Bli elefantfadder

Kenya har blitt rammet av den verste tørken på 40 år. Mer enn 200 elefanter er allerede døde og vi står i fare for å miste en hel generasjon elefanter.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Vi kan miste en hel generasjon elefanter

Akkurat nå mottar vi skremmende bilder og historier fra Kenya. Landet har blitt rammet av den verste tørken på 40 år. Regnsesongen har uteblitt fire år på rad. Vi befinner oss i en kritisk situasjon, der vi risikerer å miste en hel generasjon elefanter.

Tørken går også ut over husdyr og mennesker, og den vil også ramme Kenyas viktige turistindustri som sysselsetter to millioner mennesker og utgjør ti prosent av landets økonomi.

I elefantflokker som WWF har fulgt i årevis, ser vi at det er mødrene og ungene som ikke overlever krisen. De er sammen med de eldste elefantene de mest sårbare. Årsaken er mangel på mat og vann.

Aller først må vi nå sikre at dyrelivet klarer seg gjennom den pågående tørken. Derfor jobber WWF med å få ut høy og vann til de mest rammede områdene.

Elefant
MANGE DØDE: 205 elefanter har dødd de siste ni månedene på grunn av vannmangel bare i Kenya, opplyser kenyanske myndigheter Foto: WWF via AP

Dette gjør WWF

Vi jobber med å:

  • akutt sørge for at mat og vann kommer ut til elefantene og andre rammede dyr i de mest utsatte områdene.
  • langsiktig bekjempe klimaendringene ved å få ned klimagassutslippene. Vi jobber samtidig med klimatilpasning for landene sør for Sahara, og hvordan klimaendringene må tas hensyn til i forvaltingen av dyr og natur.
  • støtte afrikanske land med det grønne skiftet og overgangen til fornybar energi. Vi jobber også for å redusere inngrepene i naturen og promotere utviklingen av grønn infrastruktur.
  • stanse overforbruk verden over av jordens ressurser og begrense dagens naturødeleggelser.
  • bevare leveområder i havet og på land for å stoppe masseutryddelsen av arter. I Afrika jobber vi med å fremme bærekraftig fiskeri og bevare de viktige mangroveskogene.

Elefantene trenger din hjelp

Leveområdene forsvinner og konflikten med mennesker øker

Vi får stadig færre elefanter i verden fordi elfenben brukes til smykker og pyntegjenstander.

Markedene for gjenstander av elfenben finnes først og fremst i Asia. Det er denne etterspørselen som finansierer krypskytternes jakt. De er godt bevæpnet og organisert.

For å redde elefantene, må vi både stoppe krypskytterne i felt og stanse etterspørselen som gjør at de fortsetter jakten.

Elefantene er truet av utryddelse

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Vi må handle nå!

Den afrikanske elefanten er delt inn i to underarter: savanneelefantene, som er sterkt truet av utryddelse, og skogselefantene, som er kritisk truet av utryddelse. Det vil si at de har ekstremt stor risiko for å dø ut.

Før i tiden fantes den afrikanske elefanten over hele det afrikanske kontinentet, og man antar at bestanden var oppe i hele 3-5 millioner i begynnelsen av 1900-tallet.

Den siste elefanttellingen som er fra 2016, viste at det bare var 415.000 afrikanske elefanter igjen. Etter det har kontinentet opplevd mange tørkeperioder, som har gått hardt ut over elefantene.

Elefantene begynner å få dårlig tid. Skal vi beholde dette fantastiske dyret i vill tilstand, må vi handle nå.

Din hjelp kan bidra til at vi redder elefanten. Bli med i kampen!

Elefanter hører hjemme på savanner og i skoger

Ulovlig handel

Flere land har begynt å forby salg av elfenben. Handelen er forbudt internasjonalt, men lokale markeder er fortsatt lovlige mange steder, særlig i Asia.

Den 1. januar 2018 stengte imidlertid verdens største nasjonale marked - Kina. Forskning gjennomført av WWF og Traffic, viser at dette har hatt en svært positiv effekt på handelen med og etterspørselen av elfenben.

Flere land følger etter, og WWF jobber for at salg av elfenben skal bli forbudt i alle land i verden.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?