Tiger baby

Bli tigerfadder

Takket være godt bevaringsarbeid har tigerbestanden økt flere steder i verden. Men situasjonen er fortsatt skjør. Bli med oss i kampen for å redde tigeren!

Verdens største kattedyr er sterkt truet

Som toppredator spiller tigeren en viktig rolle i å opprettholde et sunt økosystem. Forsvinner tigeren fra naturen, vil det få store konsekvenser for både dyr og mennesker.

Fra 2010 til 2022 økte antall ville tigere i verden fra 3200 til 4500 individer. De gode tallene er et resultat fra det store tigerprosjektet TX2, som hadde et mål om å doble antall ville tigere i verden på drøye ti år.

Selv om vi ikke helt klarte å nå målet, viser de ferske tallene at bevaringsarbeid nytter! Dette arbeidet kan du være med på!

Hjelp oss i kampen for å redde tigeren!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Jaktes for å bli medisin og pyntegjenstander

Tigeren forbindes med makt og styrke. Å ha et tigerskinn som teppe gir status enkelte steder i Asia, og drikker man tigervin er overtroen at man får superkrefter.

De senere årene har bruken av malte tigerknokler i orientalsk medisin økt kraftig.

Den økonomiske framgangen i Sørøst-Asia fra midten av 70-tallet har ført til økt etterspørsel etter denne type «medisin».

Det er ikke for sent. Sammen kan vi stoppe krypskytingen!
 • Antall tigere ca år 1900

  100.000

 • Antall tigere 2010

  3.200

 • Antall tigere 2022

  4.500

Tyvjakten er den største trusselen

Det er mennesket som er tigerens største fiende. De er en del av kriminelle nettverk som tjener store penger på illegal handel med tigerdeler, og de pløyer profitten tilbake i våpen- og narkotikasalg.

Ringvirkningen når en krypskytter tar livet av en tiger, er stor. Drepes en mor med unger, vil ungene mest sannsynlig dø. Drepes en hann, kan det utløse en kamp om territoriet blant andre hanner, noe som kan få konsekvenser for muligheten til å pare seg og få unger.

Utviklingen snur med prosjektet Tiger X2

Etter 100 år med nedgang i tigerbestanden, inviterte WWF verdens tigernasjoner i 2010 med på prosjektet Tiger X2, hvor målet var å doble antallet ville tigre innen 2022.

Takket være støtte fra tigerfaddere og engasjerte mennesker over hele verden, er prosjektet i ferd med å lykkes. I 2022 hadde tigertallet steget fra et bunnivå på 3.200 dyr til 4500. Det er et godt steg på vei mot dobling av bestanden fra 2010.

– Den ville tigerbestanden har hatt en bemerkelsesverdig fremgang de siste tolv åra. Arten hadde vært i kontinuerlig tilbakegang i lang tid, helt til den historiske oppgangen som startet i 2016, sier Ginette Hemly ved WWF-USA.

Er fortsatt truet

Det betyr dessverre ikke at faren er over. Bestandsfremgangen er skjør og gjelder ikke i alle leveområdene i Asia. I Malaysia har den gått kraftig tilbake, mens tigeren er utryddet i Kambodsja, Laos og Vietnam.

Leveområdene blir stadig mindre og utgjør nå mindre enn fem prosent av de opprinnelige.

Derfor er det ekstra viktig at vi nå går sammen for å berge fremtiden til dette ikoniske og vakre dyret!

Dette jobber WWF med

 • Trener og utstyrer viltvoktere som beskytter tigrene mot krypskyting.
 • Overvåker bestandene av tigere og byttedyr ved å sette ut viltkameraer.
 • Jobber for å stoppe handelen med tigerdeler, hovedsakelig på markeder i Asia.
 • Utvikler strategier for bedre sameksistens mellom mennesker og tigere.
 • Verner leveområder og oppretter viltkorridorer, slik at tigere og byttedyr kan flytte seg over større områder.
 • Jobber for å forbedre internasjonale avtaler, så tigeren får bedre beskyttelse og høyere prioritering i kamp med næringslivsinteresser.

Derfor trenger tigeren din hjelp

Selv om utviklingen er positiv, er tigeren fortsatt sterkt truet. I Asia blir stadig flere av tigerens leveområder satt under press på grunn av utbygging og avskoging. Og tyvjakten fortsetter så lenge det er etterspørsel etter tigerdeler.

Tigeren trenger din hjelp i kampen mot hensynsløse mennesker. Bli tigerfadder og bidra til at verdens største kattedyr overlever!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?