Flere fjellgorillaer

– Naturvern virker! Vi gleder oss over rapporten fra Uganda og DR Kongo som viser at antallet fjellgorillaer har økt, sier Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Publisert 20. desember 2019

Fra et lavt utgangspunkt i 2011 har antallet fjellgorillaer økt med 15 prosent til 459 i den 340 kvadratkilometer store grenseskogen mellom Uganda og DR Kongo. Den naturlige bestanden av arten Gorilla beringei beringei består nå av 1063 individer globalt.

– Sakte, men sikkert ser vi en framtid for fjellgorillaene. Dette understreker at langsiktig innsats for bevaring kan redde arter som er truet av utryddelse. Dette gir oss håp i en tid hvor vi er vitne til et omfattende tap av natur, sier Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Undersøkelsen av situasjonen for fjellgorillaene er gjennomført i 2018 i naturområdet Bwindi Impenetrable National Park i Uganda og Sarambwe Nature Reserve i DR Kongo.

Bwindi-Sarambwe er et av to steder i verden hvor det fortsatt finnes fjellgorillaer.

Undersøkelsen gir verdifull informasjon for fortsatt overvåking av ville dyr som er avhengige av skogens økosystem, samt for lokalsamfunn som er avhengige av økosystemtjenester og inntekter fra turisme. Økosystemtjenester som mat og vann er livsgrunnlaget for både mennesker og dyr.

Undersøkelsen gir verdifull informasjon for fortsatt overvåking av ville dyr som er avhengige av skogens økosystem, samt for lokalsamfunn som er avhengige av økosystemtjenester og inntekter fra turisme. Økosystemtjenester som mat og vann er livsgrunnlaget for både mennesker og dyr.

Fjellgorillaer
Fjellgorillaer

Melissa de Kock jobber med klimatilpasning og viltforvaltning i Afrika:

– Flere fjellgorillaer er veldig gode nyheter, og er et resultat av samarbeide med mange involvert, både myndigheter, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn. Dette viser hvor avgjørende det er å arbeide med mange aktører, inkludert lokalbefolkningen, sier Melissa de Kock, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond.

WWF er medlem av IGCP (International Gorilla Conservation Programme) som jobber for å bevare fjellgorillaer og deres skogshabitat i Rwanda, Uganda og DR Kongo. En av IGCPs aktiviteter er å arbeide med lokalbefolkningen for å utvikle bærekraftige inntektsmuligheter.

Melissa de Kock forteller at et pilotprosjekt er på vei, for sertifisert gorilla-vennlig turisme. Formålet er at lokalbefolkningen tjener penger, samtidig som de bidrar til bevaringen av fjellgorillaene.

Fortsatt truet

I arbeidet med undersøkelsen ble det funnet og destruert 88 snarer, og avdekket at ulovlig menneskelig aktivitet mot fjellgorillaene og annet dyreliv ikke har avtatt i Bwindi-Sarambwe.

– Fjellgorillaer står fremdeles overfor mange trusler, og vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere for å overvåke og administrere gorillaene og deres habitat, inkludert omkringliggende samfunn for å sikre at bevaring av gorillaene også kommer dem til gode, sier Melissa de Kock.

– Å se en gorilla i sitt naturlige habitat er en veldig spesiell opplevelse. Å være vitne til samspillet i en familie mens lederhannen våker over dem og over deg, er unikt, sier Melissa de Kock.