WWF klager på jaktvedtak innenfor ulvesonen

Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok jakt på til sammen 17 ulver innenfor ulvesonen. WWF Verdens naturfond mener at vedtaket framstår som et forsøk på å tøye forvaltningens grenser og at kvoten er altfor høy.

Publisert 30. september 2019

Ulv i høstlys

Rovviltnemndene i region 4 og 5 (Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark) vedtok tidligere i høst hvor mange ulver som skal kunne skytes når lisensjakten innenfor ulvesonen starter 1. januar. Nemndene vil at tre hele familieflokker innenfor ulvesonen skal skytes, til sammen 17 dyr.

Vedtaket inkluderer alle dyrene i Letjenna-reviret og Mangen-reviret, som begge er helnorske, og alle dyrene i Rømskog-reviret, som er et grenserevir.

Denne kvoten er alt for høy, og tilfredsstiller ikke lovens krav, mener WWF Verdens naturfond.

Nemndene valgte å ikke ta hensyn til råd fra Sverige

For første gang har nemndene vedtatt felling av et revir som ligger på tvers av grensen mot Sverige. Før de fattet vedtaket, ba nemndene svenske myndigheter om en uttalelse om hvorvidt Rømskog-reviret kunne felles i vinterens lisensjakt.

Naturvårdsverket svarte at de "anser att det är olyckligt om licensjakt, vilken kan påverka den svenska vargpopulationens storlek negativt, medges i Norge. Ett beslut om licensjakt efter vargarna i Römskogreviret och att vargarna fälls, riskerar att försvåra det fortsatta arbetet med att uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen.

Dette valgte nemndene å se bort ifra da de fattet jaktvedtaket.

– Det synes vi er ille. En absolutt forutsetning for å tillate lisensjakt på ulv er at det ikke skal true bestandens overlevelse. Her sier svenske myndigheter at et uttak av Rømskogflokken nettopp vil kunne true ulvenes overlevelse i Skandinavia, men nemndene velger altså å ikke forholde seg til det. Dagens vedtak er nok et eksempel på hvor viktig og riktig det er at WWF har anlagt søksmål mot staten om dagens ulveforvaltning, sa Lomelde da vedtaket ble offentliggjort.

– Dårligst i Europa

WWF har tidligere gått til søksmål mot den norske staten, fordi vi mener dagens forvaltning bryter med viktige prinsipper i både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. I desember kommer ankesaken opp i lagmannsretten. Utfallet vil ha betydning for fremtidig forvaltning av både ulv og annet naturmangfold.

– Forvaltningen av ulv i Norge i dag er ikke fundert på kunnskap, men er et resultat av politiske kompromisser. Det fører til at Norge er dårligst i Europa på ulveforvaltning, sier Lomelde.

Last ned klagen her (PDF).

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.