Seminar: Klimabudsjett er Norges nye klimaverktøy

Regjeringen la for første gang frem et klimabudsjett i statsbudsjettet. Men hva er det, hvordan fungerer det, og hvorfor satser regjeringen på det? Det møtte klima- og miljøminister Espen Barth Eide opp for å svare på. Se opptak av seminaret her.

Publisert 3. oktober 2022

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har sagt at klima og natur skal være rammen rundt all politikk og derfor må inn i alle beslutninger.

Han har tidligere gjort det klart at regjeringens overordnede plan for klimapolitikken vil bli lagt fram som en del av statsbudsjettet i form av et klimabudsjett.

Klimabudsjett er et verktøy som kobler sammen klimamål og -tiltak med de årlige økonomiske budsjettene.

Men hvordan kan et klimabudsjett i statsbudsjettet se ut? Hva er fordelene og potensielle fallgruver? Og hvordan kan det føre til at vi når klimamålene?

Det var blant spørsmålene i WWFs klimabudsjettseminar 18. oktober, som du kan se opptak av over.

Deltakere

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Barth Eide stiller for å fortelle hvorfor regjeringen har prioritert et klimabudsjett og hvordan dette verktøyet ser ut.

Sirin Stav, byråd for miljø- og samferdsel

I 2017 la Oslo kommune fram sitt første klimabudsjett, som på den tiden var et nybrottsarbeid.

Stav vil snakke om hvordan det former Oslos politikk og budsjettprosess, og kanskje gi noen råd til Eide om fordeler og mulige fallgruver.

Oslo kommunes klimabudsjett har blitt verdenskjent og et forbilde for andre storbyer. Oslo er nå en sentral aktør i et prosjekt med de største klimastorbyene (C40), der blant annet Berlin, Rio De Janeiro, Los Angeles og Mumbai skal teste klimabudsjett som metode for verdens storbyer.

Taran Fæhn, medlem i Teknisk Beregningsutvalg for klima (TBU klima)

Hvert år legger TBU klima fram en rapport som bidrar med ny kunnskap om metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet.

De har som oppgave foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, og å gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres.

Taran Fæhn vil dele sine vurderinger: Hva har de funnet ut? Har regjeringen fulgt forslagene til metoder som er foreslått? Og hvilke råd vil Fæhn gi til regjeringen?

Seminaret ledes av Ragnhild Elisabeth Waagaard, leder for klima og energi i WWF Verdens naturfond.

WWF har tatt til orde for at staten bør få et klimabudsjett helt siden 2010, samtidig som arbeidet for å få på plass en klimalov ble påbegynt.

Denne kom i 2017, der det blant annet står at «i budsjettproposisjonen for neste års statsbudsjett skal regjeringen redegjøre for

  • Hvordan Norge kan nå klimamålene for 2030 og 2050
  • Klimaeffekten av fremlagte budsjett

Velkommen til en spennende time om klimabudsjett!