Oppdaget ny art – med plast i seg

Britiske forskere oppdaget nylig en ny art i et av verdens mest avsidesliggende havdyp, Marianergropen. Den har allerede plast i seg.

Publisert 5. mars 2020

Oppkalt etter havplasten

Marinbiolog Alan Jamieson og hans forskerteam ved Universitetet i Newcastle har oppdaget en ny art i verdens dypeste dyphavsgrop, Marianergropen.

Inne i dyrets kropp ble det funnet en liten bit av den vanlige husholdningsplasten PET.

Arten tilhører krepsdyrfamilien og kan betegnes som en type tangloppe.

Den nye arten Eurythenes plasticus

Forskerne har valgt å gi arten navnet Eurythenes plasticus for å advare mot de alvorlige konsekvensene plastforsøpling har for livet i havet.

Torsdag 5. mars 2020 ble det publisert en studie av arten, der forskerne beskriver funnet i detalj.

Selv på de mest avsidesliggende steder er det plast

– Når vi finner igjen plastsøpla vår på et av verdens mest avsidesliggende områder, på 6900 meters dyp, inne i kroppen på en art vi ikke har oppdaget før, da er det virkelig grunn til å gjøre noe, sier Eirik Lindebjerg, leder for global politikk mot plast i havet i WWF Verdens naturfond.

– Hvert år havner 8 millioner tonn plast ut i havet. Gradvis brytes denne plasten ned til mikroplast og nanoplast, som igjen kan bli tatt opp av dyr.

I dag finnes det 150 millioner tonn plast i havene.  Dersom vi ikke gjør noe, vil dette fordoble seg i løpet av de neste ti årene.

Han legger til at det nå jobbes intensivt for å få på plass en bindende global avtale for å stanse plastforsøplingen og stille hvert land til ansvar for sitt eget plastavfall.

Når vi finner igjen plastsøpla vår på et av verdens mest avsidesliggende områder, da er det virkelig grunn til å gjøre noe

Eirik Lindebjerg, leder for global politikk mot plast i havet i WWF Verdens naturfond

Norge har et spesielt ansvar

Norske myndigheter har tatt en ledende rolle i FN-arbeidet mot marin forsøpling, og har derfor et spesielt ansvar i utviklingen av en slik avtale.

Er du enig i at også vi i Norge må bidra til å stoppe forsøplingen i havet?

Bra! Vil du bli med å støtte opp om kravet om en global avtale mot havplast?

Ok, da er vi uenige.

Hvis du er interessert, kan du lese mer om hvorfor WWF mener at vi kan gjøre mye her i Norge for å stoppe plastforsøplingen i havet.

– Funnet av en ny art med plast i seg bekrefter at det haster med å få på plass en global avtale. For å skåne havet og dyrene som lever der for plast, må vi hindre at plasten havner i naturen i det hele tatt. Da trengs det tiltak på alle nivåer, fortsetter han, og legger til en oppfordring:

– Årets TV-aksjon går til å forhindre plastforsøpling i området der denne arten lever, i Sørøst-Asia. Én tredjedel av plasten som havner i havene våre kommer fra denne regionen. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bidra til at mer enn 900 000 mennesker i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia får mulighet til å sortere søpla si.

– Jeg håper denne typen funn kan bidra til å åpne folks øyne. Det at denne nye arten nå får navn etter plasten den hadde i seg, kan forhåpentligvis bidra til at myndigheter og bedrifter forstår alvoret og iverksetter nødvendige tiltak, avslutter Lindebjerg.

Kontaktperson