WWF-seier: Oljefondet kan investere i fornybar energi!

– Dette er en viktig dag! Endelig har regjeringen lyttet til oss og lar oljefondet investere i prosjekter som kan forsyne verden med grønn fornybar energi. Det har vi i WWF jobbet for i mange år, sier WWFs Bård Vegar Solhjell.

Publisert 5. april 2019

En lang rekke solcellepaneler på en grønn eng.
Nå får oljefondet muligheten til å investere i prosjekter innen blant annet solenergi.

I dag ble regjeringens nye stortingsmelding om forvaltningen av oljefondet lagt fram. Miljøbevegelsen kunne juble over at rammen for fondets investeringer knyttet til fornybar energi dobles.

– Regjeringen åpner for at Statens pensjonsfond utland kan investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi innenfor de særskilte miljørelaterte mandatene. Det skal stilles samme krav til lønnsomhet og åpenhet som for øvrige investeringer, uttalte finansminister Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen om stortingsmeldingen.

Det betyr at oljefondet nå får lov til å investere i prosjekter innen fornybar energi som ikke er på børs.

Bør økes ytterligere

– Det nye mandatet vil både gjøre oljefondet bedre i stand til å håndtere risiko og sikre finansiell stabilitet, samtidig som det vil ha stor betydning for markedet for fornybar energi og dermed klima, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Han understreker likevel at dette kun er første steg på veien mot en bærekraftig forvaltning av fondet.

– En dobling av miljømandatenes maksgrense til 120 milliarder, tilsvarer 1,3 % av dagens verdi for fondet. Det er en god start, men Stortinget bør øke dette ytterligere.

Kull på vei ut

Finansdepartementet varsler også i stortingsmeldingen at investeringene i selskaper som produserer mer enn 20 millioner tonn termisk kull (til kullkraftverk) eller kraftselskaper som produserer mer enn 10.000 megawatt strøm fra kullkraft skal fases ut av fondets portefølje.

– Å stramme inn kullkriteriet er et skritt i riktig retning mot å fase kull helt ut av fondet, kommenterer Solhjell.