Et vendepunkt for global avtale mot plast

Nylig ble FNs miljøforsamlings møte i Nairobi avsluttet. Konferansen ble et politisk vendepunkt for det viktige arbeidet med en global avtale mot plast i havet.

Publisert 18. mars 2019

WWFs delegasjon til UNEA 4 i Nairobi, med Eirik Lindebjerg. Ute, banners og posters.
Eirik Lindebjerg (nr. fire fra venstre) sammen med WWF-delegasjonen til FNs miljøforsamlings møte i Nairobi. Her takker de for 300.000 signaturer til den internasjonale WWF-kampanjen for en global plastavtale.

– Det var bare et lite mindretall av landene som ikke ønsket en sterk videre prosess for en ny avtale, sier Eirik Lindebjerg, leder for global politikk mot plastforsøpling hos WWF Verdens naturfond. Han deltok på forhandlingene i Nairobi.

– Hver dag under konferansen kom nye stater på banen for en internasjonal avtale. Nøkkelland i alle verdensregionene er om bord, og land som før var skeptiske, tar nå til orde for å sette ned en arbeidsgruppe som kan drøfte elementer i en ny avtale. Spesielt oppmuntrende var støtten til dette fra Sørøst-Asia, en region som er spesielt hardt rammet av plastforsøpling, sier Lindebjerg.

Trenger norsk lederskap

WWFs mål var å få på plass et forhandlingsmandat for en ny avtale. Akkurat det klarte ikke verdens ledere å levere.

– Selv om mye positivt skjedde på konferansen, er WWF bekymret over at landene ikke gjør mer for å stanse den raskt voksende plastforsøplingskrisen. Vi håper virkelig at norske myndigheter ikke lar seg bremse av en litt saktegående FN-prosess, men aktivt jobber for å samle støtte – også utenfor FN – slik at vi kan få i gang konkret arbeid med en fremtidig avtale, sier Lindebjerg og fortsetter:

– Mange utviklingsland ser til Norge for å lede arbeidet for en ny avtale mot marin forsøpling og etterspør et enda sterkere lederskap.

Kjenner ingen landegrenser

Hele 8 millioner tonn plastsøppel havner i havet hvert år, og der flyter det omkring på tvers av landegrenser. Om vi skal stanse dette, trenger vi internasjonalt arbeid – altså en forpliktende global avtale.

– I dag står ikke noe land ansvarlig for den plasten de forurenser havet med, og det finnes ikke internasjonale krav til at de skal redusere forsøplingen. I tillegg har den globale innsatsen mot plast i havet så langt vært fragmentert, og er derfor ikke effektiv nok, forklarer Lindebjerg.