Nå starter arbeidet med en naturavtale for alvor

Denne uken møtes ledere og eksperter fra hele verden for å snakke om biologisk mangfold. Det er mye viktigere enn det kan høres ut som.

Publisert 1. juli 2019

Trondheimskonferansen om biologisk mangfold har i en årrekke samlet eksperter og naturvernere som har kommet sammen for å snakke om natur og arter, presentere forskning og adressere tematikk som sorterer under biomangfoldkonvensjonen.

Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, er klar på hva han mener

– I år må det være annerledes. Naturvernere kan ikke lengre være de eneste som bryr seg.

Starten på en naturavtale

I tillegg til forskere og fagfolk kommer det også et lite knippe fremtredende ledere fra hele verden til Trondheim. Håpet er at årets Trondheimskonferanse kan legge et godt fundament for en internasjonal avtale for naturen som skal fremforhandles i Kunming i Kina i oktober 2020.

- En av de aller viktigste rapportene innenfor naturvitenskap, kanskje den viktigste noensinne, ble lagt frem i begynnelsen av mai. FNs naturpanel la frem forskning som viser at menneskeheten bruker mye mer natur enn vi kan uten å ødelegge økosystemene våre. Vi er helt avhengig av naturgoder som vann, luft, klimaet, jordsmonnet, pollinering og alt som kan høstes. Disse naturgodene kan vi ikke lenger ta for gitt, sier Solhjell.

Vi må bevare naturen

Sir Robert Watson, som har ledet både FNs naturpanel og det langt mer kjente FNs klimapanel, bruker ordet «krise» og mener den drastiske nedgangen i naturmangfold er minst like alvorlig som klimakrisen.

WWF arbeider for at verden får en så god naturavtale som mulig. Det betyr bærekraftig utnyttelse av jordens ressurser og mer bevaring av natur. Det betyr å tenke annerledes innenfor jordbruk og fiskeri. Det betyr å ta høyde for naturen når det gjøres areal- og byplanlegging.

- Kort og godt trenger vi mer natur, sier Bård Vegar Solhjell.