WWF reagerer sterkt på felling av binne med unger

WWF reagerer med forferdelse på at en binne med melk i pattene ble skutt under lisensjakt. Det å felle en binne med diende unger er forkastelig, både av dyreetiske hensyn og ikke minst av hensyn til den norske bjørnestammen, mener WWF.

Publisert 17. september 2019

Tre bjørnunger på en eng
Det vanlige er at bjørnunger holder sammen med mora i to til tre år. Nå er det imidlertid minst én, antageligvis flere, bjørnunger som blir nødt til å prøve å klare seg alene gjennom en tøff vinter.

Den 1. september ble det felt en 15 år gammel bjørnebinne under lisensjakt i Engerdal i Hedmark. Binna hadde melk i pattene, og hadde med andre ord en eller flere unger som fortsatt diet. Det vanlige er at bjørnunger holder sammen med mora i to til tre år. Nå er det imidlertid minst én, antageligvis flere, bjørnunger som blir nødt til å prøve å klare seg alene gjennom en tøff vinter.

– Det er helt forferdelig at norske myndigheter legger opp til lovlig jakt på binner med unger. Ungene er som hovedregel ikke store nok til å klare seg selv før i sin andre sommer, så dette er dyreetisk helt forkastelig, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

Er det viktig for deg at vi tar vare på rovdyrene i Norge?

Bra! Vil du bli med å beskytte rovdyrene?

Ok, da er vi uenige.

Hvis du vil, kan du lese mer om hvorfor vi mener det er viktig å bevare rovdyrene i norsk natur.

Bestandsmål for Hedmark nådd – men ikke for landet som helhet

Rovviltnemnda i Hedmark vedtok i vår en kvote på fem brunbjørn for betinget skadefelling i 2019, og at det kunne åpnes for lisensfelling på eventuell gjenværende skadefellingskvote til høsten. Dette kunne nemnda gjøre fordi bestandsmålet for bjørn er nådd i Hedmark, selv om bestandsmålet aldri har vært nådd nasjonalt.

Stortinget har vedtatt at det skal være 13 ynglinger av bjørn i Norge. I 2018 var det åtte ynglinger i Norge, som er det største antallet ynglinger siden man startet DNA-overvåking av den norske bjørnestammen.

Ikke bare Sveriges skyld at norsk bestandsmål ikke blir nådd

Norske myndigheter viser i stor grad til svensk lisensjakt som hovedårsaken til at den norske bjørnestammen alltid har ligget langt under bestandsmålet. Den norske bjørnestammen er avhengig av innvandrende binner fra Sverige for å vokse, og hvert år felles det relativt mange binner på svensk side av riksgrensen. Binnene rekker altså ikke å spre seg fra Sverige til Norge før de blir skutt.

Fellingen i Engerdal i begynnelsen av september viser imidlertid tydelig at norsk forvaltning også har sin del av ansvaret for at det står dårlig til med de norske bjørnene. Forvaltningen kjente til at det var flere binner i området, men det ble like fullt tillatt lisensjakt på bjørn der. Det var heller ikke gjort unntak for binner med unger i lisensfellingstillatelsen.

– Norske myndigheter kan ikke fortsette å skylde på Sverige for at vi ikke når bestandsmålet for bjørn her i Norge. Det går ikke an å først åpne for lisensjakt i et område hvor man vet at det går flere binner, og så bli overrasket etterpå over at det ble felt ei binne med unger. Bare siden i fjor vår har det i tillegg blitt felt tre binner på skadefelling i Norge. Dette viser tydelig at Klima- og miljødepartementet ikke tar sitt ansvar alvorlig, sier Lomelde.

– I vår oppfatning er denne fellingen enda et fryktelig trist eksempel, i en lang rekke slike, på at norsk rovviltforvaltning ikke er seg sitt ansvar bevisst. Vi trenger en ny rovviltforvaltning i Norge for alle de store rovdyrene våre. Dette viser hvor viktig WWFs søksmål mot staten om dagens ulveforvaltning er. Utfallet av denne saken vil ha betydning for fremtidig forvaltning av alle rovdyrartene våre, sier Lomelde.