Bli tigerfadder

Innen 2022 skal vi doble antallet tigere i det fri. Bli med oss i kampen for å redde tigeren!

Verdens største kattedyr er sterkt truet

Som toppredator spiller tigeren en viktig rolle i å opprettholde et sunt økosystem. Forsvinner tigeren fra naturen, vil det få store konsekvenser for både dyr og mennesker.

Fra 2010 til 2016 økte antallet ville tigere i verden med 20 prosent, fra 3 200 til 3 890 individer. WWFs mål er å doble bestanden innen 2022. Dette arbeidet kan du bli med på!

Hjelp oss i kampen for å redde tigeren!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Få WWF-kalenderen i gave!

Alle som blir fadder i januar får både vårt bærekraftige handlenett og WWF-kalenderen 2021 i velkomstgave. Gavene sendes når avtalegiro er signert. Vårt arbeid hadde ikke vært mulig uten fadderne våre – bli med i kampen for en levende natur, du også!

"Tiger king"

Netflix-serien "Tiger King" følger en eksentrisk tigeroppdretter, Joe Exotic, og hans private dyrepark i USA. Her avler han opp store kattedyr for underholdningens (og pengens) skyld, med "argumentet" om at jobben han gjør sikrer artens overlevelse.

Oppdrett av tigere har blitt et så stort problem at det i dag finnes flere tigere i fangenskap enn det gjør i vill natur.
Problemet er størst i USA, Kina, Laos, Thailand og Vietnam, der en stor del av avlen ikke skjer i tråd med vitenskapelige avlsprogrammer. Denne masseoppdretten hjelper verken tigeren eller bevaringsarbeidet av ville tigere. Dette er det flere grunner til:

 • Tigerunger i fangenskap kan bli tatt fra moren ved fødselen, og oppdratt og håndmatet av mennesker. Ungene lærer dermed aldri å jakte på egen hånd. I vill tilstand blir ungene værende hos moren til de er rundt to år gamle – da er de selvstendige og kan klare seg selv.
 • Mange tigere i fangenskap holdes i trange bur, ofte langt fra sine naturlige leveområder. I naturen trenger en tiger opptil 1200 kvadratkilometer å bevege seg på. De spiller en viktig rolle i å opprettholde balansen i økosystemet de er en del av.
 • Tigere i fangenskap holdes ofte sammen i større grupper. Dette er helt unaturlig, for i vill tilstand lever tigere som oftest alene. De eneste gangene man ser flere tigere sammen i naturen, er under paringstiden eller mens tigerungene er så små at de ikke er store nok til å forlate moren sin enda.
 • Noen tigeroppdrettere velger å pare tigere med løver for å produsere en menneskeskapt hybridart kalt “liger”. Det er ingen dokumentasjon på at denne hybriden vil forekomme naturlig, dette til tross for at det lever både ville løver og tigere i Gir nasjonalpark i India.
 • I fangenskap kan det fort oppstå innavl, både fordi det er et begrenset antall individer og fordi mange tigere avles for å få fram spesielle karaktertrekk, som for eksempel hvit pels. Dette gir dårlig immunsystem og helse. I vill tilstand kan tigere bevege seg over enorme avstander for å pare seg med forskjellige partnere – hvilket gjør ungene genetisk forskjellige, sunne og fruktbare.
 • I mange private dyreparker blir tigerunger brukt til såkalt “Pay to pet”-underholdning, der publikum betaler for å klappe og ta bilder med de små nøstene. "Pay to pet” fungerer bare mens ungene er under seks måneder gamle og ikke utgjør noen trussel, og dermed må det holdes en konstant strøm av nye tigerunger. I vill tilstand kan det gå opptil tre år mellom hver gang en tigerinne får et nytt kull.

Jaktes for å bli medisin og pyntegjenstander

Tigeren forbindes med makt og styrke. Å ha et tigerskinn som teppe gir status enkelte steder i Asia, og drikker man tigervin er overtroen at man får superkrefter.

De senere årene har bruken av malte tigerknokler i orientalsk medisin økt kraftig. Den økonomiske framgangen i Sørøst-Asia fra midten av 70-tallet har ført til økt etterspørsel etter denne type «medisin».

Det er ikke for sent. Sammen kan vi stoppe krypskytingen!

Tyvjakten dreper to tigere hver uke

Det er mennesket som er tigerens største fiende. Krypskyttere dreper to tigere hver uke. De er en del av kriminelle nettverk som tjener store penger på illegal handel med tigerdeler, og de pløyer profitten tilbake i våpen- og narkotikasalg.

Ringvirkningen når en krypskytter tar livet av en tiger, er stor. Drepes en mor med unger, vil ungene mest sannsynlig dø og hennes potensial til å oppdra flere tigerunger blir borte. Drepes en hann, kan det utløse en kamp om territoriet blant andre hanner. Dette kan forstyrre deres muligheter til å finne en hunn og parre seg.

 • Antall tigere ca år 1900

  100.000

 • Antall tigere 2010

  3.200

 • Antall tigere 2016

  3.890

Utviklingen snur med prosjektet Tiger X2

Etter 100 år med nedgang i tigerbestanden, inviterte WWF verdens tigernasjoner i 2010 med på prosjektet Tiger X2. Målet for prosjektet er å doble antallet tigere i det fri innen 2022.

Takket være støtte fra tigerfaddere og engasjerte mennesker over hele verden, er prosjektet i ferd med å lykkes. I 2016 hadde tigertallet steget fra et bunnivå på 3.200 dyr til 3.890. Det er første gangen antallet tigere øker på over 100 år!

Dette gjør WWF for tigeren

 • Trener og utstyrer viltvoktere som beskytter tigrene mot krypskyting.
 • Overvåker bestandene av tigere og byttedyr ved å sette ut viltkameraer.
 • Jobber for å stoppe handelen med tigerdeler, hovedsakelig på markeder i Asia.
 • Verner leveområder og oppretter viltkorridorer, slik at tigere og byttedyr kan flytte seg over større områder.
 • Jobber for å forbedre internasjonale avtaler, så tigeren får bedre beskyttelse og høyere prioritering i kamp med næringslivsinteresser.

Derfor trenger tigeren din hjelp

Selv om utviklingen er positiv, er tigeren fortsatt sterkt truet. I Asia blir stadig flere av tigerens leveområder satt under press på grunn av utbygging. Og tyvjakten fortsetter så lenge det er etterspørsel etter tigerdeler.

Tigeren trenger din hjelp i kampen mot hensynsløse mennesker. Bli tigerfadder og bidra til at verdens største kattedyr overlever!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?