Endelig får vi et klimabudsjett!

6. oktober presenterer regjeringen klimabudsjett sammen med statsbudsjettet. Det kan bli et viktig styringsverktøy for å nå klimamålene, og gjøre det lettere å prioritere utslippskutt.

Publisert 4. oktober 2022

Fasaden til Stortinget.

Klima – og miljøminister Espen Barth Eide har lovet at regjeringen skal legge fram et klimabudsjett i forbindelse med statsbudsjettet. Han har lovet at vi skal telle CO2 som vi teller penger.

Delta på seminar om klimabudsjettet

18. oktober arrangerer WWF et seminar hvor klima- og miljøminister Espen Barth Eide, byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav fra Oslo kommune, Taran Fæhn i TBU klima og Ragnhild Elisabeth Waagaard fra WWF deltar.

Les mer og meld deg på.

Vi trenger konkrete tiltak for utslippskutt

Verden står i en natur- og klimakrise, men hittil har norsk klimapolitikk vært preget av altfor få konkrete og målbare tiltak.

Vi har kort tid på oss til å gjennomføre effektive klimatiltak i Norge. Klimaendringene er allerede alarmerende, så det haster å redusere utslippene raskt i alle deler av samfunnet.

En klimapolitikk med tiltak som reduserer klimautslippene må derfor prioriteres.

Klimabudsjettet kan flytte fokuset fra mål som ligger langt frem i tid, til hva som må gjøres i dag.

– Et klimabudsjett som tallfester hvordan statsbudsjettet påvirker klimautslippene, kombinert med presis rapportering og sektorvise handlingsplaner for å nå målene, vil sette retning og fart på klimapolitikken, sier Ragnhild Waagaard, leder for klima og energi i WWF Verdens naturfond.

– Vi forventer at klimabudsjettet brukes som et styringsverktøy av hele regjeringen, der de tallfester hvordan statsbudsjettet totalt sett påvirker utslippene, og at de er åpne om tall og metoder, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Tallfester konsekvenser

Klimabudsjettet kan gi oss viktige tall på utslippskonsekvenser, enten det er investeringer innen energiutbygging og samferdsel, eller bevilgninger, støtteordninger og avgifter.

WWF har siden 2010 jobbet for at statsbudsjettet bør inkludere et klimabudsjett for å styre pengebruken mot prioriteringer som gir oss mindre utslipp.

– Dessverre ser vi altfor ofte at politikerne velger prioriteringer som øker utslippene, blant annet i oljepolitikken som aldri har hatt så stor aktivitet som nå. Det er ingen tvil om at vi trenger et godt styringsverktøy for å nå klimamålene vi har satt oss, sier Waagard.