WWF-seier: Oljefondet trekker seg ut av fem store kullselskaper

– Vi har jobbet lenge for å få tettet smutthullet i regelverket, som har latt flere av verdens aller største kullforurensere komme unna med utslippene sine. Dette er en stor dag for miljøet, sier fungerende miljøpolitisk leder i WWF, Else Hendel.

Publisert 13. mai 2020

En jordklode i glass på en gresseng
Med det siste uttrekket, har oljefondet tatt et godt steg i retning av en bærekraftig portefølje.

I dag kunngjorde Statens pensjonsfond utland, best kjent som Oljefondet, at de trekker sine investeringer ut av fem av verdens største kullselskaper målt i absolutte tall, med grunnlag i de nye kullkriteriene som ble vedtatt i fjor vår.

Mangeårig miljøkamp

WWF har sammen med Framtiden i våre hender, Greenpeace og Miljøstiftelsen ZERO kjempet i en årrekke for at Oljefondet skal trekke investeringene sine ut av kulldrift. Den første store seieren kom i 2016, da Stortinget vedtok at de ikke skal investere i selskaper som får 30 prosent eller mer av inntektene sine fra kulldrift.

Det gjorde at fondet trakk seg ut av flere kullselskaper. Problemet var at regelverket ikke omfattet de virkelig store selskapene som på tross av kulldrift i stor skala har kommet unna med det, fordi driften utgjør mindre enn 30 prosent av totalinntektene deres, sier Else Hendel.

Tetter smutthull i regelverket

Miljøkoalisjonen nådde en ny milepæl i 2019, da absolutte mål ble tatt inn i Oljefondets etiske retningslinjer.

Ut fra dette skal også selskaper med kulldrift på mindre enn 30 prosent av totalinntektene fases ut av Oljefondet, hvis de årlig produserer mer enn 20 millioner tonn termisk kull eller mer enn 10.000 megawatt strøm fra kullkraft.

– WWF har sterkt bidratt til innstrammingen i kullkriteriene som nå iverksettes, og som lukker de store smutthullene i det opprinnelige regelverket. Dette vil sende sterke signaler ut til markedet og selskapene om at tiden nå er overmoden for å gå bort fra kulldrift, sier Hendel.

Trekker investering i oljesand og utbygging av verneområder

Oljefondet trekker samtidig sine investeringer i fem store selskaper med bakgrunn i at de «i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser». Spesielt gjelder dette oljesandvirksomhet.

– Endelig er Oljefondet i gang med å implementere det såkalte klimakriteriet, som har ligget brakk siden 2016. Med dette er en propp ute av systemet, og vi kommer til å følge det opp nærmere nå fremover, sier Hendel.

Fondet har også utelukket selskapet El Sewedy Electric grunnet deres rolle i utbyggingen av et vannkraftprosjekt i Tanzania som, ifølge Etikkrådet, vil medføre «omfattende og uopprettelig skade» i et av Afrikas viktigste verdensarvområder.

De siste to årene har WWF jobbet med en global kampanje for å beskytte områder som står på UNESCOs verdensarvliste. Det har stor betydning at Oljefondet nå tar standpunkt og fastslår at det ikke er greit å bidra til å ødelegge verdens mest unike steder, avslutter Hendel.