WWF ber Ap tenke globalt og la Lofoten, Vesterålen og Senja være | WWF Norway

WWF ber Ap tenke globalt og la Lofoten, Vesterålen og Senja værePosted on 15 April 2013   |  
WWF ber Arbeiderpartiet si nei til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
© Bård Løken/WWF-Norge
Arbeiderpartiets landsmøtedelegater bærer et internasjonalt ansvar for å ta vare på Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå får alle delegatene brev fra WWF. – Som norske WWF-representanter kan vi love at hele verden følger med på hva Ap-landsmøtet beslutter i denne saken, sier Nina Jensen.

«Som politiker i Det norske Arbeiderparti er du vant til å ta stilling til store og viktige spørsmål. Det er likevel ikke hverdagskost at en beslutning på et norsk partilandsmøte også hører hjemme på en brennhet, global dagsorden.»
Slik innleder WWF brevet som nå sendes til samtlige av Arbeiderpartiets landsmøtedelegater. Landsmøtet som starter torsdag denne uka, skal avgjøre om Arbeiderpartiet er for eller imot en konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i de unike havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ingenting er avgjort
–Selv om Arbeiderpartiets ledelse, med Jens Stoltenberg og Helga Pedersen i spissen, har lagt hele sin tyngde i å få ja til det som vi vet vil være første skritt mot oljeboring i et svært sårbart, uhyre viktig og fantastisk vakkert område, er ikke saken avgjort ennå. Nå stiller vi vår lit til landsmøtedelegatene og ber dem ta det rette valget i denne saken, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
Ifølge Dagens Næringsliv viser en intern opptelling i Arbeiderpartiet at det fortsatt ikke er tilstrekkelig flertall blant de 300 delegatene for en konsekvensutredning.

Unikt i verdenssammenheng

–Vi henvender oss derfor til landsmøtedelegatene direkte og minner om den unike posisjonen Lofoten, Vesterålen og Senja har i verdenssammenheng og for Norges framtid. Spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja handler om fisk og turisme, klima og energi, økonomi og arbeidsplasser. Svaret norske politikere gir vil fortelle mye om hvor vi som nasjon skal plassere oss i den store overgangen fra fossil til fornybar energi som nå er i full gang over hele verden, sier Jensen.

Natur og trygg framtid
Spørsmålet om Lofoten, Vesterålen og Senjas framtid handler både om unike naturverdier, men også om å sikre trygge og fornybare arbeidsplasser, påpeker WWF.
«Det er lett å glemme hvor spesielle havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er, også i verdenssammenheng: Her finnes verdens største kaldtvannskorallrev, fastlands-Europas største sjøfuglkoloni og verdens største torskestamme. 70 prosent av all fisk som fanges i Norskehavet og Barentshavet lever i Lofoten – Vesterålen som egg, yngel eller larve. Fisken skaper inntekt og arbeidsplasser langs hele kysten og langt utenfor Norges grenser. Grunnlaget for noen av de største kommersielle fiskeriene i verden skapes i denne naturen.
WWF håper du vil bidra til at Arbeiderpartiet tar en beslutning som sikrer langsiktige, fornybare arbeidsplasser og viser internasjonalt ansvar for både naturverdier og klima. Ved å si nei til konsekvensutredning i kommende stortingsperiode, kan partiet også gi et håndslag til all den industrien i Norge som sliter på grunn av sterk og ensidig vekst i oljebransjen.» heter det i brevet som i dag kommer som e-post til samtlige Ap-delegater.

–Vil juble!
–WWF-Norge står klare til å juble høyt både nasjonalt og internasjonalt for et utfall som sikrer arbeidsplasser, Norges miljøprofil internasjonalt og ikke minst den livgivende naturen i Lofoten, Vesterålen og Senja, understreker Jensen.


WWF ber Arbeiderpartiet si nei til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
© Bård Løken/WWF-Norge Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus