske farvann er utrydningstruet og på svært lavt bestandnivå. Styr unna.

Anbefalt i stedet:
Sei.