Bli elefantfadder

Jakten på elfenben og tap av leveområder er i ferd med å utrydde elefantene. Bli med oss i kampen for å redde disse intelligente og sosiale kjempene.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Hver halvtime drepes en ny elefant!

Jakten på elfenben er nådeløs og viltvoktere setter daglig livet på spill mot tungt bevæpnede krypskyttere.

Hvert 30. minutt drepes en ny elefant av krypskyttere. Når elefanten er skutt, kappes støttennene av. Elfenbenet smugles deretter til Asia, hvor det lages om til smykker og pyntegjenstander.

WWF jobber for å redde elefanten fra utryddelse. Bli med oss i kampen!

Elefanter drepes i en rasende fart

På drøye 30 år har antallet elefanter i Afrika blitt halvert.

For litt over hundre år tilbake levde det anslagsvis 3 - 5 millioner elefanter i Afrikas skoger og på savannene. I dag finnes det bare rundt 400.000 igjen.

Fortsetter utviklingen i samme tempo, vil elefanten snart være utryddet for alltid.

  • En elefant drepes

    Hver halvtime

  • Forsvunnet på 100 år

    OVER 90 PROSENT

velkomstgave

Ekstra velkomstgave!

Blir du fadder i dag, får du både vårt flotte «We are all wildlife»-handlenett og WWF-kalenderen for 2023! NB: Gaven sendes når AvtaleGiro er signert.

Vårt arbeid hadde ikke vært mulig uten fadderne våre – bli med i kampen for en levende natur, du også!

Elefantfamilie

Ny trussel mot over 100 000 elefanter

Hele 130.000 elefanter i Kavango-bassenget kan rammes i jakten på nye oljefelt, hjemmet til de største flokkene med truede elefanter på jorda.

I samarbeid med lokalsamfunnene, har Namibia lenge jobbet med et verdenskjent bevaringsprogram støttet av WWF. Dette har ført til økte bestander av både elefanter og andre truede dyr, samt forbedret levekårene til over 200.000 mennesker.

Men nå kan mye av dette stå fare.

De afrikanske elefantene er under press fra flere hold, både krypskyting, nedbygging av leveområder, og ikke minst klimaendringer. Nå kan situasjonen bli enda verre på grunn av omfattende oljeleting.

WWF ber derfor om at det nå må utføres en strategisk miljøvurdering for både mennesker og dyr, før arbeidet fortsetter.

Jaktes for å bli smykker og pyntegjenstander

Vi får stadig færre elefanter i verden fordi elfenben brukes til smykker og pyntegjenstander.

Markedene for gjenstander av elfenben finnes først og fremst i Asia. Det er denne etterspørselen som finansierer krypskytternes jakt. De er godt bevæpnet og organisert.

For å redde elefantene, må vi både stoppe krypskytterne i felt og stanse etterspørselen som gjør at de fortsetter jakten.

Leveområdene forsvinner og konflikten med mennesker øker

Befolkningsvekst fører til at landbruk tar stadig større plass, både på sletter og i skoger. Dette gjør at elefantens leveområder blir stadig mindre. De fleste elefanter lever også utenfor vernede områder.

Når elefantene kommer inn i jordbruksområder og tramper gjennom avlinger og åkre, øker også konflikten med mennesker. Klimaendringer som fører til mindre tilgang på mat og vann for både mennesker og dyr, øker konfliktnivået ytterligere.

Klimaendringene truer elefantene

Afrikanske elefanter spiser så mye som 300 kg vegetasjon på en enkelt dag, og de trenger rundt 200 liter vann daglig. De er avhengige av vann for både å drikke, bade og leke i.

I det sørlige Afrika opplever landene nå en langvarig tørkeperiode. Der har kun én av de fem siste regntidene hatt normale mengder med nedbør. Tørken fører til at det blir vanskelig for elefanter og andre dyr å skaffe nok mat og drikke.

WWF jobber for å bremse klimaendringene. Vi jobber samtidig med klimatilpasning for landene sør for Sahara, og hvordan klimaendringene må tas hensyn til i forvaltningen av dyr og natur.

Elefanter hører hjemme på savanner og i skoger

Forbud mot salg av elfenben

Flere land har begynt å forby salg av elfenben. Handelen er forbudt internasjonalt, men lokale markeder er fortsatt lovlige mange steder, særlig i Asia.

Den 1. januar 2018 stengte imidlertid verdens største nasjonale marked - Kina. Forskning gjennomført av WWF og Traffic, viser at dette har hatt en svært positiv effekt på handelen med og etterspørselen av elfenben.

Flere land følger etter, og WWF jobber for at salg av elfenben skal bli forbudt i alle land i verden.

Dette gjør WWF

  • Krypskytingen må stoppes. WWF bidrar til trening av viltvoktere, telling av dyr og bruk av viltkameraer.
  • WWF jobber for opprettelsen av lokalt styrte verneområder. Slik blir lokalsamfunnene involvert i beskyttelsen av elefantene.
  • WWF jobber for å forby handel med elfenben i alle land i verden, samt å få stoppet den illegale handelen internasjonalt.
  • WWF jobber for å bremse klimaendringene. Økte temperaturer og lengre tørkeperioder, fører til mindre tilgang på mat og vann for elefanter og andre dyr. Det bidrar også til flere konflikter med mennesker.

Derfor trenger vi din hjelp

Elefantene begynner å få dårlig tid. Skal vi beholde dette fantastiske dyret i vill tilstand, må vi handle nå.

Med din støtte kan vi få stoppet flere krypskyttere og jobbe for å stanse etterspørselen etter elfenben en gang for alle.

Din hjelp kan bidra til at vi redder elefanten. Bli med i kampen!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?