• Rød liste

Ål

Anguilla anguilla

Den europeiske ålen som finnes i norske farvann er utrydningstruet. Etter syv års fiskeforbud, ble det i 2016 åpnet for et lite fiske etter arten. Bestanden er truet og på et historisk lavt nivå i mange områder.

Styr unna

Bestanden er sårbar og på et historisk lavmål i mange områder.

Fangstmetoder

Ruse.

Vår anbefaling

Den europeiske ålen som finnes i norske farvann er utrydningstruet og på svært lavt bestandnivå. Styr unna.

Anbefalt i stedet:
Sei og makrell.