WWF-seier: Nei til konsekvensutredning av LoVeSe

Arbeiderpartiet har vedtatt å ikke konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeleting - og dermed er det svært sannsynlig at disse forblir uberørt!

Publisert 9. april 2019

Lofoten i solnedgang.
Denne fantastiske naturen i Lofoten blir nå ikke konsekvensutredet for oljeleting - og forblir urørt.

- Dette var en fantastisk nyhet for alle som bryr seg om naturen og alt som lever i den. Vi i WWF Verdens naturfond har jobbet for vern av LoVeSe i mange år, og endelig får vi konkret, politisk uttelling, jubler WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell.

- Dette vedtaket er først og fremst viktig fordi det sikrer det sårbare dyrelivet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot ulykker og utslipp som kunne fått katastrofale konsekvenser for fisk, fugl og korallrev. I tillegg sender det et tydelig signal om at vern av biologisk mangfold og bærekraftig naturforvaltning er viktigere enn kortsiktig profitt. Og ikke minst gir det håp for alle landets barn og unge, som føler at de nå endelig blir hørt etter å ha ropt så høyt de kan over lang tid, sier Solhjell.

Hva er det vi har oppnådd?

Arbeiderpartiet vedtok altså på sitt landsmøte at partiet nå ikke ønsker konsekvensutredning for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

I den nye regjeringens erklæring står det allerede: "Regjeringen vil: Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021."

Supplert med Arbeiderpartiets nye vedtak betyr det i praksis at det er lite sannsynlig å få et politisk flertall for en konsekvensutredning også i kommende stortingsperioder.

Dette betyr at noen av våre mest sårbare havområder får ligge i fred. Lofoten, Vesterålen og Senja har verdens største torskestamme, verdens største kaldtvannskorallrev og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. I tillegg er 70 prosent av all fisk som fiskes i hele Norskehavet og hele Barentshavet innom disse havområdene i løpet av livet sitt.

Hvordan har WWF jobbet i disse sakene?

Kravene

WWF Verdens naturfond har i lang tid stilt tydelige krav om at det ikke skal åpnes opp for olje- og gass-aktivitet i disse områdene:

  1. Lofoten, Vesterålen og Senja
  2. Iskantsonen i Arktis
  3. Mørebankene utenfor Mørekysten
  4. Jan Mayen
  5. Områder definert som særlig verdifulle og sårbare områder i forvaltningsplanene for norske havområder.

Vi har også krevd at Norge utvikler og tar i bruk bedre oljevernteknologi enn i dag - men ikke som påskudd for å åpne opp for olje- og gassaktivitet i sårbare områder.

Arbeidet

- WWF har jobbet i over et tiår med å holde LoVeSe oljefritt, gjennom et stort samarbeid med resten av miljøorganisasjonene i Norge, næringsliv, politiske partier og andre hav-venner, sier Fredrik Myhre, seniorrådgiver, fiskeri og havmiljø i WWF Verdens naturfond.

- Spesielt alliansen på tvers av miljøorganisasjonene, fiskerinæringen, turistnæringen, trossamfunn og Havforskningsinstituttet har båret frukter, sier Myhre.

Enkeltbidrag fra WWF Verdens naturfond som kan trekkes fram i arbeidet for oljefritt LoVeSe:

  • rapporten "Det store oljeutslippet og sildebestanden som forsvant" (PDF) fra 2013, som belyste hvordan fiskebestanden kunne forsvinne gjennom oljesøl, med utgangspunkt i langtidsvirkninger av oljeutslippet fra Exxon Valdez-forliset i Alaska i 1989
  • programmet Ren Kyst, som har gitt WWF kunnskap om oljevern og oljeteknologi, og gjort det mulig å fastslå at vi ikke har teknologi til å håndtere oljesøl