Regnskogen som brenner

Slik jobber vi med å stoppe avskoging

Tropiske regnskoger er i dag en stor kilde til utslipp av drivhusgasser på grunn av avskoging. Men hvis skogene får stå, kan de utgjøre en viktig del av klimaløsningen.

Hvorfor er det viktig å stoppe avskoging og skogforringelse?

Rundt 15 milliarder trær blir hogget ned hvert år på verdensbasis. Spesielt for regnskogen er situasjonen kritisk.

Høy etterspørsel av råvarer som soya, palmeolje, tømmer, kjøtt, kakao og gummi har vært drivkraften til økt avskoging og landkonvertering i mange år, det til tross for at mye av produksjonen regnes som ulovlig i regnskogslandene. Hoveddelen av råvarene som produseres her, eksporteres til resten av verden, også til Europa og Asia.

Regnskogene gir liv til millioner av mennesker og er de mest artsrike økosystemene på landjorda. Når regnskogen ødelegges, forsvinner unike dyr og planter, og mange mennesker mister hjemmene sine. I tillegg bidrar avskoging til store utslipp av drivhusgasser.

Samarbeidsavtale med Norad

WWF Verdens naturfond har en egen femårig samarbeidsavtale med Norad (direktoratet for utviklingssamarbeid) som heter “Sustaining tropical forests for climate, nature and people”. Avtalen ble signert 7. april 2021.

I henhold til avtalen skal WWF bidra til regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI) som har som mål å bremse, stoppe og til slutt redusere klimagassutslipp som følge av avskoging og skogforringelse i utviklingsland.

Norad støtter WWFs arbeid med 120 millioner kroner i prosjektperioden.

Hva skal WWF gjøre?

Samarbeidsprosjektet vårt med Norad gjelder tre land med tropiske regnskoger: Colombia, Den demokratiske republikken Kongo og Brasil. I tillegg skal vi jobbe med to etterspørselsland: Kina og Norge.

Vi har satt oss følgende mål for perioden 2021-2025:

  • Innen 2025 skal råvare- og finansmarkeder i Brasil, Colombia og Den demokratiske republikken Kongo stimulere til avskogingsfri produksjon, og på den måten også påvirke de globale markedene. Med andre ord må det bli økonomisk ulønnsomt å hogge ned skogen.
  • Myndigheter og relevante aktører i etterspørselslandene Kina og Norge skal få på plass regler som motiverer til avskogings- og landkonverteringsfri produksjon av importerte varer.
  • Innen 2025 skal nasjonale og lokale myndigheter i Den demokratiske republikken Kongo få på plass regler og iverksette tiltak for å adressere avskoging i landet.

Hvordan skal vi oppnå resultater?

For å nå våre mål skal WWF Verdens naturfond samarbeide med myndighetene i Colombia, Den demokratiske republikken Kongo, Brasil, Kina og Norge. Vi skal styrke deres kunnskapsgrunnlag både om drivkreftene bak avskoging og om utforming, implementering og håndhevelse av nasjonale lover og retningslinjer. Vi skal også ha en aktiv dialog med relevante markedsaktører, samt lokal befolkning og urfolk som er avhengig av de tropiske skogene for å kunne overleve.

WWF Verdens naturfond har god ekspertise på fagområdet, stort nettverk og lang erfaring med å påvirke beslutningstakere. Vi mener at ved å øke forståelsen for hvorfor det er viktig å ta vare på regnskogen gjennom samarbeid, kunnskapsutveksling og opplæring, samt ved å styrke engasjementet for bevaring, restaurering og bærekraftig bruk av regnskogen, kan vi få på plass nødvendige systemendringer og globale resultater.

Har du spørsmål om WWFs arbeid med å stoppe avskoging og skogforringelse?

Fant du det du lette etter?