Mange mennesker i hvit heldekkende drakt med WWF-logo på, koster opp oljesøl.

Bli med i WWFs oljevernberedskap Ren kyst!

Ønsker du å gjøre en forskjell for natur og dyreliv hvis en oljeulykke skulle inntreffe? Bli frivillig oljerydder!

Et oljeutslipp utgjør en alvorlig miljøtrussel. Som frivillig i oljevernberedskapen er du med på å minimere skadene på naturen når uhellet først er ute. WWF er den eneste organisasjonen i Norge som trener frivillige i oljevern.

Skipstrafikken og petroleumsvirksomheten langs norskekysten øker stadig. Dermed øker også risikoen for uhell og skadelige miljøkonsekvenser. Et oljesøl kan ha enorme konsekvenser for sjøfugl, marine pattedyr og fisk. Når uhellet er ute, er tid en avgjørende faktor. Jo flere som rydder, jo mindre skade rekker oljen å gjøre.

Vi trenger din innsats

Når olje havner på sjøen har den profesjonelle oljevernberedskapen begrenset tid til å fjerne oljen før kysten og strendene blir tilgriset. Erfaringsmessig vil under 20 prosent av oljen bli fjernet ved kilden til utslippet når for eksempel skip grunnstøter eller synker.

Når oljen først har havnet i fjæra, er det i første rekke tilgang på mannskaper som avgjør hvor effektiv oppryddingen blir. Over 70 prosent av oljen som ble fjernet etter at oljetankeren "Prestige" sank utenfor kysten av Spania i 2002, ble tatt opp av frivillige og fiskere.

Masse olje ligger i fjæra
Oljesølet etter at tankeren Prestige grunnstøtte utenfor kysten av Spania.

Sårbare Arktis

Siden Norge fant olje i Nordsjøen har det skjedd mye innen oljevernberedskapen, både innen teknologi og praktisk erfaring. Likevel har vi en lang vei å gå før vi har en tilstrekkelig beredskap for å møte utfordringene framtiden bringer. Spesielt bekymringsverdig er den økte interessen for oljeutvinning i nordområdene.

I Arktis finnes noen av de mest produktive og unike havområdene i verden, med et enormt biologisk mangfold. Samtidig er det et av verdens mest krevende områder å operere i. Faktorer som mørketid, is, vanskelig logistikk, korte aksjonsdager og hardt vær stiller store krav til beredskapen. I dag finnes det heller ikke oljevernteknologi til å takle utfordringene ved et større oljeuhell i Arktis.

WWFs frivillige oljevern Ren kyst!

Bli med i WWF Verdens naturfond sin frivillige oljevernberedskap, da vel! Kurset er gratis og vi oppfordrer alle som vil til å melde seg på.

Akkurat nå har vi ingen kurs planlagt, men send en e-post til
renkyst@wwf.no
, så sender vi deg informasjon så snart et nytt kurs er satt opp.

Kurset gir en bred innføring i norsk oljevernberedskap, om hvilke konsekvenser et oljesøl kan få for naturen og for lokalsamfunnene, og hva den enkelte frivillige kan gjøre for å redusere skadene.

Det legges stor vekt på praktisk trening, så vi er mye utendørs og øver på å rense olje fra stranda. Kurset er et samarbeid mellom WWF, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Norges Brannskole.

Kontakt WWF: