Dropper høring i protest

Høringsprosessene i oljeforvaltningen er et spill for galleriet, mener miljøorganisasjoner. Krever at miljøfaglige innspill blir lyttet til.

Publisert 27. august 2020

Oljeplattform

I forbindelse med forslag til utlysning av nye oljeblokker i 25. konsesjonsrunde går Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Natur og Ungdom og WWF Verdens naturfond hardt ut mot høringsprosessene.

Hva skal til for at miljøfaglig forskning i det hele tatt skal ha noe å si for beslutningen om å dele ut nye oljelisenser? Dette er spørsmålet miljøorganisasjonene stiller.

Fordi miljøfaglige innspill igjen og igjen ikke blir lyttet til, avstår miljøorganisasjonen fra å sende inn sine kommentarer til 25. konsesjonsrunde.

Les brevet fra miljøorganisasjonene (PDF) sendt 24. august 2020 til Olje - og energidepartementet.

Riksrevisjonen

Riksrevisjonens gjennomgang av forslag til utlysning og faktisk utlyste blokker i perioden 2012–2018 viste at Olje- og energidepartementet ikke har gjort noen endringer i utlysningen som følge av høringsrundene.

Nå krever miljøorganisasjonene at også miljøfaglige innspill blir lyttet til.

Miljøorganisasjonene mener det er særlig problematisk at høringsprosessene kun ber om «ny, vesentlig informasjon». Dette innebærer at tidligere frarådinger av arealåpning og -tildeling i spesielt sårbare områder ikke kan gjentas til vurdering, til tross for at alvorlige advarsler av hensyn til miljøet fremdeles kan være relevante.

Iskantsonen

I forslaget til utlysning av 25. konsesjonsrunde, ligger flere oljeblokker innenfor iskantsonen.

I juni ble ny forvaltningsplanen vedtatt i strid med de miljøfaglige anbefalingene om å verne også den sørlige delen av iskantsonen. Dermed kan Olje- og energidepartementet se bort fra eventuelle frarådinger om oljeboring innenfor iskantsonen i 25. konsesjonsrunde, fordi denne kunnskapen allerede er kjent.

– Selv om regjeringen valgte å ignorere miljøfaglig kunnskap i sitt politiske kompromiss, er naturverdiene i hele den faglige iskantsonen viktige, sårbare og truet. Dette må legge føringer for oljepolitikken, konstaterer Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Natur og Ungdom og WWF Verdens naturfond krever nå at all tilgjengelig kunnskap tas med i vurderingene til 25. konsesjonsrunde.

Miljøorganisasjonene mener det er begrenset hvor mye ny kunnskap og forskning som kan ha fremkommet fra forvaltningsplanen ble vedtatt i juni til høringsfristen denne uken.